Noord

De Kooi, Noorderkwartier, Groenoord en Maredijkbuurt
Woordvoerder Helma Baart

Leiden Noord ligt net ten noorden van de binnenstad. De wijk beslaat het gebied tussen de Slaaghsloot aan de noordkant, de Zijl aan de oostkant, het spoor naar Amsterdam aan de westkant en de Mare- en de Herensingel aan de zuidkant. Er wonen ongeveer 15.000 Leidenaren en is het gebied met het laagste gemiddeld besteedbaar inkomen van Leiden. Het Kooiplein is het wijkwinkelcentrum. Leiden Noord bestaat uit een aantal wijken: de Kooi, het Noorderkwartier, Groenoord en de Maredijkbuurt.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Het beperken van de overlast van de vele bouwwerkzaamheden in de wijk.
  2. Aanleg van een nieuw regenwaterriool tegen overstromingen.
  3. Nieuwe bestrating voor het hele Noorderkwartier.
  4. Een speeltuin voor de buurt op het Prinses Maximaplein.
  5. Samen met de buurt uitwerken van de wijkvisie voor de Prinsessebuurt.


Update januari 2017:

  1. We blijven ons inzetten om de overlast zo klein mogelijk te houden. Helaas is niet alle overlast te voorkomen. Gelukkig is een groot deel van de werkzaamheden inmiddels achter de rug.
  2. In een groot deel van de Kooi is inmiddels een speciaal riool aangelegd waardoor de kans op overstromingen zeer fors is afgenomen.
  3. Een deel van het Noorderkwartier heeft inmiddels nieuwe bestrating. In 2017 wordt een tweede deel van de openbare ruimte van de wijk aangepakt.
  4. Het Prinses Maximaplein is inmiddels samen met de buurt en de woningbouwcorporatie de Sleutels ingericht als buurtspeeltuin.
  5. De wijkvisie van de Prinsessebuurt wordt op dit moment samen met de bewoners gemaakt.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Leidse politiek verafschuwt brandstichting in noodwoningen

door Noord op 5 maart 2017

In de nacht van drie op vier maart heeft er brand gewoed in de noodwoningen aan de Sumatrastraat in Leiden. De zestien woningen, waarvan er twaalf bedoeld zijn als tussenstap voor ex-daklozen en vier beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekers, zouden vandaag geopend worden door wethouder Roos van Gelderen. Gelukkig gaat de vandaag geplande opening wel door, Leiden buigt niet voor brandstichting.

lees verder »

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Noord op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken. Net zoals in andere wijken, heb je helaas ook jongeren die er andere ideeën op na houden en irritant gedrag vertonen. Machogedrag, vernielingen en zelfs de overstap naar crimineel gedrag zie je ontstaan. Dit willen wij niet en dit verdient de buurt ook niet. Iedereen heeft recht op een veilige en prettige woonomgeving.

lees verder »

Meer geld voor opknappen openbare ruimte Noorderkwartier

door Noord op 16 februari 2017

Gelukt! Er wordt weer extra geld uitgetrokken om de openbare ruimte van het Noorderkwartier op te knappen. Dus kunnen er weer meer straten opnieuw ingericht worden dan in eerste instantie de bedoeling was. In 2015 is er op initiatief van de PvdA al eens extra geld voor uitgetrokken en vanavond is dat weer besloten door de gemeenteraad.

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Noord op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen,

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Noord op 20 december 2016

Dit is mijn spreektekst bij het debat vanavond over het beschermd wonen: Voorzitter, In onze stad hebben we al lange tijd de noodopvang van de Binnenvest en allerlei woonvoorzieningen voor beschermd wonen. Niet alleen mensen uit Leiden maakten en maken daar gebruik van, maar mensen uit heel de regio. Dat laatste gaat nu veranderen. Over

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Noord op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat

lees verder »

PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi

door Noord op 17 juni 2016

Samen met D66, SP, GroenLinks en het CDA komt de PvdA met een motie Vreemd aan de Orde van de Dag om in gesprek te gaan met de Sleutels om de centrale blokken te renoveren in plaats van te slopen. Belangrijke argumenten voor renovatie zijn de belangrijke culturele waarde van deze woningen en de eerder gemaakte afspraken.

lees verder »

De week van de wijken

door Noord op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Helma Baart is actief in Leiden Noord

door Noord op 27 november 2014

Raadslid Helma Baart heeft zich de laatste maanden al veel ingespannen voor Leiden Noord en heel al met veel wijkbewoners gesproken. Zij vertelt graag wat ze tot nu toe al heeft gedaan. “Ik ben woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen en vanuit de fractie is Leiden Noord mijn aandachtswijk. Hieronder vallen De Kooi, Noorderkwartier, Groenoord en Maredijkbuurt en

lees verder »

Partij van de Wijken: het Noorderkwartier

door Noord op 9 september 2014

Het Noorderkwartier gaat al enkele jaren gebukt onder de vele grote bouwprojecten in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan Nieuw Leyden en de Willem de Zwijgerlaan. Ook is de openbare ruimte hard toe aan een opknapbeurt. De slechte staat van de straten, stoepen en groen in combinatie met de bouwoverlast zorgen voor leefbaarheidsproblemen in de wijk. Om deze problemen aan te pakken wil de PvdA dat de komende jaren alle straten in het Noorderkwartier worden opgeknapt maar ook dat er op korte termijn enkele maatregelen worden genomen.

lees verder »

Partij van de Wijken: Vragen over bodemverontreiniging Groenoord

door Noord op 16 augustus 2014

Verleid worden om een waterwoning in de wijk Groenoord te kopen door bij aankoop een splinternieuwe sloep aangeboden te krijgen. In een stad als Leiden een prachtige buitenkans om volop te genieten van de schitterende grachten en de wateren rondom de stad. Weinig konden de nieuwe bewoners van Groenoord vermoeden dat ze nu nog altijd niet zouden kunnen varen, enkele jaren sinds de aankoop van hun nieuwe huis. De watergangen die voor aansluiting zouden zorgen op de grachten en de Slaaghsloot zijn immers nog niet aangelegd en middels het Leidsch Dagblad van 13 en 14 augustus hebben de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA vernomen dat de aanleg opnieuw is uitgesteld. De reden ditmaal: ernstige bodemverontreiniging in Groenoord.

lees verder »

Partij van de Wijken: Speeltuin op Prinses Maximaplein

door Noord op 24 juli 2014

Voor de PvdA is leefbaarheid in de wijken één van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Ruim een halfjaar zijn een aantal bewoners van de Bernhardstraat en Willem de Zwijgerlaan in contact met Libertas, De Sleutels en projectontwikkelaar Heijmans over de inrichting van een speeltuintje op de hoek Bernhardstraat – Willem de Zwijgerlaan.

lees verder »

De PvdA was in de Kooi en het Noorderkwartier: de resultaten!

door Noord op 18 maart 2014

Onlangs was de PvdA weer in de Kooi en het Noorderkwartier. Vanaf de nieuwe brede school trok een grote groep van vijftig vrijwilligers en Diederik Samsom de wijk in om de bewoners te vragen wat de pluspunten van de buurt zijn en wat er eventueel beter kan. De meeste mensen in uw buurt geven aan hier prettig te wonen.

lees verder »

Oude Kooi nog steeds geen zekerheid! Failliet nieuwe bestuurscultuur!

door Noord op 14 februari 2013

De wateroverlast in De Kooi is een langlopende kwestie, waar slechts met hele kleine stapjes vooruitgang geboekt wordt. Vanavond diende de fractie een motie in om de financiering rond te krijgen. Afgelopen dinsdag bleek in de raadscommissie al dat de collegepartijen, VVD, CDA, SP en D66, vinden dat deze wijk nog wel tot en met de zomer kan wachten voordat er meer zekerheid komt.

lees verder »