Djairo Terpstra

Djairo Terpstra

Penningmeester

Joost van den Berg

Joost van den Berg

Voorzitter

Communicatie
Christiaan van de Griend

Christiaan van de Griend

Vice-voorzitter

Marnix van Thiel

Marnix van Thiel

Secretaris

Arthur van Geel

Arthur van Geel

Bestuurslid

Permanente campagne
Marion Goedhart

Marion Goedhart

Bestuurslid

Werkgroepen en commissies