Binnenstad

Binnenstad en Stationsgebied
Woordvoerder Gijs Holla

De Binnenstad is het hele gebied binnen de singels inclusief de directe omgeving van het Centraal Station. Er wonen ongeveer 20.000 Leidenaren. De binnenstad is een van de belangrijkste economische en culturele motoren van onze stad met verschillende (Rijks)musea, duizenden monumenten, het kernwinkelgbied en prachtige grachten. De binnenstad trekt bijna 1 miljoen toeristen per jaar en er werken ongeveer 12.000 mensen.


Onze voorstellen uit 2014:

 1. Overal ondergrondse containers voor huisvuil.
 2. Opknappen van de openbare ruimte van de Garenmarkt, Lammermarkt, Breestraat, Nieuwe Beestenmarkt en Kort Rapenburg.
 3. Nieuwe gratis fietsenstalling voor de Hartebrugkerk (onder de Haarlemmerstraat).
 4. Minder doorgaand autoverkeer door de binnenstad.
 5. Verkleining van het kernwinkelgebied.
 6. Aanleg van het Singelpark.
 7. Geen ongebreidelde verkamering van woningen.


Update januari 2017:

 1. Bijna overal staan in de binnenstad inmiddels ondergrondse containers voor huisvuil. Alle plastic-, papier-, glas- en kledingcontainers verdwijnen de komende jaren ook onder de grond.
 2. De Breestraat is inmiddels opnieuw ingericht, in 2017 volgen de Lammermarkt en de Nieuwe Beestenmarkt. Na de realisatie van de garage onder de Garenmarkt wordt ook dit plein aangepakt. Voor het Kort Rapenburg worden de komende jaren plannen gemaakt.
 3. Er komt geen nieuwe fietsenstalling voor de Hartebrugkerk. Bij de aanstaande herinrichting van de Lange Mare worden extra fietsrekken geplaatst.
 4. Zowel de Aalmarkt als de Stille Rijn worden autovrij in 2017 (muv de zondag).
 5. In 2016 is besloten dat het kernwinkelgebied wordt verkleint. In 2017 wordt de precieze grootte daarvan bepaald.
 6. De aanleg van het Singelpark is begonnen! In 2016 is de omgeving van de Morspoort opgeknapt, hetzelfde geld voor een deel van het NUON terrein. In 2017 worden de 5 nieuwe bruggen aangelegd en de Lammermarkt wordt als groen cultuurplein ingericht.
 7. De eerste maatregelen tegen de overlast zijn genomen. Helaas is er (nog) weinig steun vanuit andere partijen om hier wat aan te doen. We blijven ons de komende jaren inzetten om verkamering nog meer tegen te gaan.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Goed nieuws voor de Leidse woningzoekende

door Binnenstad op 9 februari 2017

Leiden is een populaire stad om in te wonen. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar het zorgt ook voor lange wachtlijsten voor woningzoekenden. We werken er als stad hard aan om daar wat aan te doen. Zo was Leiden in 2015 na Amsterdam en Utrecht de stad waar de meeste nieuwe woningen zijn opgeleverd in ons land. En ook de komende jaren komen er veel huurwoningen en woningen veelal voor starters bij. Zo is afgelopen maand de bouw begonnen van ruim 310 huurwoningen bij Leiden Centraal en station Lammenschans.

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Binnenstad op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Binnenstad op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

lees verder »

Eerste actie tegen verkamering is een feit, maar niet genoeg

door Binnenstad op 2 april 2016

De PvdA vindt het positief dat er na de vele binnengekregen meldingen en klachten uit de wijken eindelijk de eerste maatregel tegen woonoverlast door verkamering wordt genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad (GL en VVD stemden tegen) wil dat bij bestaande en nieuwe verkamerde panden bouwtechnische aanpassingen, zoals isolerende en/of brandwerende maatregelen, worden genomen.

lees verder »

De week van de wijken

door Binnenstad op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Keereweertje: Stedelijk jongerencentrum, het laatste stokpaardje van het college van de binnenstad

door Binnenstad op 17 januari 2014

Het huidige college van D66, VVD, SP en CDA heeft voornamelijk oog voor onze binnenstad. Een visie hoe we de komende jaren met onze buitenwijken om moeten gaan, heeft dit college dit college – ondanks aandringen van de PvdA – niet willen maken. Natuurlijk moet ook onze binnenstad gekoesterd worden. Maar onze buitenwijken mogen niet

lees verder »

PvdA stemt tegen aanleg parkeergarages

door Binnenstad op 28 november 2013

De fractie van de PvdA heeft vanavond tegen de aanleg van 2 garages in de binnenstad gestemd. “Wij vinden het een brug te ver om in deze financieel moeilijke tijden voor bijna 90 miljoen 2 parkeergarages tegelijkertijd aan te besteden,” aldus Gijs Holla lijsttrekker van de PvdA. Daarnaast is dit de zoveelste investering in de binnenstad van dit college en niet in de wijken. “De blinde vlek van dit ‘college voor de binnenstad’ voor de wijken is bijzonder groot.” Ondanks de tegenstem is het voorstel aangenomen. D66, VVD, CDA, SP hebben voorgestemd.

lees verder »

Goed nieuws: 217 studentenwoningen erbij!

door Binnenstad op 22 maart 2013

5500 Woningen zijn er nodig om het tekort aan studentenwoningen op te lossen. Eind 2009 kocht SLS Wonen de grond en panden aan de Langebrug van de gemeente om daar een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van dit tekort. Vanavond sprak de raadscommissie Ruimte en Regio over de bouwplannen. Plannen die op ruime steun in de raad konden rekenen.

lees verder »

Ingang Marislaan? Dan geen parkeergarage Lammermarkt

door Binnenstad op 19 maart 2013

De PvdA Leiden steunt de aanleg van de parkeergarage onder de Lammermarkt. Maar niet onder alle voorwaarden. De in- en uitgang mag beslist niet lopen via de Marislaan, een kinderrijke buurt die volledig van karakter zou veranderen. ‘Een voorstel daartoe zullen wij niet steunen’, aldus Gijs Holla woordvoerder verkeer van de fractie.

lees verder »

Update: Nog steeds geen nieuw stadskantoor!

door Binnenstad op 24 oktober 2012

Update: Voor de zomer ging al het gerucht de ronde dat het college plannen had voor een nieuw stadhuis. Vandaag heeft de fractie van de PvdA Leiden met ongeloof kennis genomen van het plan van het college om inderdaad onderzoek te gaan doen naar de bouw van een nieuw stadhuis. Wij voor de zomer al aangegeven tegen de

lees verder »

Update: Kinderen terug in de binnenstad

door Binnenstad op 12 oktober 2012

De ruim 2500 kinderen jonger dan 18 jaar die nu wonen in de Leidse Binnenstad stonden in de recente nota Verder met de Binnenstad niet genoemd. De nota staat vol met prachtige plaatjes hoe de Binnenstad zich verder ontwikkelt. Het is een gebruikshandleiding voor iedereen die in de binnenstad wil investeren. Het leek erop dat er dan

lees verder »