Studenten en Onderwijs

Onderwijs speelt een belangrijke rol in Leiden. 58.000 kinderen, jongeren en studenten volgen onderwijs in Leiden, en meer dan de helft daarvan woont in Leiden zelf.

Voor goed onderwijs zijn goede scholen nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat basis- en middelbare scholen goede gebouwen hebben om les in te geven. Rijksgeld dat voor onderwijshuisvesting bedoeld is, wordt ook daaraan uitgegeven. Onze onderwijsinstellingen ondersteunen we bij het bouwen van nieuwe onderwijshuisvesting. Voor jongeren en studenten heeft Leiden veel te bieden: in onze stad is het prettig wonen, sporten en uitgaan. Dat prettige leefklimaat houden we overeind en versterken we. We ondersteunen initiatieven om het uitgaansleven in Leiden nog bruisender te maken.

Voor de mbo-, hbo- en universitaire studenten is het belangrijk dat er voldoende en goede kamers zijn. We maken ons sterk om problemen met huisjesmelkers, slecht onderhouden panden en overlast aan te pakken. We zetten ons in om samen met jongeren oplossingen te vinden die het beste bij de verschillende wijken passen. We betrekken jongeren en studenten uitdrukkelijk bij de toekomst van de stad. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen die dat wil na zijn of haar opleiding in Leiden kan blijven wonen en werken.

Scholen hebben een brede verantwoordelijkheid om voor hun leerlingen te zorgen. Het onderwijs moet ruimte bieden aan kinderen met beperkingen. De scholen in Leiden nemen hiervoor al initiatieven. Scholen worden gesteund én aangemoedigd om partner van de ouders te zijn bij de opvoeding van en zorg voor hun kind. Ook kunnen scholen en jeugdhulp hun kennis en ervaring nog beter op elkaar afstemmen. Scholen werken meer samen met bewoners en andere instellingen in de wijk, om een veilig en stimulerend opvoedingsklimaat te creëren. De formule van de Brede School is een van de manieren waarop deze samenwerking gestalte krijgt.

Als centrumgemeente van Holland-Rijnland heeft Leiden een extra verantwoordelijkheid om scholen te steunen bij het overeind houden van een breed aanbod, bijvoorbeeld als het gaat om speciaal onderwijs of een bijzonder profiel. De bibliotheek (BplusC) blijft belangrijk voor de leesbevordering van kinderen.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Uitbreiden van het aantal studentenwoningen.
  2. Behouden van de gemeentelijke kwaliteitsgids voor het voortgezet onderwijs.
  3. Scholen vormen een ontmoetingspunt in de wijk.
  4. Inzetten op verruiming van de openingstijden van speeltuinvoorzieningen.

 

Update januari 2017:

  1. Sinds 2014 zijn er honderden nieuwe studentenkamers bijgekomen in Leiden onder andere naast de Rechtenfaculteit en bij station Lammenschans.
  2. De bezuinigingen op de gids zijn niet doorgegaan. Alle Leidse kinderen die in groep 8 zitten krijgen de gids uitgereikt.
  3. Steeds meer scholen zoals het Gebouw in Leiden-Noord en de nieuwe Telderschool in Zuidwest krijgen een wijkontmoetingsfunctie.
  4. Inmiddels zijn sommige speeltuinen vaker open dan in 2014. We zijn echter nog niet tevreden en blijven hier aandacht voor vragen.