Voorzitter (tijdelijk): Mees ten Hooven

Netwerkgroep Samen

Netwerkgroep Samen

Over Netwerkgroep Samen

mees_ten_hooven@hotmail.com

1. Over welke werkgroep gaat het?
Werkgroep Samen, de werkgroep die zich bezighoud met integratie en mede tot doel heeft om samen met de fractieleden tot ideeën te komen het samenleven in Leiden te verbeteren.

2. Vertel in paar zinnen wat de werkgroep precies doet. Wat hebben jullie bijvoorbeeld het laatste jaar gedaan.
Werkgroep Samen, de werkgroep die zich bezighoud met integratie en mede tot doel heeft om samen met de fractieleden tot ideeën te komen het samenleven in Leiden te verbeteren.Wij houden ons dus bezig met verschillende aspecten rond integratie. Dat is een breed thema en daardoor komt er ook een variëteit aan onderwerpen aan bod. Natuurlijk houden we ons bezig met de verharding van het debat op dit moment in het algemeen, maar ook praktischere zaken zoals schooluitval, stageplekken, sportvoorzieningen voor allochtone vrouwen en meer mogelijkheden tot participatie zijn onderwerpen die we besproken hebben.

3. Hoeveel mensen zitten er in de werkgroep? Welke achtergrond hebben zij zoal?
We hebben op dit moment zo’n 10 actieve leden in de werkgroep. Daarvan is ongeveer de helft allochtone Nederlander en hebben we net wat meer vrouwen dan mannen. Ook qua beroepen en betrokkenheid bij organisaties in de stad hebben we veel diversiteit in huis.

4. Wat kan je dan precies in de werkgroep doen? Is het alleen praten of ook doen?
We discussiëren graag, regelmatig en soms fel. Het onderwerp integratie is moeilijk en praten is een eerste stap tot begrip. Daarnaast willen we ook graag dingen doen. We leggen soms een werkbezoek af en op dit moment werken we aan een project om met jongeren in de stad te praten over wat er speelt.

5. Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
In principe hebben we een keer of 5 per jaar een bijeenkomst. Daarnaast proberen we ook enkele werkbezoeken af te leggen. Nu we bezig zijn met het organiseren van een project zien we elkaar wat vaker en hebben we uiteraard ook veel mailcontact.

6. Wat doen jullie dan op zo’n bijeenkomst? 
Na de begroeting en het inschenken van koffie en thee nemen we vaak kort de notuelen door. Vervolgens een update over de onderwerpen die in Leiden spelen en wat er in de Raad is besproken wat interessant is voor onze werkgroep.

Daarna beginnen we een discussie over een actueel (Leids) onderwerp. Soms ook zetten leden een onderwerp op de agenda of bespreken we manieren om als Werkgroep van de PvdA Leiden zelf actief een steentje bij te dragen en concreet iets te gaan betekenen. Er zijn meer dan geneoeg onderwerpen en ideeën, dus onze agenda is nooit leeg!  

7. Is het dan ook gezellig bij zo’n bijeenkomst?
De discussies onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers zijn over het algemeen leerzaam én gezellig. Natuurlijk zijn ze soms ook heftig, maar doordat er onderling veel respect is leren we veel van elkaar en is een bijeenkomst eigenlijk altijd een prettige ervaring.

8. Hebben jullie nog mensen nodig bij de werkgroep, en zo ja: wat voor soort mensen (kwaliteiten)?
We kunnen zeker meer leden gebruiken. Mensen die ideeën hebben over integratie en zich graag inzetten voor beter samenleven in onze Leidse samenleving zijn van harte welkom! Integratie en samenleven zijn belangrijke onderwerpen, dus reden genoeg om lid te worden!