Wethouder

Marleen Damen

Zorg en Welzijn

Marleen Damen is onze wethouder Zorg en Welzijn.

Leiden is de stad waar ik van hou

Ik vind het een grote eer dat ik lijsttrekker mocht zijn voor de PvdA Leiden. Dat ik het gezicht mocht zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling die Leiden de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.

Leiden is de stad waar ik van hou. Waar ik ben gaan studeren, mijn horizon heb verbreed, me heb kunnen ontplooien. De stad waar ik mijn man heb ontmoet en waar mijn drie dochters zijn geboren. Ik ben dan wel geen geboren Leidenaar, maar na 27 jaar voelt dit echt als mijn thuis.

Ik heb me de afgelopen jaren ingezet om de stad groener, sterker en socialer te maken. Samen met de inwoners van deze stad, de bedrijven en de gemeenteraad. De mensen voor wie het ’t moeilijkste is, hebben we werk geboden. We hebben ervoor gezorgd dat juist de mensen met weinig inkomen, tóch kunnen meedoen. En ik heb me hard gemaakt om mensen weer uit de schulden te helpen. Ik heb daarbij altijd het perspectief van de inwoners centraal gesteld. Dat komt ook terug in de wijkaanpak, die ik introduceerde. Ook daarin staan de mensen, de wijkbewoners centraal in plaats van de gemeentelijke organisatie of de ‘systemen’. Ik heb gezien dat mensen zich hierdoor weer en eigenaar voelen van hun eigen straat, buurt, wijk of stad.

 

Het gaat goed met Leiden. Maar nog niet met alle Leidenaren 

Ik sta en ga voor een stad met echte kansen voor iedereen. Een sociale stad. Leiden is weliswaar een welvarende stad met een sterke economie die weer in de lift zit, maar niet iedereen profiteert hiervan. Meer dan 10 procent van onze kinderen groeit op in armoede en heeft daarom minder kans op een succesvolle toekomst! Dat vind ik onaanvaardbaar in een stad met zoveel potentie en rijkdom als de onze.

Échte kansen betekent voor mij dat iedereen in onze stad kan wonen in groene een veilige wijk met voldoende ruimte voor alle kinderen om te kunnen spelen. Buurten waar mensen elkaar ontmoeten. We moeten en willen daarom de komende jaren voldoende betaalbare woningen bouwen, op een duurzame manier en eerlijk verdeeld over de stad en de regio.

Echte kansen betekent voor mij ook dat alle kinderen naar een goede school gaan, dat achterstanden zo jong mogelijk worden aangepakt. En dat we niet alleen investeren in onze universiteit, maar juist ook in het MBO. Daar bereiden nog steeds de meeste van onze kinderen zich voor op hun (en onze) toekomst. Gelukkig maar want wat zouden we moeten zonder mensen die in onze stad kunnen bouwen, de stad veilig schoon en heel kunnen houden of onze kinderen kunnen passen.

Ook in Leiden zien we een toenemende tweedeling tussen de mensen die het goed gaat en de mensen die niet van de vooruitgang weten te profiteren. Deze kloof lijkt veel hardnekkiger dan die van de vorige eeuw: de jaren van het vooruitgangsgeloof. Van het idee dat je van een dubbeltje een kwartje kon worden. Dat is ook het verhaal van mijn familie en dus van mij. Dat is waarom ik ooit naar Leiden ben gekomen en hier heb kunnen studeren. Dat is de reden dat ik hier nu wethouder mag en kan zijn. Dat is wat ik al onze kinderen in de stad gun. Dat iedereen de kans krijgt én pakt om zijn of haar talenten tot volle bloei te laten komen en te worden wie hij of zij wil zijn.

Daar sta ik voor, daar staat mijn partij voor en dat is meer dan ooit nodig!

Leiden maken we samen groener, sterker en socialer!