De Kooi, Noorderkwartier, Groenoord en Maredijkbuurt

Noord

Woordvoerder Helma Baart

Leiden Noord ligt net ten noorden van de binnenstad. De wijk beslaat het gebied tussen de Slaaghsloot aan de noordkant, de Zijl aan de oostkant, het spoor naar Amsterdam aan de westkant en de Mare- en de Herensingel aan de zuidkant. Er wonen ongeveer 15.000 Leidenaren en is het gebied met het laagste gemiddeld besteedbaar inkomen van Leiden. Het Kooiplein is het wijkwinkelcentrum. Leiden Noord bestaat uit een aantal wijken: de Kooi, het Noorderkwartier, Groenoord en de Maredijkbuurt.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Het beperken van de overlast van de vele bouwwerkzaamheden in de wijk.
  2. Aanleg van een nieuw regenwaterriool tegen overstromingen.
  3. Nieuwe bestrating voor het hele Noorderkwartier.
  4. Een speeltuin voor de buurt op het Prinses Maximaplein.
  5. Samen met de buurt uitwerken van de wijkvisie voor de Prinsessebuurt.


Update januari 2017:

  1. We blijven ons inzetten om de overlast zo klein mogelijk te houden. Helaas is niet alle overlast te voorkomen. Gelukkig is een groot deel van de werkzaamheden inmiddels achter de rug.
  2. In een groot deel van de Kooi is inmiddels een speciaal riool aangelegd waardoor de kans op overstromingen zeer fors is afgenomen.
  3. Een deel van het Noorderkwartier heeft inmiddels nieuwe bestrating. In 2017 wordt een tweede deel van de openbare ruimte van de wijk aangepakt.
  4. Het Prinses Maximaplein is inmiddels samen met de buurt en de woningbouwcorporatie de Sleutels ingericht als buurtspeeltuin.
  5. De wijkvisie van de Prinsessebuurt wordt op dit moment samen met de bewoners gemaakt.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.