Merenwijk en Slaaghwijk

Merenwijk

Woordvoerder Abdelhaq Jermoumi

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van Leiden. Een wijk met circa 14.000 inwoners. De wijk is ontstaan aan het begin van de jaren ’70. Het gedeelte van de Merenwijk met de galerijflats is de Slaaghwijk. De Kopermolen is het wijkwinkelcentrum.


Onze voorstellen uit 2014:

 1. Een vitale Kopermolen met een opgeknapte openbare ruimte.
 2. Een veilige rondweg en een directe busverbinding met de Breestraat en station.
 3. Een leefbare en veilige wijk door de instelling van een sociaal wijkteam.
 4. Extra schoonmaakrondes.
 5. Beperken overlast van (hang)jongeren.
 6. Opgeknapte speel- en sportplekken voor de kinderen in de wijk.


Update januari 2017

 1. Inmiddels heeft de eigenaar van de Kopermolen aangegeven het winkelcentrum te willen gaan verbouwen. Op initiatief is er geld vrijgemaakt voor enkele kleinere projecten die de vitaliteit van het winkelcentrum op korte termijn vergroten. Ook wordt er gekeken of de bieb kan verhuizen naar het winkelcentrum.
 2. De bus blijft ook de komende jaren via het station door de Breestraat rijden. De twee onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten bij de IJsselmeerlaan en Gooimeerlaan worden vervangen door rotondes. De rotondes zullen zonder fietspaden uitgevoerd worden vanuit veiligheidsoogpunt en vanwege de doorstroming.
 3. De Merenwijk heeft sinds één jaar een sociaal wijkteam voor de organisatie van de zorg dichtbij de mensen.
 4. In de Kopermolen wordt extra schoongemaakt en zijn ondergrondse containers voor plastic, glas, papier en karton geplaatst. Binnenkort krijgt de Merenwijk een tweede container voor plastic afval.
 5. De overlast van hangjongeren hebben wij verschillende malen aangekaart bij de burgemeester. Hij heeft er ook actie op ondernomen, maar het blijft een lastig probleem om op te lossen. Op ons verzoek wordt er nu gekeken of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden zoals ook bij het Jac Urlusplantsoen is gebeurd.
 6. Verschillende speelplekken voor jongeren zijn in overleg met de buurt opgeknapt.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.