Marisa Monsanto

Werkgroep Kunst en Cultuur

Werkgroep Kunst en Cultuur

Over Werkgroep Kunst en Cultuur

marisa2334@hetnet.nl

De werkgroep Kunst & Cultuur houdt zich bezig met het kunst- en cultuurbeleid in Leiden. Zij fungeert als inspiratiebron en voedingsbodem voor fractielid Erica de Leeuw. De werkgroep volgt de beleidsontwikkeling van het college op de voet en adviseert de wethouder van cultuur gevraagd en ongevraagd over implicaties van het (voorgenomen) beleid voor kunst en cultuur in de stad. Dit altijd vanuit de visie die de werkgroep heeft geformuleerd in haar publicatie  ‘Binden en bezielen’. Deze publicatie was  de basis voor het hoofdstuk over kunst en cultuur in het verkiezingsprogramma van de PvdA Leiden in 2009. De publicatie werd op 18 februrari 2009 aangeboden aan de wethouders Jan Jaap de Haan (Cultuur, CDA) en Gerda van den Berg (Onderwijs, PvdA) voorafgaand aan een publiek debat ‘Ruimte voor amateurkunst’.

Leden van de werkgroep: Anke Zuithoff, Elger Niels, Frank de Brouwer, Hans van der Marck, John Marks, Hilde Jansen, Thea Dickhoff, Wik de Jong, Henny Keereweer.

Interview voorzitter Marisa Monsanto in de PG van maart 2009
Mailwisseling over het LAK theater in de PG van mei 2009

binden_en_bezielen_jan2010_light.pdf full color presentatie (2010);

versterken van klimaat en identiteit van kunst en cultuur in Leiden; openbaar advies van de werkgroep kunst en cultuur PvdA Leiden.