Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw

Door Martijn Otten op 11 september 2020

Afgelopen maand heb ik mogen ervaren hoe mooi het is om een eigen huisje in Leiden te kopen en die te mogen opknappen en inrichten. Maar veel vrienden die ik spreek kunnen met geen mogelijkheid iets in Leiden vinden. Dit komt niet alleen door het tekort aan betaalbare woningen in onze stad, maar ook doordat steeds vaker woningen door beleggers voor de neus van starters worden weggekaapt. Daarom willen we in Leiden een zelfbewoningsplicht invoeren.

Een zelfbewoningsplicht, ook wel woonplicht genoemd, is een regel dat de eigenaar van een woning ook in die woning dient te wonen. Hierdoor voorkom je dat beleggers een huis opkopen om voor veel meer geld te verhuren. Het blijft wel mogelijk om een huis te kopen voor je kind of ouder. Hiernaast kijken we ook naar een anti-speculatiebeding, om te voorkomen dat beleggers een betaalbaar nieuwbouwhuis kopen en dit in korte tijd met hoge winst doorverkopen.

Het college heeft op ons verzoek onderzoek gedaan naar deze maatregelen en hieruit blijkt dat hier bij nieuwbouwprojecten afspraken over gemaakt kunnen worden met projectontwikkelaars. Inmiddels zijn er al bijna twintig gemeenten die dit hebben ingevoerd en we stellen nu voor om dit ook in Leiden in te voeren. Het kabinet gaat mogelijk ook ruimte bieden om dit bij bestaande bouw te regelen.

De PvdA vindt het belangrijk dat Leidenaren zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis. Hiervoor zetten we in op voldoende nieuwe woningen in onze stad. We moeten daarnaast ook durven ingrijpen in de woningmarkt, om te zorgen dat onze woningvoorraad goed gebruikt wordt. Daarom zetten we met dit college in op het aanpakken van verkamering en huisjesmelkers en het terugdringen van AirBNB.

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik raadslid en werk ik als Beleidsadviseur bij de Stichting van de Arbeid. Ik ben woordvoerder sport en gezondheid en doe in de raad ook de debatten over wonen en bouwprojecten. Ik ben sinds 2014 al heel actief voor de Leidse sport (bv. sportstimuleringsfonds) en onderwijs (bv. Teldersschool). Ik blijf me

Meer over Martijn Otten