Q&A over het referendum over het Roomburgerpark

Door Martijn Otten op 3 maart 2021

Afgelopen week ontving elke Leidenaar een stembiljet voor het referendum over het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Ook zijn de campagnes van voor- en tegenstanders al goed zichtbaar op straat en zullen veel mensen flyers in de bus hebben gekregen. Niet iedereen zal echter precies weten waar dit plan over gaat of heeft er nog vragen over. In oktober schreef ik al waarom de PvdA voor dit voorstel wil stemmen, maar wij voeren geen campagne voor het referendum, omdat we vinden dat Leidenaren hier zelf een afweging over moeten maken. Ik beantwoord per mail of digitaal wel vragen van Leidenaren over de plannen en daarom heb ik bedacht een aantal veelgestelde vragen hier te beantwoorden. Onderaan vind je daarnaast ook links om meer informatie te krijgen over het referendum.

Q: Wat is precies het voorstel?
Het Inrichtingsvoorstel is een plan voor een nieuwe inrichting van wijksportpark Roomburgerpark. Daarin komt er een vierde hockeyveld bij, wordt de speeltuin waarschijnlijk verplaatst en wordt het schoolplein van de Lorentzschool ingericht met een tiny forest en een sportveldje voor kinderen. Daarnaast worden er twee wegen afgesloten voor auto’s om de parken beter op elkaar te laten aansluiten en er wordt op allerlei plekken in het park groen toegevoegd om zo de biodiversiteit van het park te verbeteren. Zie het plaatje hieronder voor een schets.

Q: Wat is het standpunt van de PvdA?
A: De PvdA is voor het voorstel. We vinden het belangrijk dat er extra ruimte komt voor Leidse kinderen om te hockeyen. Dat mag in onze ogen niet ten koste gaan van het groen in de wijk en daarom zijn we tevreden hoe dit project zorgt voor een betere biodiversiteit. Je kunt hier een uitgebreidere uitleg lezen van ons standpunt.

Q: Wat vindt de PvdA van het referendum?
A: We hebben in Leiden afgesproken dat als er 5000 handtekeningen worden verzameld tegen een raadsvoorstel, dat daar dan een referendum over wordt georganiseerd. Wij steunen dat ook, ook al zijn we wel voor het raadsvoorstel. Door het slim te combineren met de Tweede Kamerverkiezingen, wordt wel geld bespaard. Lees hier meer over het referendum.

Q: Is er een noodzaak voor een extra hockeyveld?
A: Als PvdA vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk Leidenaren kunnen sporten. Als je dan kijkt naar het huidige aantal leden en hoeveel mensen zich jaarlijks aanmelden, dan heeft de hockeyvereniging niet drie, maar vijf velden nodig. Oorspronkelijk is gezocht naar een plan voor vijf velden, maar omdat dat niet paste, is er uiteindelijk gekozen voor een plan met ‘slechts’ vier velden. Hierdoor kunnen er meer kinderen lid worden en is er meer ruimte voor trainingen en wedstrijden. Sleutelstad geeft hier meer informatie over de cijfers hiervan.

De afgelopen vijftien jaar is dit al een probleem en in die tijd zijn er genoeg kinderen teleurgesteld. Zij zijn misschien een andere sport gaan doen, bij een andere hockeyclub in de regio gaan hockeyen of helemaal niet gaan sporten. Wij denken dat dit onwenselijk is, omdat we willen bevorderen dat Leidenaren gaan sporten en een andere sport of een vereniging op 15 a 20 minuten fietsen voor veel kinderen geen optie is. Tegelijkertijd is deze wens nooit absoluut, er zijn meer sportverenigingen met een gebrek aan ruimte en dat kunnen we niet altijd oplossen. We zijn dus alleen voor dit plan omdat het extra hockeyveld wordt gecompenseerd met goede compensatiemaatregelen op het gebied van groen en biodiversiteit.

Q: Wat betekent dit plan voor de biodiversiteit en de bomen in het park?
A: Dit is voor velen de crux van het voorstel en voor onze fractie ook een belangrijk kader aan dit plan. We hebben namelijk al in 2019 vastgelegd dat dit plan alleen kon worden uitgewerkt als de biodiversiteit in dit gebied zou verbeteren. Aangezien het aanleggen van een extra hockeyveld in een deel van het park tot een verlies aan biodiversiteit leidt, is er gezocht naar voldoende compensatie voor het groen. Zo moeten er 47 bomen worden verwijderd in het park en 20 op het schoolplein en daar komen 90 bomen voor terug. Ook wordt het schoolplein groen ingericht met een tiny forest en wordt het park verder vergroend (o.a. extra heesterlagen, kruidenrijk grasland en schuilplaatsen voor dieren). Bekijk hier hoe en waar er wordt vergroend.

Waarom dit toch tot veel discussie leidt, is vooral door de manier waarop een gemeente een plan uitwerkt. De gemeente heeft nu de kaders voor een voorstel uitgewerkt, waarbij één kader is dat de biodiversiteit moet verbeteren. Dat betekent echter ook dat nog niet alle details zijn uitgewerkt. Het is namelijk zonde als de gemeente altijd alle details uitwerkt, terwijl de raad het misschien wel helemaal niets vindt. Daarom stemmen we nu eerst over deze kaders, zodat het college steun heeft om dit verder uit te gaan werken. Wij hebben er vertrouwen in dat er uiteindelijk goed wordt onderbouwd hoe het voorstel tot meer biodiversiteit zal zorgen. Maar doordat we nu nog niet alle feiten hebben, is dat nu nog niet volledig te onderbouwen. Feit is natuurlijk wel dat het aanpakken van groen op de korte termijn altijd wat schade toebrengt en pas op de langere termijn een verbetering te zien is en voor sommigen is dat een reden om tegen alle veranderingen te zijn, maar wij denken dat we met deze plannen uiteindelijk ook een mooier en groener park krijgen.

Q: Blijft er wel een veilige speeltuin?
A: Ja, natuurlijk. Er wordt nog gekeken naar drie scenario’s (zie bijlage) over het wel of niet verplaatsen van de speeltuin. De meeste speeltoestellen in de speeltuin moeten binnenkort vervangen worden, dus dat is op zich een goed moment om de speeltuin te verplaatsen, zodat het hockeyveld wat verder weg ligt van de rest van het park. Er waren wat zorgen over de veiligheid van de nieuwe speeltuin, dus daarom hebben we samen met het CDA een motie ingediend om dat in ieder geval te borgen. Er blijft dus ook gewoon een omheining om de speeltuin.

Update: Ik kreeg het verzoek van de Speeltuinvereniging om hier ook een link te plaatsen naar hun reactie op het voorstel. “Het standpunt van de Speeltuinvereniging is: Als speeltuin volgen wij de plannen voor het Roomburgerpark kritisch, gericht op een goede toekomst voor de speeltuin. We nemen geen standpunt in voor of tegen het inrichtingsplan.”

Q: Wat gebeurt er als dit wordt weggestemd?
A: Bij sommige bewoners leeft de vrees dat als dit plan niet doorgaat, er alsnog woningbouw komt in dit gebied, bijvoorbeeld op het schoolplein van de Lorentzschool. Dit is echter lastig te beantwoorden, omdat we het daar politiek nog niet over gehad hebben. Mocht een meerderheid liever geen extra hockeyveld willen, dan zal naar verwachting het grootste deel van dit plan niet doorgaan. Mijn verwachting is dat de meeste groencompensatie niet door zal gaan, omdat er veel wijken zijn die veel minder groen zijn dan de Professorenwijk. Er moet nog wel iets gaan gebeuren met het schoolplein en dat wordt waarschijnlijk een belangenafweging tussen woningbouw en een groene inrichting en het is lastig nu al te voorspellen hoe dat zal uitpakken.

Q: Is een (gedeeltelijke) verhuizing van de hockeyclub overwogen?
A: Ja. In 2017 is voorgesteld om te onderzoeken of de hockeyvereniging kon verhuizen naar de Vliet, het sportpark waar de laatste jaren GHC en Leidsche Boys voetbalden. Na verder onderzoek bleek het helaas niet mogelijk om daar een hele hockeyvereniging met 4 of 5 velden te realiseren. Ik heb nog wel geopperd in de gemeenteraad om te onderzoeken of we op die locatie geen twee extra hockeyvelden kunnen aanleggen, maar daar was geen politieke steun voor. In de dichtbebouwde stad die Leiden is, zijn er weinig locaties waar nog een extra hockeyveld kan worden aangelegd. Het Trigon-terrein in de Professorenwijk is vorig jaar nog bekeken, maar daar was geen plaats en ook in de Lammenschansdriehoek (dat soms online als suggestie wordt genoemd) is geen plaats hiervoor.

Q: Hoeveel kost het hele plan?
A: Het hele plan kost 4,4 miljoen euro, nadat we als PvdA samen met het CDA het plan 1,5 miljoen euro goedkoper heeft gemaakt. Hiervan is slechts 8 ton voor een hockeyveld en dit wordt op termijn grotendeels terugbetaald door de contributie die de vereniging betaalt voor het veld. Daarnaast gaat er ruim een miljoen euro naar vergroening, meer dan een miljoen euro naar het verbeteren van de bereikbaarheid en een half miljoen voor de mooie nieuwe speeltuin. Sleutelstad heeft alles ook mooi op een rijtje gezet.

Q: Moet er worden bezuinigd voor dit plan?
A: Nee, er is al geld voor dit plan. Natuurlijk kost elk plan geld, maar op een begroting van 500 miljoen euro per jaar, is dit geen heel groot bedrag. Bij de afgelopen Kaderbrief hebben we hier al geld voor vrijgemaakt in een heel scala aan voorstellen. Ter vergelijking: een fietsersbrug bij het Energiepark die niet doorgaat, levert ongeveer evenveel geld op als de investering die we doen in het Roomburgerpark.

Q: Wat wordt bedoeld met een wijksportpark?
A: De gemeente heeft als ambitie dat onze sportparken meer een wijksportpark worden. Dit betekent dat de sportvelden en bijbehorende faciliteiten zoals kantines meer door de wijk gebruikt kunnen worden. Nu zijn velden soms overdag afgesloten of is er weinig interactie tussen de wijk en de sportvelden en dat hopen we te verbeteren. De sportverenigingen in het Roomburgerpark zijn hier al een mooi voorbeeld van, want daar maken scholen gebruik van de velden en zit er een kinderopvang doordeweeks bij de hockeyvereniging. Hier gaat dus niet veel aan veranderen, al wordt er wel voor gezorgd dat het extra hockeyveld ook multifunctioneel inzetbaar is voor anderen en komt er een ASM-veldje op het schoolplein waar kinderen verschillende sporten kunnen spelen.

Q: Wat betekent dit plan voor andere parken in de stad?
A: Niets. Het gaat hier om een specifieke situatie waar dit de handigste locatie is om uit te breiden voor de hockey en dat speelt nergens anders. Er gaat de komende jaren gewerkt worden aan de ontwikkeling van sportpark de Mors, maar dat is nu al volledig een sportpark. In Leiden Noord gaat er daarna ook gekeken worden naar het sportpark en mogelijk kan de toegankelijkheid hiervan via de Tuin van Noord verbeterd worden, maar er zijn geen plannen om dat park te verkleinen.

Meer weten:

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik raadslid en werk ik als Beleidsadviseur bij de Stichting van de Arbeid. Ik ben woordvoerder sport en gezondheid en doe in de raad ook de debatten over wonen en bouwprojecten. Ik ben sinds 2014 al heel actief voor de Leidse sport (bv. sportstimuleringsfonds) en onderwijs (bv. Teldersschool). Ik blijf me

Meer over Martijn Otten