Erica Linger

Duo-raadslid 2014-2016

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome.

In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten de singels goed kennen. Inmiddels ben ik getrouwd en heb ik twee kinderen. Ik voel mij thuis bij de PvdA omdat die zich inzet voor het creëren van kansen voor iedereen, o.a. door zich hard te maken voor gelijke toegang tot werk, zorg, scholing en cultuur. Een partij die werk maakt van een sterk en sociaal Leiden.

Toekomstvisie B+C

door Erica Linger op 29 april 2016

Vanuit de fractie waren wij best een beetje ongerust over de inhoud van het raadsvoorstel met betrekking tot de toekomstvisie B+C. Vorig jaar wilden B+C en het college nog de bibliotheek in de Merenwijk sluiten. Er ontstonden plannen voor het bouwen van een nieuw, groot, centraal gebouw in de binnenstad. Mooie plannen die, zo vreesden wij,

lees verder »

College omarmt PvdA standpunt: Wijkbibliotheken belangrijk in toekomstvisie BplusC

door Erica Linger op 25 maart 2016

Afgelopen week heeft het college in een persbericht laten weten dat ze de nieuwe toekomstvisie van BpusC ondersteunen. Daarin staat dat BplusC een knooppunt voor kennis, kunst en contact op twee locaties in de binnenstad en in de wijkvestigingen moet worden. Vanuit de PvdA werden wij hier heel blij van, omdat dat betekent dat het college het standpunt van de PvdA over het belang van wijkvestigingen ondersteunt en omarmt.

lees verder »

Werkbezoek Merenwijk – de wijkbibliotheek in de toekomst

door Erica Linger op 16 januari 2016

In 2015 werd de wijkbibliotheek in de Merenwijk bijna gesloten. Er kwam veel protest uit de wijk en vanuit de PvdA hebben wij ons ook ingezet om de bibliotheek open te houden. Met succes, want de bibliotheek blijft open, maar wijkbewoners vragen zich af voor hoe lang. Dat was een reden voor de PvdA werkgroep cultuur om een werkbezoek te brengen aan de Merenwijk.

lees verder »

Extra geld voor winkelcentrum Kopermolen

door Erica Linger op 8 juli 2015

Nadat de PvdA zich jaren heeft ingezet voor de renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem, en daar nu eindelijk een start mee is gemaakt, willen wij ons nu gaan inzetten voor de Kopermolen. Ik ben daarom ook erg blij dat gisteravond mijn motie is aangenomen (met brede steun uit de raad), waardoor er alvast een eerste aanzet kan worden gegeven voor het opknappen van de Kopermolen.

lees verder »

Wijkwinkelcentra? Dat is twee.

door Erica Linger op 7 juli 2015

Vorige week is de renovatie van de Stevensbloem gestart (raadslid Anna deelde daar ijsjes uit!) en vanavond heeft de gemeenteraad de motie van duo-raadslid Erica gesteund om €30.000 te gebruiken om de Kopermolen op te knappen. Dit is nog niet genoeg geld, maar een belangrijke eerste stap. De PvdA Leiden maakt werk van wijkwinkelcentra!

lees verder »

Professionals versus vrijwilligers in speeltuin ‘t Zonnestraaltje

door Erica Linger op 27 mei 2015

Als PvdA wijkcontactpersoon voor Leiden Zuidwest ben ik al sinds de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2014, in gesprek met een groep bewoners uit Leiden Zuidwest die graag vrijwilligerswerk zouden willen doen in de speeltuin in de wijk waar ze wonen.

lees verder »

Wijkbijeenkomst Zuidwest onderwijs en leefbaarheid

door Erica Linger op 19 maart 2015

Afgelopen zondag organiseerden wij vanuit de PvdA Leiden onze eerste wijkbijeenkomst. We wilden naar de mensen toe, in gesprek, informeren en geïnformeerd worden. Vanuit de fractie waren Abdelhaq, Martijn en ik aanwezig. Er waren ongeveer 35 buurtbewoners aanwezig, een goede groep om op een leuke manier te kunnen discussiëren over onderwijs en leefbaarheid. Helaas was er toch te weinig tijd………..en teveel te bespreken.

lees verder »

PvdA organiseert wijkbijeenkomst in Zuidwest over onderwijs en leefbaarheid

door Erica Linger op 2 maart 2015

Op zondag 15 maart organiseert de PvdA Leiden een bijeenkomst over onderwijs en leefbaarheid in Leiden Zuidwest. Alle wijkbewoners zijn welkom. De bijeenkomst gaat over onderwijs in Nederland, de overgang van basisschool naar middelbare school en de rol die ouders kunnen spelen bij het begeleiden van hun kinderen tijdens de schoolloopbaan.

lees verder »

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra en een compact kernwinkelgebied

door Erica Linger op 8 januari 2015

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen die tevens de ontmoetingsplaats van de wijk zijn en een kleiner kernwinkelgebied in de binnenstad. Dat zijn de belangrijkste keuzes die de PvdA Leiden maakt voor de toekomst van het winkellandschap in Leiden.

lees verder »

Hoe en waar winkelen we in 2025?

door Erica Linger op 12 december 2014

Iedereen die door de stad loopt valt het op: leegstaande winkelpanden. In Leiden valt de leegstand relatief mee als het wordt vergeleken met andere steden in Nederland, maar toch is er wat aan de hand. Winkeliers hebben last gehad van de crisis, maar dat is niet de enige reden. Het winkelgedrag van consumenten is veranderd door de komst van internet. Daarnaast zit er door de vergrijzing een grote groep ouderen aan te komen die als consument een andere vraag zullen hebben. Iemand van 70+ zal bijvoorbeeld niet zo snel meer een nieuwe keuken aanschaffen of een nieuwe bank voor de woonkamer. Hierdoor zal de vraag van de consument veranderen en ook het aanbod van winkels.

lees verder »

Hoofdpijndossier Stevensbloem. PvdA gaat vragen stellen.

door Erica Linger op 31 oktober 2014

Deze week kregen wij een brief van wethouder Strijk waarin hij aangeeft dat de zo vurig door de wijk en ons gewenste opknapbeurt van het winkelcentrum Stevensbloem weer vertraging heeft opgelopen. De wethouder verwacht nu dat de werkzaamheden zullen starten in maart 2015 en dat de bewoners van de Stevenshof voor Kerst 2015 een nieuw winkelcentrum zullen hebben. In de commissie van 4 november zal ik de wethouder op deze nieuwe vertraging bevragen. Want hoe kan het zijn dat Strijk in september nog aangaf dat de verbouwing in oktober zou beginnen?

lees verder »

Vragen over bestrijding van kantoorleegstand

door Erica Linger op 5 oktober 2014

Deze week heb ik schriftelijke vragen gesteld over de transformatie van kantoorpanden en de flexibiliteit van de gemeente Leiden bij zulke initiatieven. Wij hebben het idee dat de gemeente Leiden zich niet flexibel genoeg opstelt bij initiatieven om kantoren om te bouwen tot wonen of andere functies. Flexibiliteit hierbij vinden wij belangrijk, omdat er steeds meer kantoren leegstaan en leegstand zorgt voor verloedering.

lees verder »

Mooi Zuidwest

door Erica Linger op 1 oktober 2014

Namens de fractie is Erica de Leeuw wijkwoordvoerder voor Leiden Zuidwest en daar is ze trots op. “Ik vind het een prachtige wijk! Ik ken Leiden Zuidwest goed omdat ik daar zes jaar heb gewerkt als buurtopbouwwerker.”

lees verder »

Romeinen en amateurkunst

door Erica Linger op 26 mei 2014

Afgelopen zaterdag ben ik even terug in de tijd geweest in park (castellum) Matilo, waar de opening van Romeinenweek plaatsvond. Toen ik op voorhand aan mijn dochter probeerde uit te leggen waar we heen zouden gaan vroeg ze of we echt in een tijdmachine zouden gaan. Het voelde wel een beetje zo, er was een Romeins kampement, Romeins eten en zelfs Romeinse wijn.

lees verder »

Omdat iedereen een kans verdient!

door Erica Linger op 11 maart 2014

Op 19 maart 2014 ga ik PvdA stemmen, omdat ik vind dat iedereen een kans verdient. Niet iedereen wordt geboren met dezelfde kansen, maar wij kunnen er wel voor zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn of haar eigen kansen te creëren. De PvdA zet zich in om ervoor te zorgen dat werk, scholing en vrijwilligerswerk voor iedereen bereikbaar is. Denk aan het uitbreiden van het aantal stageplaatsen en het stimuleren en begeleiden van vrijwilligerswerk, maar ook het bieden van maatwerk als het gaat om zorgvragen. Op deze manier wil de PvdA ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen blijven doen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze stad mooier, sterker en socialer wordt. Daarom stem ik PvdA!

lees verder »