Zuidwest

Haagwegkwartier, Boshuizen, Gasthuisdistrict, Fortuynwijk en Vreewijk
Woordvoerder Marc Newsome

De wijk Zuidwest grenst vrij dicht aan de binnenstad van Leiden, gescheiden door de spoorweg naar Utrecht. Zuidwest is grotendeels gebouwd in de jaren zestig met als basisgedachte de functiescheiding en het realiseren van licht, lucht en ruimte. Zuidwest bestaat uit vijf buurten: Haagwegkwartier, Boshuizen, Fortuinwijk, Gasthuiswijk en Vreewijk.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Investeren in leefbaarheid.
  2. Zwembad de Vliet blijft en wordt uitgebreid.
  3. Invoeren betaald parkeren (€ 50 per jaar) en hierdoor parkeerdruk verminderen.
  4. Overal ondergrondse containers met een meldingssysteem dat aangeeft wanneer de container vol zit.


Update januari 2017:

  1. De openbare ruimte van het Haagwegkwartier is inmiddels aangepakt net als het wijkwinkelcentrum. De komende jaren verplaatst de aandacht zich naar het gebied ten westen van de Churchilllaan. In het Jac Urlusplantsoen zijn extra maatregelen genomen tegen de overlast.
  2. Inmiddels is besloten dat het buitenbad van dDe Vliet blijft en wordt opgeknapt. Tevens wordt het uitgebreid met een binnenbad (vervanging 5 meibad). De bouw en renovatie begint eind 2017.
  3. Inmiddels is in alle wijken ten oosten van de Churchilllaan betaald parkeren (voor 50 euro per jaar) ingevoerd. De klachten over parkeren zijn hierdoor vooral in de Haagweg afgenomen.
  4. In een deel van Zuidwest staan inmiddels ondergrondse containers voor huisvuil. Alle plastic-, papier-, glas- en kledingcontainers verdwijnen de komende jaren ook onder de grond.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Zuidwest op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken. Net zoals in andere wijken, heb je helaas ook jongeren die er andere ideeën op na houden en irritant gedrag vertonen. Machogedrag, vernielingen en zelfs de overstap naar crimineel gedrag zie je ontstaan. Dit willen wij niet en dit verdient de buurt ook niet. Iedereen heeft recht op een veilige en prettige woonomgeving.

lees verder »

Schriftelijke vragen: weekmarkten zijn van groot belang voor de wijken

door Zuidwest op 23 januari 2017

De PvdA-fractie vindt dat de Leidse weekmarkten bijdragen aan een levendige wijkeconomie en een prettige sfeer om te wonen. Een gevarieerde en levendige wekelijkse markt kan een spilfunctie in een buurt vervullen. De markt zorgt voor sfeer in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar op de markt en doen op de markt en in het winkelcentrum, hun wekelijkse boodschappen, op enkele meters van hun eigen huis. Samen met de wijkwinkelcentra zijn de markten als het ware de huiskamers van de buurt.

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Zuidwest op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

door Zuidwest op 30 december 2016

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Zuidwest op 20 december 2016

Dit is mijn spreektekst bij het debat vanavond over het beschermd wonen: Voorzitter, In onze stad hebben we al lange tijd de noodopvang van de Binnenvest en allerlei woonvoorzieningen voor beschermd wonen. Niet alleen mensen uit Leiden maakten en maken daar gebruik van, maar mensen uit heel de regio. Dat laatste gaat nu veranderen. Over

lees verder »

Nieuw schoolgebouw voor Teldersschool en De Sleutelbloem

door Zuidwest op 14 november 2016

De PvdA heeft op 10 november extra geld voor een nieuw schoolgebouw van de Teldersschool en De Sleutelbloem geregeld. Al enkele jaren geleden is besloten op de Teldersschool een nieuw schoolgebouw te geven. Dit plan ligt al jaren op de plank, maar was tot op heden mislukt door een tekort aan geld. De PvdA heeft

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Zuidwest op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

lees verder »

Eerste actie tegen verkamering is een feit, maar niet genoeg

door Zuidwest op 2 april 2016

De PvdA vindt het positief dat er na de vele binnengekregen meldingen en klachten uit de wijken eindelijk de eerste maatregel tegen woonoverlast door verkamering wordt genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad (GL en VVD stemden tegen) wil dat bij bestaande en nieuwe verkamerde panden bouwtechnische aanpassingen, zoals isolerende en/of brandwerende maatregelen, worden genomen.

lees verder »

De week van de wijken

door Zuidwest op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Mooi Zuidwest

door Zuidwest op 1 oktober 2014

Namens de fractie is Erica de Leeuw wijkwoordvoerder voor Leiden Zuidwest en daar is ze trots op. “Ik vind het een prachtige wijk! Ik ken Leiden Zuidwest goed omdat ik daar zes jaar heb gewerkt als buurtopbouwwerker.”

lees verder »

Levendigheid op de Luifelbaan

door Zuidwest op 28 januari 2014

Vrijdag 24 januari waren wij met de PvdA-fractie op bezoek bij de winkeliersvereniging van winkelcentrum de Luifelbaan. Dit winkelcentrum is de afgelopen jaren flink verbeterd. De verbouwing indertijd duurde eigenlijk een half jaar te lang, waardoor veel klanten blijvend elders hun boodschappen gingen doen. Zij komen nu langzaam weer terug. Ondanks de economische crisis, die

lees verder »

Groene golf op de Churchilllaan wel degelijk mogelijk

door Zuidwest op 1 november 2012

In tegenstelling tot wat de kop in het LD suggereerde, bestaat er een gerede kans dat de groene golf op de Churchilllaan er komt. Onderzoek over het hele traject Plesmanlaan – Lammenschansplein (N206) wees uit dat een netwerkregeling (slimmere groene golf over een langer traject) in de ochtendspits 18% en in de avondspits 9% tijdwinst

lees verder »