Financiële toelichting
Verkiezingsprogramma

Financiële toelichting

Grote delen van ons verkiezingsprogramma kunnen worden gerealiseerd door het maken van andere of scherpere keuzes. Dat kan binnen de beschikbare financiële middelen van de huidige gemeentebegroting van ruim € 500 miljoen. Met deze begroting investeren we in een socialere, sterkere en groenere stad.

Maar we moeten ook blijven investeren in (de medewerkers van) de gemeentelijke organisatie, zodat we de grote opgaven aan kunnen. Voor een aantal ambities is extra geld nodig. Deze staan hieronder op een rijtje. We kunnen deze ambities realiseren met de extra middelen die de gemeente de komende jaren krijgt van het Rijk.

Goed en betaalbaar wonen – € 600.000
Met nieuwe regels om beleggers te weren van onze woningmarkt is er extra geld voor handhaving nodig. Daarnaast willen we door met de huurteams, die huurders helpen wanneer ze problemen hebben met hun huurhuis. De stedelijke jeugdaanpak wordt uitgebreid naar andere wijken, waaronder de Stevenshof.

Goed werk en een eerlijke economie – € 500.000
We realiseren minimaal tien basisbanen, waarmee we mensen uit de bijstand aan de slag helpen als klassenassistent, conciërge of beheerder van een sportclub of buurthuis. We zorgen dat de cultuurcoaches kunnen blijven en investeren in een eerlijke beloning voor mensen in de culturele sector.

Een gezond en sportief Leiden – € 500.000
We gaan door met het Preventief Interventie Team dat voorkomt dat jongeren in de criminaliteit belanden. We doen mee met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur waardoor ook volwassenen met een laag inkomen kunnen sporten of van cultuur kunnen genieten. We zetten het PvdA-initiatief voor gratis sportuitleenpunten door.

Goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind – € 500.000
We pakken het lerarentekort aan via een subsidie voor zij-instromers en een lerarenbeurs. Kwetsbare scholen krijgen extra budget om onderwijsassistenten aan te nemen of ondersteunende middelen voor leerlingen aan te bieden. We gaan door met de inzet van ervaringsdeskundigen om schooluitval in het mbo tegen te gaan.

Een duurzaam en bereikbaar Leiden – € 400.000
We investeren in het verduurzamen van woningen van mensen die dat zelf niet kunnen betalen en helpen mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Ons groen wordt beter onderhouden en er komen meer prullenbakken.

Leiden is een stad voor iedereen – € 300.000
We zetten de inclusie-agenda door. Hiermee maken we Leiden toegankelijker voor mensen met diverse functiebeperkingen, gaan we racisme en discriminatie tegen en maken we de gemeentelijke organisatie inclusiever en meer divers.

 

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?