Roodenburgerdistr.

Zeeheldenbuurt, Meerburg, Roomburg, Tuinstadwijk, Burgemeester- en Professorenwijk
Woordvoerder Elwin Wolters

Het Roodenburgerdistrict is de grootste district van Leiden. Het ligt in het zuidwesten van Leiden en bestaat uit de wijken Tuinstadwijk, Meerburg, Lammenschansdriehoek, Fruitbuurt, Professoren- en Burgemeesterswijk, Roomburg, het Waardeiland en de Zeeheldenbuurt. Er wonen ruim 21.000 Leidenaren en er bevinden zich ook veel bedrijven en arbeidsplaatsen (kleine 8.000).


Onze voorstellen uit 2014:

  1. De wijkvisie voor Meerburg  en de Zeeheldenbuurt uitwerken.
  2. Pinautomaat in Meerburg.
  3. Meer onderhoud van het groen en meer schoonmaakrondes.


Update januari 2017:

  1. De wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt is inmiddels vastgesteld. De visie voor Meerburg wordt op dit moment samen met de bewoners opgesteld.
  2. Dit is helaas niet gelukt. Het is ons niet gelukt een meerderheid van de gemeenteraad te overtuigen om hier voor te zijn.
  3. Samen met de wijk wordt er op dit moment een wijkagenda opgesteld waarin speciale aandacht is voor deze problemen.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Goed nieuws voor de Leidse woningzoekende

door Roodenburgerdistr. op 9 februari 2017

Leiden is een populaire stad om in te wonen. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar het zorgt ook voor lange wachtlijsten voor woningzoekenden. We werken er als stad hard aan om daar wat aan te doen. Zo was Leiden in 2015 na Amsterdam en Utrecht de stad waar de meeste nieuwe woningen zijn opgeleverd in ons land. En ook de komende jaren komen er veel huurwoningen en woningen veelal voor starters bij. Zo is afgelopen maand de bouw begonnen van ruim 310 huurwoningen bij Leiden Centraal en station Lammenschans.

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Roodenburgerdistr. op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Roodenburgerdistr. op 20 december 2016

Dit is mijn spreektekst bij het debat vanavond over het beschermd wonen: Voorzitter, In onze stad hebben we al lange tijd de noodopvang van de Binnenvest en allerlei woonvoorzieningen voor beschermd wonen. Niet alleen mensen uit Leiden maakten en maken daar gebruik van, maar mensen uit heel de regio. Dat laatste gaat nu veranderen. Over

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Roodenburgerdistr. op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat

lees verder »

Eerste actie tegen verkamering is een feit, maar niet genoeg

door Roodenburgerdistr. op 2 april 2016

De PvdA vindt het positief dat er na de vele binnengekregen meldingen en klachten uit de wijken eindelijk de eerste maatregel tegen woonoverlast door verkamering wordt genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad (GL en VVD stemden tegen) wil dat bij bestaande en nieuwe verkamerde panden bouwtechnische aanpassingen, zoals isolerende en/of brandwerende maatregelen, worden genomen.

lees verder »

De week van de wijken

door Roodenburgerdistr. op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Partij van de Wijken: Schoonmaken van Park Zeeheldenbuurt

door Roodenburgerdistr. op 14 juli 2014

Afgelopen zaterdag heeft Gijs, samen met fractiegenoten Rald en Helma, geholpen bij het schoonmaken van het Park Zeeheldenbuurt en de groenstrook langs de Bontekoestraat. Ook onze wethouder Wijken Marleen hielp een handje mee. Na de schoonmaakactie barstte het buurtfeest los. Vanwege met mooie weer waren er veel buurtbewoners op de been. Er werd onder andere uitleg gegeven over de door de buurt ontwikkelde wijkvisie. Een visie waar wij als Partij van de Arbeid achter staan.

lees verder »

De PvdA was in de Tuinstadwijk: de resultaten!

door Roodenburgerdistr. op 11 maart 2014

Vorige week was de PvdA op een mooie zonnige zaterdag in de Tuinstadwijk om te vragen wat bewoners van hun buurt vinden. De meeste mensen hebben het naar hun zin in de wijk; ze vinden het er vooral lekker rustig. Woningcorporatie De Sleutels voert groot onderhoud uit aan de huizen in een deel van de wijk, waardoor alles er weer mooi fris uitziet en bovendien de huizen beter geïsoleerd worden. Maar er zijn altijd nog punten die beter kunnen in de wijk.

lees verder »

Een mooie toekomst voor Meerburg

door Roodenburgerdistr. op 13 februari 2014

De fractie maakt zich al enkele jaren zorgen om Meerburg. Met name de leefbaarheid van de hele wijk en de openbare ruimte bij de winkels aan de IJsselkade hebben onze aandacht. Vandaar ook dat het plein voor de winkels op ons initiatief wordt opgeknapt. De laatste tijd ontvangen wij echter signalen dat het met de

lees verder »