Fractievoorzitter

Henny Keereweer

Raadscommissie Onderwijs en Samenleving, Wijkcontactpersoon Binnenstad Noord en Binnenstad Zuid

Waarom de gemeenteraad? 

Ik vind dat het vertrouwen in de politiek en in de overheid hersteld moet worden.
Dat kan op termijn lukken als we nog meer gaan luisteren naar de wensen van de mensen in wijk, buurt en straat. Samen durven investeren in de kwaliteit van hun huizen, hun woonomgeving, in groen, recreatiemogelijkheden, veiligheid, zorg en openbaarvervoer. Bovendien is Leiden m’n geboortestad. De stad waar ik al m’n hele leven woon. De stad waaraan ik m’n hart verpand heb. De stad waar ik trots op ben. De stad die ik iets wil teruggeven; Waar ik me voor wil inzetten.

Lid sinds?

Enkele dagen na de aanslagen van 11 september 2001

Waarom ben je lid geworden? 

Ik sympathiseerde al vanaf m’n studietijd met de PvdA. Juist door die aanslagen in Amerika vond ik dat ik iets moest doen aan het toenemende wantrouwen in de overheid en in de politiek. Het herstel van dat vertrouwen begint volgens mij zo dicht mogelijk bij de mensen thuis. Op lokaal niveau dus.

Meer over mezelf

Ik ben een echte “Leienaar” In januari 1957 geboren in het oude AZL. Opgegroeid in Zuid West. Mijn ouders hebben 50 jaar aan de Churchilllaan gewoond. Ook tijdens en na mijn rechtenstudie ben ik altijd in Leiden blijven wonen. Ik heb twee geweldige dochters: Janneke (1990) en Marleen (1993). Janneke is na afronding van haar studie logistics aan de Hogeschool van Amsterdam (eind 2012) werkzaam op Schiphol en “doet daar aan” crowd management en Marleen studeert vrijetijdsmanagement in Rotterdam. Sinds eind september 2010 wonen mijn lieve vriedin en ik samen aan de Hogewoerd. Daarvoor heb ik jarenlang in de Stevenshof gewoond.

Alleen op vakanties wil het nog wel eens lukken een boek uit te lezen. Ik ben erg gecharmeerd van de liedjes van Paul de Leeuw. Verder probeer ik regelmatig forse wandelingen te maken. In Nederland of in het buitenland en dan in de bergen. Het helpt dat wij een ontzettend lieve Pointer hebben, die veel en lang moeten worden uitgelaten. Of het nu hondenweer is of niet.

Ik ben al sinds begin 1981 advocaat, waarbij ik me met name richt op het familierecht en mediation. Ook houd ik me bezig met de afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling, Voorheen ben ik o.a. actief geweest bij de Leidse Rechtswinkel, Centraal Wonen, Wijkraad Stevenshof en Buurtbemiddeling.

Vrijwel direct nadat ik lid van de PvdA geworden ben, werd ik actief in de Leidse Afdeling. Eerst alleen in de Werkgroep Onderwijs en Cultuur en vanaf januari 2003 (na de problemen met oud & nieuw) tot maart 2006 ook als Wijkambassadeur in de Stevenshof. Eind 2003/ begin 2004 ben ik lid geweest van de Programma Evaluatie Commissie. Van eind maart 2004 tot maart 2006 ben ik lid van het Afdelingsbestuur geweest. Binnen het bestuur was ik een van de twee “fractievolgers” die regelmatig de fractievergaderingen bijwoonden. Wij hadden een hartstikke leuk bestuur. We komen nog steeds 1 a 2 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast begeleidde ik de Werkgroep Samen. Ik ben een van de opstellers van het verkiezingsprogramma 2006 – 2010. In 2006 waren Marije van den Berg en ik de twee kandidaat – lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Marije heeft die ledenraadpleging van me gewonnen. Op advies van de kandidaatstellingscommissie werd ik door de leden op nummer 2 van de kandidatenlijst voor die verkiezingen gezet. Medio november 2007 ben ik Marije als fractievoorzitter opgevolgd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 stond ik wederom op plaats 2. Ook toen was ik daar heel blij mee!  Na het vertrek van Gerda van den Berg naar woningcorporatie de Sleutels (februari 2011) ben ik weer fractievoorzitter. In het begin was het wel wennen in de oppositie. Dat was voor de Leidse PvdA tientallen jaren geleden voor het laatst gebeurd. We hebben daar onze weg in gevonden. We slagen er in om veel van onze punten binnen te halen. Ik heb de indruk dat onze constructieve manier van oppositie-voeren gewaardeerd wordt; Dat het ons stukje bij beetje lukt om ons te verlossen van het imago van de arrogante bedweters.

Ik ben nu lid van de Commissie Onderwijs en Samenleving en woordvoerder cultuur en sport. Daarnaast zit ik sinds maart 2010 in het Presidium van de gemeenteraad en mag ik de Commissie Ruimte en Regio voorzitten. Ook dat geeft veel voldoening!

Leiden maken we nog steeds samen !
Zo wordt Leiden nog socialer, nog groener, beter bereikbaar en nog sportiever!