Vergroot de kansengelijkheid in het Leidse onderwijs (2)

Door Suzanne van der Jagt op 20 juli 2021

Ieder kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat gaat helaas niet vanzelf. Al op jonge leeftijd is er sprake van kansenongelijkheid. Om die reden deden PvdA en GroenLinks onlangs een oproep om gelijke kansen in het onderwijs te vergroten. Tijdens de gemeenteraadvergadering deden wij hiervoor concrete voorstellen. Onze voorstellen over het organiseren van voldoende activiteiten op onderwijskansenscholen en het aanpakken van het lerarentekort op onderwijskansenscholen zijn aangenomen.

Kinderen met een achterstand zijn tijdens corona harder achteruit gegaan dan andere kinderen. En hoewel juist kinderen met een achterstand veel baat hebben bij (buitenschoolse) activiteiten, geven onderwijskansenscholen aan dat activiteiten soms niet kunnen plaatsvinden als veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Het systeem dat is bedacht voor het compenseren van scholen werkt op dit moment niet optimaal. Het bezorgt scholen en ouders veel stress. Daarom deden we de oproep met scholen te verkennen hoe middelen slimmer kunnen worden ingezet, zodat ook scholen met veel kinderen met een achterstand voldoende activiteiten voor hun leerlingen kunnen organiseren. Deze motie – mede ondertekend door SP, CDA en Leiden Participeert – werd door het college omarmd en door de raad aangenomen.

Het andere voorstel ging over het aanpakken van het lerarentekort op onderwijskansenscholen. De afgelopen dagen was het volop in het nieuws: door het Nationaal Programma Onderwijs zullen het speciaal onderwijs en scholen in wijken met veel mensen met een achterstand het moeilijk krijgen om leraren te vinden. Door de extra 8,5 miljard hebben leraren nog meer keuze op de toch al krappe arbeidsmarkt. Ze kiezen dan liever voor een ‘gemakkelijke school’ of een school in de buurt. Een logische maar ironische consequentie is dat het extra geld de kansenongelijkheid juist versterkt, aldus NRC. Samen met Rembrandt Rowaan (GL) riep ik het college op bij het aanpakken van het lerarentekort extra maatregelen te nemen voor het aantrekken van leraren op onderwijskansenscholen. Deze oproep werd gesteund door CDA, Leiden Participeert, Partij Sleutelstad, SP en CU.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven hierover in gesprek met scholen, relevante partijen en jongeren zelf.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als programmamanager Langer Thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en tevens plaatsvervangend MT-lid. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De

Meer over Suzanne van der Jagt