Studenten, Universiteit, Hogeschool en MBO

Wij werken aan het versterken van Leiden als studentenstad. De stad kan niet zonder studenten en studenten kunnen niet zonder de stad.
  1. Leiden internationale studentenstad. Daarom zijn we voor het bouwen van een nieuwe campus voor Geesteswetenschappen en een intensieve samenwerking met de universiteit om de Leidse kenniseconomie te versterken.
  2. Voldoende, veilige en betaalbare studentenkamers. Daarom zetten we in op het bouwen van meer kamers, pakken we huisjesmelkers aan en handhaven we streng op onveilige kamers door het tegengaan van ongebreidelde verkamering.
  3. Leiden mag geen stad voor de rijken worden. Daarom zetten we in op het bouwen van extra starterswoningen en sociale huurwoningen, investeren we in begeleiding en ondersteuning van starters en reserveren we woningen voor starters en lage inkomens.
  4. Leiden moet bruisen. Daarom investeren we in innovatieve evenementen, staan we open voor extra horeca in de binnenstad en steunen we de huidige openingstijden van cafés.
  5. Niet alleen de beste universiteit, maar ook het beste MBO van Nederland. Daarom bemoeien wij ons actief met de kwaliteit van het MBO onderwijs, investeren we in extra stageplaatsen bij de gemeente en nemen we maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten.