Haagwegkwartier, Boshuizen, Gasthuisdistrict, Fortuynwijk en Vreewijk

Zuidwest

Woordvoerder Marc Newsome

De wijk Zuidwest grenst vrij dicht aan de binnenstad van Leiden, gescheiden door de spoorweg naar Utrecht. Zuidwest is grotendeels gebouwd in de jaren zestig met als basisgedachte de functiescheiding en het realiseren van licht, lucht en ruimte. Zuidwest bestaat uit vijf buurten: Haagwegkwartier, Boshuizen, Fortuinwijk, Gasthuiswijk en Vreewijk.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Investeren in leefbaarheid.
  2. Zwembad de Vliet blijft en wordt uitgebreid.
  3. Invoeren betaald parkeren (€ 50 per jaar) en hierdoor parkeerdruk verminderen.
  4. Overal ondergrondse containers met een meldingssysteem dat aangeeft wanneer de container vol zit.


Update januari 2017:

  1. De openbare ruimte van het Haagwegkwartier is inmiddels aangepakt net als het wijkwinkelcentrum. De komende jaren verplaatst de aandacht zich naar het gebied ten westen van de Churchilllaan. In het Jac Urlusplantsoen zijn extra maatregelen genomen tegen de overlast.
  2. Inmiddels is besloten dat het buitenbad van dDe Vliet blijft en wordt opgeknapt. Tevens wordt het uitgebreid met een binnenbad (vervanging 5 meibad). De bouw en renovatie begint eind 2017.
  3. Inmiddels is in alle wijken ten oosten van de Churchilllaan betaald parkeren (voor 50 euro per jaar) ingevoerd. De klachten over parkeren zijn hierdoor vooral in de Haagweg afgenomen.
  4. In een deel van Zuidwest staan inmiddels ondergrondse containers voor huisvuil. Alle plastic-, papier-, glas- en kledingcontainers verdwijnen de komende jaren ook onder de grond.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.