Voorzitter: Theo Roes

Werkgroep Zorg en Welzijn

Werkgroep Zorg en Welzijn

Over Werkgroep Zorg en Welzijn

thhroes@casema.nl

De werkgroep Z&W bestaat uit enthousiaste leden die als professional of vrijwilliger werkzaam zijn (geweest) in dit werkveld of ervaringskennis en een buitengewone betrokkenheid hebben. Deze leden willen graag het PvdA-geluid laten horen. De werkgroep verzamelt daartoe informatie over wat er speelt in de stad, bespreekt rapporten en beleidsvoorstellen van gemeenten, onderhoudt contacten met instellingen en groepen burgers, stimuleert de politieke discussie in de afdeling en ondersteunt de gemeenteraadsfractie met informatie en advies. De werkgroep komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar in de PvdA-fractiekamer (stadhuis).

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij voorzitter Theo Roes ( thhroes@casema.nl )