Zorgen om veiligheid nieuwe fietsrotonde Herenstraat

Door Marc Newsome op 26 augustus 2020

Sinds half juni is er een nieuwe, speciale fietsrotonde op het kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan. Sinds de oplevering zijn er al drie ongelukken geweest. Dat is zorgelijk. Zeker omdat de gemeente met de vernieuwing van de rotonde de situatie duidelijker, overzichtelijker en veiliger beoogde te maken voor fietsers, voetgangers en auto’s. 

Samen met de VVD vroeg ik daarom het College wat er gedaan kan worden om de fietsrotonde veiliger en beter te maken. Verkeersveilige kruispunten zijn namelijk ontzettend belangrijk: ze zijn essentieel om je prettig te kunnen verplaatsen in de stad. Natuurlijk snappen we dat
Leidenaren zullen moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, maar tegelijkertijd
was de bedoeling van de fietsrotonde nu juist om de situatie overzichtelijker te maken, ook
voor mensen die de fietsrotonde voor het eerst gebruiken.

Dit zijn de vragen die we stelden:

 1. Is het College het met de PvdA en VVD eens dat de nieuwe verkeerssituatie nu niet
  overzichtelijk genoeg is voor voetgangers, auto’s en fietsers?
 2. Deelt het College de mening dat de fietsrotonde op dit moment de verkeersveiligheid van
  het kruispunt niet vergroot?
 3. Is het College bereid te kijken naar aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld borden
  en wegmarkeringen, om de situatie duidelijker, overzichtelijker en veiliger te maken?
 4. Zo ja, wanneer kan het College deze maatregelen uitvoeren?
 5. Zo nee, welke andere maatregelen ziet het College om de verkeersveiligheid van de
  fietsrotonde te bevorderen?
 6. Heeft het College meer van dergelijke fietsrotondes op de planning staan en op wat voor
  manier heeft de ervaring met deze rotonde daar invloed op?

[foto: Robert Beurse/Sleutelstad]

Marc Newsome

Marc Newsome

Toen ik meer dan tien jaar geleden hier kwam wonen, was ik meteen verliefd op Leiden. Onze stad is een echte stad en tegelijkertijd een klein dorp. Fiets maar eens de stad in of maak een rondje op de markt en je komt geheid bekenden tegen. Ik vind het belangrijk dat we verder blijven werken

Meer over Marc Newsome