Hoge Mors, Lage Mors en Transvaal

Mors

Woordvoerder Rald Schalkwijk

De Mors is het gebied tussen de Plesmanlaan aan de Noordkant, de Haagsche Schouwweg aan de westkant en de Oude Rijn aan de zuid- en oostkant. In de Mors wonen ongeveer 11.000 Leidenaren. De wijk bestaat uit drie buurten: de Lage Mors, de Hoge Mors en Transvaal. De eerste twee buurten liggen ten westen van de spoorlijn naar Den Haag, de laatste ten oosten. Het Diamantplein is het wijkwinkelcentrum.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Tegengaan verkamering.
  2. Betaald parkeren invoeren om de parkeerdruk af te laten nemen.
  3. Beter onderhoud van het groen en opruimen zwervuil.


Update januari 2017:

  1. De eerste maatregelen tegen de overlast zijn genomen. Helaas is er (nog) weinig steun vanuit andere partijen om hier wat aan te doen. We blijven ons de komende jaren inzetten om verkamering nog meer tegen te gaan.
  2. Betaald parkeren is inmiddels ingevoerd in de Lage Mors en de Bockhorst. Met name uit de Bockhorst en langs het spoor bij de Lage Mors is het aantal klachten significant afgenomen.
  3. Samen met de wijk wordt er op dit moment een wijkagenda opgesteld waarin speciale aandacht is voor deze problemen. Daarnaast zijn in een deel van de Mors ondergrondse containers voor huisvuil geplaatst waardoor er midner zwerfvuil op straat terecht kan komen. Alle plastic-, papier-, glas- en kledingcontainers verdwijnen de komende jaren ook onder de grond

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.