Raadslid

Tiny Klever

Economie & Financiƫn

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid kan grijpen om zijn of haar leven, naar beste kunnen, in te richten. Ik zet me er voor in om regels makkelijker en begrijpelijker te maken, mensen die niet met alle ontwikkelingen mee kunnen komen een steuntje in de rug te bieden en mensen die het moeilijk hebben te stimuleren weer actief te worden.

Ook voor onze lokale ondernemers geldt dat zij moeten doen waar ze het beste in zijn; ondernemen. Dat vraagt om duidelijke en hanteerbare regels en oog voor hun belangen. Ik bekijk de gemeentelijke regels voor ondernemers door de bril van mijn ervaring als (ex)horeca-ondernemer.

Ik werk als adviseur Zorg en Welzijn bij Calibris Advies en help, als vrijwilliger bij Humanitas, mensen die het lastig vinden hun thuisadministratie op orde te krijgen.