Een leefbare en toegankelijke stad

Door Magda van der Star op 27 januari 2023

Sinds begin dit jaar rijden een aantal streekbussen via de nieuwe centrumroute. Dus niet meer vanaf het station door de Steenstraat, maar via de Langegracht en de Hooigracht. Het is het begin van een groenere, veiligere en aantrekkelijke entree van onze stad. Als het aan de PvdA ligt worden de Steenstraat en de Stationsweg volledig busvrij. Zo wordt de route van het station naar de binnenstad voor voetgangers en fietsers gastvrijer en veiliger.

Leefbaarheid, en daarme de veiligheid en bereikbaarheid, staat voor de PvdA Leiden voorop als het om vervoer gaat. In een leefbare stad kunnen alle inwoners zich snel en veilig verplaatsen van en naar de verschillende delen van de stad. De binnenstad moet dus goed bereikbaar zijn vanuit de wijken, en andersom. Daarom hebben we in reactie op een groot verkeersonderzoek vorig jaar een aantal aandachtspunten meegegeven aan de wethouder, die in de loop van dit jaar met verdere plannen zal komen voor het verkeer in de stad.

Zo vinden we het een interessant idee dat bussen niet meer vanuit de Breestraat richting het station zullen rijden via de Beestenmarkt, maar via het Noordeinde en de Morsweg. Hier hebben we wel een aantal randvoorwaarden bij meegegeven. Om de (loop)afstand tussen de laatste halte op de Breestraat en het station te verminderen hebben we gevraagd om te onderzoeken of een extra halte ter hoogte van het Kort Rapenburg (kruising Breestraat/Noordeinde) een oplossing kan bieden. Op die manier blijft het centrum voor iedereen toegankelijk. Verder hebben we aandacht gevraagd voor de drukke kruispunten bij de Rijnzichtbrug en St. Jorissteeg/Levendaal. Tenslotte hebben we een oproep gedaan om te onderzoeken of de huidige rotonde aan de Ommedijkseweg/Haagse Schouw vervangen kan worden door een fietserstunnel, omdat hier veel fietsers de Stevenshof in en uit rijden. We zijn benieuwd naar de nieuwe plannen en volgen het stadsbestuur op de voet!

Magda van der Star

Magda van der Star

Dagelijks wandel ik door het Singelpark en kan ik volop van Leiden genieten. Dat gun ik iedereen! Maar veel te veel Leidenaren liggen wakker vanwege hun woonsituatie, werk of de toekomst van hun kinderen, dan zit een onbezorgd wandelingetje er niet in. Ik wil me inzetten voor een sociale en groene stad waar iedereen zich

Meer over Magda van der Star