Merenwijk

Merenwijk en Slaaghwijk
Woordvoerder Abdelhaq Jermoumi

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van Leiden. Een wijk met circa 14.000 inwoners. De wijk is ontstaan aan het begin van de jaren ’70. Het gedeelte van de Merenwijk met de galerijflats is de Slaaghwijk. De Kopermolen is het wijkwinkelcentrum.


Onze voorstellen uit 2014:

 1. Een vitale Kopermolen met een opgeknapte openbare ruimte.
 2. Een veilige rondweg en een directe busverbinding met de Breestraat en station.
 3. Een leefbare en veilige wijk door de instelling van een sociaal wijkteam.
 4. Extra schoonmaakrondes.
 5. Beperken overlast van (hang)jongeren.
 6. Opgeknapte speel- en sportplekken voor de kinderen in de wijk.


Update januari 2017

 1. Inmiddels heeft de eigenaar van de Kopermolen aangegeven het winkelcentrum te willen gaan verbouwen. Op initiatief is er geld vrijgemaakt voor enkele kleinere projecten die de vitaliteit van het winkelcentrum op korte termijn vergroten. Ook wordt er gekeken of de bieb kan verhuizen naar het winkelcentrum.
 2. De bus blijft ook de komende jaren via het station door de Breestraat rijden. De twee onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten bij de IJsselmeerlaan en Gooimeerlaan worden vervangen door rotondes. De rotondes zullen zonder fietspaden uitgevoerd worden vanuit veiligheidsoogpunt en vanwege de doorstroming.
 3. De Merenwijk heeft sinds één jaar een sociaal wijkteam voor de organisatie van de zorg dichtbij de mensen.
 4. In de Kopermolen wordt extra schoongemaakt en zijn ondergrondse containers voor plastic, glas, papier en karton geplaatst. Binnenkort krijgt de Merenwijk een tweede container voor plastic afval.
 5. De overlast van hangjongeren hebben wij verschillende malen aangekaart bij de burgemeester. Hij heeft er ook actie op ondernomen, maar het blijft een lastig probleem om op te lossen. Op ons verzoek wordt er nu gekeken of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden zoals ook bij het Jac Urlusplantsoen is gebeurd.
 6. Verschillende speelplekken voor jongeren zijn in overleg met de buurt opgeknapt.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Een dichtbebouwde stad verdient een mooi groen buitengebied

door Merenwijk op 12 april 2017

Leiden is een prachtige stad om in te wonen. Het is echter ook een van de dichtst bebouwde steden van Nederland. Daarom vindt de PvdA Leiden het belangrijk dat de gebieden buiten de stad groen, rustig en open zijn. Een skeelerbaan in het gebied de Kagerzoom staat daarmee op gespannen voet. De vele bezoekers voor

lees verder »

Gelukt! Bibliotheek Merenwijk verruimt openingstijden 

door Merenwijk op 4 april 2017

Twee jaar geleden dreigde de bibliotheek in de Merenwijk te verdwijnen. Maar de bewoners kwamen in actie om de dreigende sluiting tegen te gaan: ze startten een petitie. Ondertussen zat de gemeenteraad ook niet stil: een meerderheid van de raad (VVD, D66, SP en PvdA) steunde het voorstel van toenmalig cultuurwoordvoerder Erica Linger om de

lees verder »

Bewoners uit de Merenwijk uiten zorgen over plannen Kagerzoom

door Merenwijk op 22 maart 2017

Ten noorden van de Merenwijk ligt een geweldig groen gebied, de Kagerzoom. Als je op zoek bent naar rust, groen en ruimte is dit een gebied waar je moet zijn. Hier maken veel bewoners uit de Merenwijk dan ook gebruik van. “Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom”. Dat was de belangrijkste boodschap

lees verder »

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Merenwijk op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken. Net zoals in andere wijken, heb je helaas ook jongeren die er andere ideeën op na houden en irritant gedrag vertonen. Machogedrag, vernielingen en zelfs de overstap naar crimineel gedrag zie je ontstaan. Dit willen wij niet en dit verdient de buurt ook niet. Iedereen heeft recht op een veilige en prettige woonomgeving.

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Merenwijk op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Merenwijk op 20 december 2016

Dit is mijn spreektekst bij het debat vanavond over het beschermd wonen: Voorzitter, In onze stad hebben we al lange tijd de noodopvang van de Binnenvest en allerlei woonvoorzieningen voor beschermd wonen. Niet alleen mensen uit Leiden maakten en maken daar gebruik van, maar mensen uit heel de regio. Dat laatste gaat nu veranderen. Over

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Merenwijk op 10 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

lees verder »

De week van de wijken

door Merenwijk op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Zorgelijke ontwikkeling: steeds minder bussen vanuit de wijken naar Breestraat

door Merenwijk op 12 december 2014

Vanaf 14 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva in. Een belangrijke wijziging is dat lijn 3 vanuit de Merenwijk via de Witte Singel gaat rijden. Dit is na lijn 1 vanuit de Stevenshof de tweede stadslijn binnen een paar jaar die niet meer via de Breestraat rijdt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Breestraat

lees verder »

Kansen voor de Kopermolen

door Merenwijk op 18 januari 2014

Vrijdag 17 januari zaten we met acht kandidaat-raadsleden bij winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk om het te hebben over wat er goed gaat rondom het winkelcentrum en wat er nog beter kan. We werden vriendelijk ontvangen door bestuursleden en een projectmedewerker van de winkeliersvereniging. Er gaat veel goed bij de Kopermolen: er is goed

lees verder »