Raadslid

Suzanne van der Jagt

Jeugd en Onderwijs

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als programmamanager Langer Thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en tevens plaatsvervangend MT-lid. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs.

De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder goed voor zichzelf op kunnen komen. Daarbij richt ik me in het bijzonder op het vergroten van de kansengelijkheid onder kinderen en jongeren.

Mijn speerpunten zijn het terugdringen van schooluitval en een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Andere belangrijke punten zijn de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs, en het lerarentekort in Leiden. Tot slot heb ik mijzelf tot doel gesteld met 1.000 jongeren in gesprek te gaan om van hen te horen wat er beter moet in de stad.