Economie en Kennis

Een sterke economie zorgt voor veel werkgelegenheid. De kenniseconomie en de binnenstad zijn de grootste werkgevers in onze stad. Als we hierin investeren, levert dat de meeste banen op. Dat komt ook tot uitdrukking in het op te stellen actieplan werkgelegenheid.

Ons standpunt

Het Bio Science Park moet kunnen doorgroeien. In overleg met buurgemeenten willen we in de regio ruimte reserveren voor uitbreiding hiervan – bijvoorbeeld op het voormalige vliegveld Valkenburg. We ondersteunen de Universiteit en andere partners actief bij de vorming van een tweede kenniscluster. De plannen hiervoor bij de faculteit Geesteswetenschappen bieden op termijn grote kansen voor nieuwe werkgelegenheid. De Universiteit, Hogeschool, het mbo met de ROC’s en ook een boegbeeld onder de technische opleidingen als de Leidse Instrumentmakersschool zijn en blijven van groot belang voor Leiden.

Kenniseconomie is echter niet de enige bron van werk. De binnenstad is onze tweede banenmotor. Detailhandel, horeca en cultuur zorgen voor veel werk. Door de economische crisis en door de opkomst van winkelen via internet staat onze binnenstad onder druk. Onze historische gebouwen en grachten en de aanwezigheid van veel verschillende kleine winkels maken het aantrekkelijk om een dagje in Leiden te winkelen en geven ons een voorsprong op andere binnensteden. We werken aan een levendig stadscentrum waar winkels, cultuur en horeca elkaar afwisselen en aan de versterking van het winkelaanbod in het kernwinkelgebied en bij het station. Daarbuiten staan we uitbreiding van de woonfunctie toe.

Leiden heeft een grote toeristische aantrekkingskracht. Dat toerisme is belangrijk voor de economie van de stad. Veel potentie is nog onbenut. We willen graag dat de gemeente daarbij samenwerkt met allerlei instanties die hier een rol bij spelen (zoals de musea) en de commerciële partijen. Ook in de wijken – in de wijkwinkelcentra en op de bedrijventerreinen – is investeren in de economie van belang, want ook zij bieden veel werkgelegenheid. Daarnaast zijn wijkwinkelcentra van vitaal belang voor de wijk: zij zorgen voor leefbaarheid en sociale samenhang. We investeren in de openbare ruimte van deze gebieden; de eigenaren van de centra investeren in de gebouwen, zodat het voor bedrijven en winkels in de toekomst aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Opknappen van wijkwinkelcentra.
  2. Versterking van het winkelaanbod: alleen rond het station en in het kernwinkelgebied.
  3. Ruimte voor uitbreiding van het Bio Science Park in de regio (bijvoorbeeld Valkenburg).


Update januari 2017:

  1. De Stevensbloem is in 2016 opgeknapt. De eigenaren van het Diamantplein en de Kopermolen hebben aangegeven te willen gaan investeren in deze twee wijkwinkelcentra.
  2. De regionale retailvisie is aangenomen. Daarin staat dat er geen uitbreiding van het aantal winkels mag plaatsvinden buiten de huidige winkelgebied. Sommige, niet meer levensvatbare winkelgebieden buiten Leiden, worden de komende jaren getransformeerd tot woon-werkgebieden, waardoor de leegstand zal afnemen. Ten slotte is 2016 besloten dat het Leidse kernwinkelgebied in de binnenstad kleiner moet worden. In 2017 wordt bepaald op welke manier dat gebeurd.
  3. In alle plannen die er zijn voor het voormalige vliegkamp Valkenburg is er ruimte voor uitbreiding van het Bio Science Park.
Nieuwsberichten over Economie en Kennis

PvdA verbaasd over huuropzegging winkeliers Beatrixstraat

door Elwin Wolters op 29 september 2017

Met verbazing reageert de PvdA op het besluit van woningcorporatie De Sleutels om de huur op te zeggen voor de winkeliers in de Beatrixstraat. Het bericht kwam voor de winkeliers als een donderslag bij heldere hemel. Deze winkels vervullen een belangrijke sociale functie en bovendien draaien ze goed. Sluiten van deze winkels is dus een

lees verder »

Investeren in winkelkwaliteit van de Kopermolen 

door Elwin Wolters op 14 juni 2017

De PvdA Leiden wil meer en gevarieerde winkels in wijkwinkelcentrum de Kopermolen. Bij de bespreking van de jaarrekening zullen we daarom voorstellen om het beschikbare geld voor de Kopermolen te investeren in bijvoorbeeld pop-upachtige winkels om zo een stimulans te geven aan het winkelaanbod van het winkelcentrum.

lees verder »

Maak de wijkmarkt op het Bevrijdingsplein levendiger!

door Marc Newsome op 28 mei 2017

Afgelopen week bezocht ik samen met Anna van den Boogaard de markt op het Bevrijdingsplein. Ons belangrijkste doel? Te weten komen hoe de ondernemers daar over de nu geldende openingstijden van de markt denken en te kijken hoe we de markt nog levendiger kunnen maken.

lees verder »

Nieuwe integrale afweging locatie busstation Leiden CS

door Gijs Holla op 16 maart 2016

Samen met de SP heb ik vandaag voorgesteld om als gemeenteraad een nieuwe integrale afweging te maken over de toekomstige locatie van het busstation bij Leiden Centraal. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden besloten om het busstation naar de zeezijde te verplaatsen. Onze fractie staat nog steeds achter die gemaakte keuze, maar het lijkt ons wel verstandig om die keuze te toetsen aan alle informatie die de afgelopen jaren naar voren is gekomen.

lees verder »

Extra geld voor winkelcentrum Kopermolen

door Erica Linger op 8 juli 2015

Nadat de PvdA zich jaren heeft ingezet voor de renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem, en daar nu eindelijk een start mee is gemaakt, willen wij ons nu gaan inzetten voor de Kopermolen. Ik ben daarom ook erg blij dat gisteravond mijn motie is aangenomen (met brede steun uit de raad), waardoor er alvast een eerste aanzet kan worden gegeven voor het opknappen van de Kopermolen.

lees verder »

Wijkwinkelcentra? Dat is twee.

door Erica Linger op 7 juli 2015

Vorige week is de renovatie van de Stevensbloem gestart (raadslid Anna deelde daar ijsjes uit!) en vanavond heeft de gemeenteraad de motie van duo-raadslid Erica gesteund om €30.000 te gebruiken om de Kopermolen op te knappen. Dit is nog niet genoeg geld, maar een belangrijke eerste stap. De PvdA Leiden maakt werk van wijkwinkelcentra!

lees verder »

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra en een compact kernwinkelgebied

door Erica Linger op 8 januari 2015

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen die tevens de ontmoetingsplaats van de wijk zijn en een kleiner kernwinkelgebied in de binnenstad. Dat zijn de belangrijkste keuzes die de PvdA Leiden maakt voor de toekomst van het winkellandschap in Leiden.

lees verder »

De hoogopgeleide vluchteling heeft bij inburgering niet genoeg aan het leren van 500 Nederlandse woorden!

door Mees ten Hooven op 25 december 2014

Afgelopen elf december hadden PvdA Leiden samen met de lokale FNV, toen nog Abvakabo FNV Rijnstreek/Leiden , een drukbezochte activiteit georganiseerd over “de Nederlandse Droom”. Een themabijeenkomst over de politiek vluchteling in Nederland. Onder leiding van dagvoorzitter Ilias Mahtab werd een paneldiscussie gehouden, met verschillende gastsprekers uit verschillende werkvelden. Daarnaast werden er door Mary Tupan-Wenno

lees verder »

Hoe en waar winkelen we in 2025?

door Erica Linger op 12 december 2014

Iedereen die door de stad loopt valt het op: leegstaande winkelpanden. In Leiden valt de leegstand relatief mee als het wordt vergeleken met andere steden in Nederland, maar toch is er wat aan de hand. Winkeliers hebben last gehad van de crisis, maar dat is niet de enige reden. Het winkelgedrag van consumenten is veranderd door de komst van internet. Daarnaast zit er door de vergrijzing een grote groep ouderen aan te komen die als consument een andere vraag zullen hebben. Iemand van 70+ zal bijvoorbeeld niet zo snel meer een nieuwe keuken aanschaffen of een nieuwe bank voor de woonkamer. Hierdoor zal de vraag van de consument veranderen en ook het aanbod van winkels.

lees verder »

Hoofdpijndossier Stevensbloem. PvdA gaat vragen stellen.

door Erica Linger op 31 oktober 2014

Deze week kregen wij een brief van wethouder Strijk waarin hij aangeeft dat de zo vurig door de wijk en ons gewenste opknapbeurt van het winkelcentrum Stevensbloem weer vertraging heeft opgelopen. De wethouder verwacht nu dat de werkzaamheden zullen starten in maart 2015 en dat de bewoners van de Stevenshof voor Kerst 2015 een nieuw winkelcentrum zullen hebben. In de commissie van 4 november zal ik de wethouder op deze nieuwe vertraging bevragen. Want hoe kan het zijn dat Strijk in september nog aangaf dat de verbouwing in oktober zou beginnen?

lees verder »

Fietsen langs de Kennisas van Zuid-Holland met: Het ‘Sciencepad’

door Ingezonden op 22 oktober 2014

De PvdA Zuid-Holland heeft gedeputeerde De Bondt en de commissie Verkeer en Milieu uitgenodigd om samen de mogelijkheden te verkennen voor een thematische fietsroute, die kennisinstellingen van Zuid-Holland met elkaar verbindt, het ‘Sciencepad’. Hierbij worden geidentificeerde fietsknelpunten op de route opgelost en wordt de Kennisas extra op de kaart gezet. De route is daarmee ook bedoeld als een toeristische trekpleister voor Zuid-Holland en kan via een app op te vragen zijn.

lees verder »

Vragen over bestrijding van kantoorleegstand

door Erica Linger op 5 oktober 2014

Deze week heb ik schriftelijke vragen gesteld over de transformatie van kantoorpanden en de flexibiliteit van de gemeente Leiden bij zulke initiatieven. Wij hebben het idee dat de gemeente Leiden zich niet flexibel genoeg opstelt bij initiatieven om kantoren om te bouwen tot wonen of andere functies. Flexibiliteit hierbij vinden wij belangrijk, omdat er steeds meer kantoren leegstaan en leegstand zorgt voor verloedering.

lees verder »

Werk maken van stages!

door Anna van den Boogaard op 18 juli 2014

De PvdA pleit al jaren voor meer stageplaatsen bij de gemeente. In de laatste vergadering voor het reces diende de PvdA dan ook een motie in die het college oproept voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van 120 stageplaatsen per jaar. Eerder deed wethouder Damen al de toezegging zelf het goede voorbeeld

lees verder »

Partij van de Wijken: Zorgen over opknappen wijkwinkelcentrum Stevensbloem

door Stevenshof op 2 juli 2014
Foto Hans Schuurman

De afgelopen periode hebben verschillende bewoners van de Stevenshof bij de fractie hun zorgen geuit over de voortgang van het opknappen van wijkwinkelcentrum Stevensbloem. Dit was voor Erica reden om tijdens de laatste commissievergadering Werk & Inkomen aan wethouder Robert Strijk (Economie) vragen over de voortgang te stellen.

lees verder »

PvdA wil opheldering over vertraging Rijnsburgerblok

door Arjen Liemburg op 14 mei 2014

Uit een artikel van het Leidsch Dagblad van 14 mei 2014 blijkt dat de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok voor onbepaalde tijd vertraging oploopt, omdat de ontwikkelcombinatie niet tijdig een bouwplan ingediend heeft. Volgens het bericht is de gemeente op dit moment in gesprek met andere partijen en begint het hele ontwikkelproces weer van vooraf aan.

lees verder »