Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier en Bio Science Park

Boerhaavedistr.

Woordvoerder Martijn Otten

Wat in bestuurstermen het Boerhaavedistrict heet, is het gebied tussen het spoor, de Plesmanlaan en de grens met Oegstgeest en het bestaat uit vijf wijken: Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier, Pesthuiswijk (LUMC) en Leeuwenhoek (Bio Science Park en Bèta-campus van de Universiteit Leiden). Dit district is op het Stationsdistrict na, het district met de minste inwoners (4500), maar tegelijkertijd is het ook de wijk met de meeste banen (19.000) en het hoogste gemiddelde besteedbaar inkomen (€49.000 per jaar). Met het Leidse Hout heeft de wijk ook een mooi bos om de hoek.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. We steunen de bouwplannen in het Houtkwartier, maar vinden het wel belangrijk dat er zekerheid komt dat wateroverlast, verkeersproblematiek en verkeersveiligheid goed worden bekeken.
  2. Het is belangrijk dat het Bio Science Park goed wordt ontsloten en we denken mee met mogelijkheden om de Plesmanlaan te herinrichten.
  3. Er moet een kennislijn komen, een buslijn die het centrum verbindt met Naturalis, het Bio Science Park en de Bèta-campus.
  4. Door middel van betaald parkeren in de Vogelwijk, de Raadsherenbuurt en het Houtkwartier, hopen we de parkeerproblematiek aan te pakken en niet door te schuiven. De kosten voor een vergunning zijn €12,50 per kwartaal.
  5. We willen dat de NS de speakers op het station zachter zet op late tijdstippen om overlast te verminderen.


Update januari 2017:

  1. De meeste nieuwbouw in het Houtkwartier is inmiddels gebouwd. De verkeersontsluiting van de wijk is nog wel een zorgpunt. Ook zijn we al meerdere keren bij bewoners van het Houtkwartier geweest om te spreken over de waterprobleematiek. Hier zijn we nog mee bezig.
  2. Inmiddels is een van de belangrijkste ontsluitingen van het Bio Science Park, de Ehrenfestweg, aangepakt. Doordat het kruispunt Ehrenfestweg – Haagse Schouwweg – Plesmanlaan ongelijkvloers is geworden, is het Bio Science Park in één keer een stuk beter bereikbaar geworden. Tevens zijn er plannen ontwikkeld om ook het kruispunt Plesmanlaan – Einsteinweg ongelijkvloers te maken.
  3. Vanaf december 2016 rijden er veel meer buslijnen over het Bio Science Park waarvan een deel door rijdt naar de universiteitsgebouwen in de binnenstad.
  4. Betaald parkeren is inmiddels ingevoerd in de Vogelwijk, de Raadsherenbuurt en het Houtkwartier. Het aantal klachten over parkeeroverlast is hierdoor significant afgenomen.
  5. De Raad van State heeft in 2016 in hoger beroep besloten dat de geluidsinstallatie niet te hard staat. Daarom kunnen wij daar als gemeente nu weinig meer aan doen.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.