Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid – zowel te voet, per fiets als per openbaar vervoer of auto – is een voorwaarde voor een economisch sterke stad.

Ons standpunt

Leiden uit rijden of vanaf de snelweg in rijden is een groot probleem. Dat pakken we aan door de doorstroming op het Lammenschansplein en de kruising Plesmanlaan – Haagscheschouw te verbeteren. Een Ringweg-Oost via de Sumatrastraat is geen optie. Voor een nieuwe verbinding tussen A4 en A44 was en is de PvdA voorstander van een variant via een ondertunnelde Churchilllaan (de Churchill Avenue). Er is echter gekozen voor een variant langs de Stevenshof. Deze variant van de Rijnlandroute moet zo goed mogelijk worden ingepast. Hoe langer de tunnel, hoe beter.

We investeren in extra (bewaakte) fietsenstallingen en een filevrije route voor het openbaar vervoer door de stad. De Breestraat is vanuit alle wijken direct bereikbaar met de bus. De reisinformatie bij OV-haltes is op orde, ook voor blinden en slechtzienden. We zijn voor een autoluw kernwinkelgebied en voor een bus- en autovrije Stationsweg en Steenstraat. We ondersteunen initiatieven voor nieuwe milieuvriendelijke vormen van vervoer (zoals E-bikes, Green Wheels en Car2go). We zijn voor extra oplaadpalen voor elektrisch vervoer en een stadsdistributiecentrum.

Indien de binnenstad nieuwe garages krijgt, stemmen we het parkeren op straat hierop af. Minder parkeerplaatsen voor bezoekers op straat in het historische centrum is het uitgangspunt.

Het oplossen van de parkeeroverlast in de wijken buiten het centrum heeft prioriteit. De oplossing die gekozen wordt, is minstens kostendekkend voor gemeente. De eerste bewonersvergunning is tegen kostprijs. Uitgaven met betrekking tot parkeren (inclusief garages) worden betaald uit de parkeerinkomsten.

Door de dichte bebouwing van de stad is er relatief veel overlast van het verkeer: vooral lawaai en fijnstof. Maatregelen als de milieuzonering in de stad moeten deze overlast zo veel mogelijk beperken.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Geen Ringwest-Oost door de Sumatrastraat.
  2. De Breestraat is vanuit de wijken zonder overstap per bus te bereiken.
  3. Realisatie extra fietsenstallingen bij de Haarlemmerstraat en het station.
  4. Een goed ingepaste Rijnlandroute.


Update januari 2017:

  1. De Ringweg-Oost gaat definitief niet door.
  2. Voor bijna alle wijken is dit de komende jaren het geval. We blijven ons inzetten dat alle buslijnen uit de Leidse wijken door de Breestraat rijden. Dit proberen we bij de nieuwe busconcessie af te spreken.
  3. Bij de herinrichting van de Lange Mare in 2017 zullen extra fietsrekken aan de kant van de Haarlemmerstraat geplaatst worden. Bij het station wordt in 2017 begonnen aan de bouw van een fietsenstalling voor 5000 fietsen tegenover de Jumbo (onder het nieuwe Lorentz gebouw).
  4. Inmiddels is in de plannen de tunnel van de Rijnlandroute weer een stukje langer geworden bij de Stevenshof. Verder wordt er begin 2017 bekeken of de weg dieper onder maaiveld kan komen te liggen, of er horizontale geluidsschermen geplaatst kunnen worden en of er een tweede tunnel aangelegd kan worden bij de wetering in de polder.
Nieuwsberichten over Bereikbaarheid

Slechte uitvoering van onderhoud bestrating Morsweg

door Abdelhaq Jermoumi op 23 september 2016

Sinds een aantal weken wordt de Morsweg, tussen spoorwegovergang en viaduct Lage Morsweg op sommige plekken herbestraat. Verschillende stukken worden op verschillende dagen, naar het lijkt geheel willekeurig, (her)bestraat. Delen van het wegdek worden overgeslagen, omdat deze nog wel aan de normen voldoen. Zelfs na het werk liggen stenen los en erg hobbelig. Sommige delen zijn inmiddels 3 keer herbestraat.

lees verder »

Nieuwe integrale afweging locatie busstation Leiden CS

door Gijs Holla op 16 maart 2016

Samen met de SP heb ik vandaag voorgesteld om als gemeenteraad een nieuwe integrale afweging te maken over de toekomstige locatie van het busstation bij Leiden Centraal. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden besloten om het busstation naar de zeezijde te verplaatsen. Onze fractie staat nog steeds achter die gemaakte keuze, maar het lijkt ons wel verstandig om die keuze te toetsen aan alle informatie die de afgelopen jaren naar voren is gekomen.

lees verder »

Voorgestelde herinrichting Haarlemmerstraat historische vergissing

door Gijs Holla op 12 februari 2016

Het afgelopen week door het college gepresenteerde ontwerp van de Haarlemmerstraat bevat naast veel goede punten ook een historische vergissing. De voorgestelde inrichting van het achterste deel van de Haarlemmerstraat is zeer verkeersonveilig, ontkent de malaise in de retail en benadrukt het zwakste aspect van de Haarlemmerstraat. Hieronder een uitgebreidere uiteenzetting.

lees verder »

Zorgen over de Willem de Zwijgerlaan

door Gijs Holla op 23 mei 2015

De gemeenteraad bespreekt op dit moment de nieuwe Nota Mobiliteit. Wat ik sterk aan deze nota vind is dat deze een integraal en regionaal karakter heeft. De fractie van de PvdA Leiden steunt de nota. Wel hebben wij enkele zorgen. De meeste zorgen gaan over de Willem de Zwijgerlaan en de omliggende wijken.

lees verder »

De stationshal moet open blijven!

door Gijs Holla op 22 maart 2015

De afgelopen week is bekend geworden dat de NS de poortjes op Leiden Centraal snel wil sluiten. Door de huidige plaats van de poortjes betekent dit dat de stationshal wordt afgesloten. De fractie van de PvdA vindt dit een ongewenste ontwikkeling omdat de stationshal een onmisbare schakel is tussen de binnenstad en het LUMC. De fractie snapt dat dichte poortjes kunnen helpen bij de bestrijding van zwartrijden, maar dat kan ook als de poortjes op een andere plek in de hal staan.

lees verder »

Aan de slag met wijkpanel Merenwijk

door Abdelhaq Jermoumi op 5 februari 2015

Op 8 juli 2014 is door de Gemeenteraad de motie ‘rotondes Merenwijk’ aangenomen, waarin het college werd gevraagd om geld te reserveren voor de aanleg van rotondes op de kruising Ketelmeerlaan – IJsselmeerlaan en Ketelmeerlaan – Gooimeerlaan en om bij deze inrichting de participatie en de inspraak naar de bewoners te verbeteren. Als onderdeel van het uitwerken van de motie kwam het college met een enquête. Tevens werd in de enquete vragen gesteld over leefbaarheid en de vraag of er behoefte is aan een wijkvertegenwoordiging. De uitslagen van de enquête zijn deze week bekend geworden.Als wijkvertegenwoordiger voor de Merenwijk en zelf bewoner van de Merenwijk heb ik een eigen wijkpanel. Binnen mijn wijkpanel van PvdA leden uit de Merenwijk had ik eind vorig jaar al enkele vragen uitgezet om de discussie vanuit PvdA standpunt straks goed te kunnen voeren. Leefbaarheid, bereikbaarheid en wijkvertegenwoordiging waren ook binnen mijn wijkpanel de vragen.

lees verder »

Zorgelijke ontwikkeling: steeds minder bussen vanuit de wijken naar Breestraat

door Gijs Holla op 11 december 2014

Vanaf 14 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva in. Een belangrijke wijziging is dat lijn 3 vanuit de Merenwijk via de Witte Singel gaat rijden. Dit is na lijn 1 vanuit de Stevenshof de tweede stadslijn binnen een paar jaar die niet meer naar hartje centrum rijdt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Breestraat dient vanuit alle Leidse wijken rechtstreeks te bereiken zijn.

lees verder »

Fietsen langs de Kennisas van Zuid-Holland met: Het ‘Sciencepad’

door Ingezonden op 22 oktober 2014

De PvdA Zuid-Holland heeft gedeputeerde De Bondt en de commissie Verkeer en Milieu uitgenodigd om samen de mogelijkheden te verkennen voor een thematische fietsroute, die kennisinstellingen van Zuid-Holland met elkaar verbindt, het ‘Sciencepad’. Hierbij worden geidentificeerde fietsknelpunten op de route opgelost en wordt de Kennisas extra op de kaart gezet. De route is daarmee ook bedoeld als een toeristische trekpleister voor Zuid-Holland en kan via een app op te vragen zijn.

lees verder »

Leiden als sociale stad en investeren in wijken

door Gijs Holla op 9 juli 2014

Gisteren heeft de gemeenteraad de jaarrekening over het jaar 2013 besproken. Bij de bespreking daarvan hebben we 3 moties ingediend waarin in we aan het college gevraagd hebben enkele onderwerpen op te pakken: het realiseren van 120 stageplaatsen bij de gemeente, het verkeersveiliger maken van de Diamantlaan en de aanleg van een pinautomaat in Meerburg. De eerste 2 moties hebben het gehaald, de laatste hebben we uiteindelijk ingetrokken na de toezegging van het college dit onderwerp mee te nemen in de gespreken met de bewoners over de toekomst van de wijk.

lees verder »

Partij van de Wijken: Veiliger maken van rotonde Stevenshof

door Stevenshof op 3 juli 2014

Volgende week begint de gemeente Leiden met het veiliger maken van de rotonde bij de Haagsche Schouw. Dat heeft ze in een brief aan de omwonenden laten weten. Gijs is blij dat de rotonde wordt aangepakt want sinds de aanleg is deze plek een gevaarlijke plek voor fietsers geworden. “Ik baal er wel van dat dit zo lang heeft moeten duren.”

lees verder »

Staatssecretaris Mansveld bezoekt OV-chippoortjes Leiden Centraal

15 maart 2014

Staatssecretaris Mansveld bezoekt op uitnodiging van lijsttrekker Gijs Holla van de PvdA Leiden maandag 17 maart het Centraal Station van Leiden om naar de OV-chippoortjes te kijken. De PvdA Leiden is van mening dat de doorgang van het station open moet blijven en niet door poortjes moet worden afgegrendeld. Bewoners en bezoekers van Leiden moeten zich gemakkelijk en gratis kunnen verplaatsen tussen Leiden centrum en bijvoorbeeld het Ziekenhuis.

lees verder »

Churchill Avenue verdient een tweede kans

15 maart 2014

Steeds meer wordt duidelijk welke grote negatieve gevolgen de huidige variant van de Rijnlandroute heeft. De Stevenshof krijgt een snelweg vlak langs de wijk en de Oostvlietpolder een tunnelmond midden in de polder. Daarnaast is de weg weer duurder geworden en blijkt de toename van het autoverkeer mee te vallen. Allemaal redenen waarom de afgevallen Churchill Avenue een tweede kans verdient. De Leidse PvdA hoopt dat de SP en D66 nu ook durven te kiezen voor de Churchill Avenue.

lees verder »

Bescherm de Oostvlietpolder tegen de Rijnlandroute

door Gijs Holla op 5 maart 2014

10 partijen hebben recent hun handtekening gezet onder het Groene Oostvlietpolder Manifest. Ook de PvdA heeft het manifest ondertekend. Dat grote aantal, en het resultaat, is iets waar de Vrienden van de Oostvlietpolder trots op mogen zijn. De vraag is echter of de Oostvlietpolder de komende jaren ook echt groen blijft. Er is namelijk door het huidige stadsbestuur (D66, VVD, CDA, SP) gekozen voor een variant van de Rijnlandroute waarbij er een nieuwe snelweg met tunnelmond midden in de Oostvlietpolder komt te liggen.

lees verder »

Een sportieve ochtend in de Leidse Schaatshal

door Aloys van Rest op 2 maart 2014

Vandaag heeft een delegatie van de PvdA Leiden een bezoek gebracht aan het bestuur van de schaatshal Leiden aan de Vondellaan. En natuurlijk is er daarna ook geschaatst. Het gesprek met het stichtingsbestuur (met appelgebak met slagroom) van de schaatshal was leuk en informatief.

lees verder »

Zonder OV-chip niet meer door Leiden CS?

door Gijs Holla op 28 februari 2014

Vandaag staat er in de Volkskrant een uitgebreid artikel over de afsluiting van de stations met de OV-chippoortjes. Ook onze eigen lijsttrekker Gijs Holla komt in het artikel aan het woord. Hij verzet zich al jaren tegen de afsluiting van het Leidse station omdat hij het zeer onwenselijk vindt dat niemand straks meer zonder OV-chipkaart

lees verder »