Stevenshof

Woordvoerder Anna van den Boogaard

De Stevenshof is de meest zuidelijke wijk van Leiden. Het is het gebied tussen de A44, de Oude Rijn, het spoor naar Den Haag en de Stevenshofjespolder. Er wonen bijna 12.000 Leidenaren en de Stevensbloem is het wijkwinkelcentrum.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Zo goed mogelijke inpassing van de Rijnlandroute.
  2. Dit jaar start het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem.
  3. Een rechtstreekse busverbinding naar de Breestraat.
  4. Overal ondergrondse containers met een meldingssysteem dat aangeeft wanneer de container vol zit


Update januari 2017:

  1. Inmiddels is de tunnel van de Rijnlandroute weer een stukje langer geworden. Verder wordt er begin 2017 bekeken of de weg dieper onder maaiveld kan komen te liggen, of er horizontale geluidsschermen geplaatst kunnen worden en of er een tweede tunnel aangelegd kan worden bij de wetering.
  2. Het winkelcentrum is inmiddels opgeknapt.
  3. Een deel van de bussen vanuit de Stevenshof rijdt via de Breestraat. Wat ons betreft worden dat in de toekomst alle bussen vanuit de Stevenshof.
  4. In een deel van de Stevenshof staan inmiddels ondergrondse containers voor huisvuil. Alle plastic-, papier-, glas- en kledingcontainers verdwijnen de komende jaren ook onder de grond.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Stevenshof op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Stevenshof op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Stevenshof op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Stevenshof op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissie de volgende vragen aan de wethouder: “De renovatie van winkelcentrum Stevenshof is opnieuw uitgesteld. Wij hebben vernomen dat dit komt

lees verder »

De week van de wijken

door Stevenshof op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Zorgelijke ontwikkeling: steeds minder bussen vanuit de wijken naar Breestraat

door Stevenshof op 12 december 2014

Vanaf 14 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva in. Een belangrijke wijziging is dat lijn 3 vanuit de Merenwijk via de Witte Singel gaat rijden. Dit is na lijn 1 vanuit de Stevenshof de tweede stadslijn binnen een paar jaar die niet meer via de Breestraat rijdt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Breestraat

lees verder »

Bloemen voor de Smeltkroes

door Stevenshof op 10 november 2014

Afgelopen vrijdag vierde de Smeltkroes haar éénjarig bestaan. De Smeltkroes is een sociaal burgerinitiatief uit de Stevenshof. Gijs Holla was er tijdens de campagne geweest en nu ze hun eerste verjaardag vierden is hij wederom langs gegaan met een mooie bos bloemen. Hij schreef er een stukje over.

lees verder »

Hoofdpijndossier Stevensbloem. PvdA gaat vragen stellen.

door Stevenshof op 31 oktober 2014

Luister hier naar het interview met raadslid Anna van den Boogaard   In de commissievergadering Werk & Middelen van 1 juli 2014 heb ik aan wethouder Robert Strijk (Economie) gevraagd hoe het zat met de voortgang van het opknappen van wijkwinkelcentrum Stevensbloem. Vanuit de wijk hoorde ik van bewoners dat de bruisende buurtontmoetingsplek de Smeltkroes

lees verder »

Partij van de Wijken: Veiliger maken van rotonde Stevenshof

door Stevenshof op 3 juli 2014

Volgende week begint de gemeente Leiden met het veiliger maken van de rotonde bij de Haagsche Schouw. Dat heeft ze in een brief aan de omwonenden laten weten. Gijs is blij dat de rotonde wordt aangepakt want sinds de aanleg is deze plek een gevaarlijke plek voor fietsers geworden. “Ik baal er wel van dat dit zo lang heeft moeten duren.”

lees verder »

Partij van de Wijken: Zorgen over opknappen wijkwinkelcentrum Stevensbloem

door Stevenshof op 2 juli 2014
Foto Hans Schuurman

De afgelopen periode hebben verschillende bewoners van de Stevenshof bij de fractie hun zorgen geuit over de voortgang van het opknappen van wijkwinkelcentrum Stevensbloem. Dit was voor Erica reden om tijdens de laatste commissievergadering Werk & Inkomen aan wethouder Robert Strijk (Economie) vragen over de voortgang te stellen.

lees verder »

De PvdA was in de Stevenshof: de resultaten!

door Stevenshof op 6 februari 2014

Wij zijn onlangs in uw buurt geweest om te vragen wat bewoners van hun buurt vinden. De meeste mensen in uw buurt geven aan hier prettig te wonen. De bewoners van de Stevenshof waarderen de rust in de wijk. Ook zijn zij tevreden over de bereikbaarheid in de wijk (met auto en OV), hoewel er

lees verder »

Opknapbeurt Stevensbloem van start

door Stevenshof op 18 september 2013

De bewoners van de Stevenshof hebben er lang op moeten wachten, maar het college van de binnenstad heeft na het vormen van plannen boter bij de vis gedaan. Nadat in januari al duidelijk werd dat het winkelcentrum zelf de broodnodige opknapbeurt gaat krijgen, heeft het college afgelopen dinsdag een krediet beschikbaar gesteld waaruit de omgeving van de Stevensbloem wordt opgeknapt.

lees verder »

Onderzoek naar terugplaatsen verkeerslichten bij Haagsche Schouw

door Stevenshof op 18 januari 2013

Op mijn verzoek heeft wethouder Strijk van verkeer gisteren toegezegd een onderzoek te doen naar het terugplaatsen van verkeerslichten bij de Haagsche Schouw. Aanleiding voor dat verzoek zijn de recente aanrijdingen op die locatie. Al sinds de herinrichting van de Haagsche Schouw maken wij ons zorgen over de verkeersveiligheid en de doorstroming. Daarom hebben al verschillende acties ondernomen waaronder een handtekeningenactie. Daarop kregen wij honderden reacties die we vervolgens aan de wethouder hebben aangeboden.

lees verder »

PvdA blij met opknapbeurt voor Stevensbloem

door Stevenshof op 11 januari 2013

De Leidse Partij van de Arbeid-fractie is blij met de overeenkomst die gesloten is tussen Urban Interest, de eigenaar van de Stevensbloem, en de gemeente. De afgelopen jaren is de deplorabele staat waarin het wijkwinkelcentrum verkeert regelmatig door de PvdA aan de orde gesteld. PvdA-raadslid Robert-Jan van Ette: “De wijk vraagt al jaren om een goede opknapbeurt voor het winkelcentrum, het gaat echt over het hart van de wijk, dus de wijk is met deze overeenkomst de grote winnaar”.

lees verder »