Studenten, Universiteit, Hogeschool en MBO

Wij werken aan het versterken van Leiden als studentenstad. De stad kan niet zonder studenten en studenten kunnen niet zonder de stad.
  1. Leiden internationale studentenstad. Daarom zijn we voor het bouwen van een nieuwe campus voor Geesteswetenschappen en een intensieve samenwerking met de universiteit om de Leidse kenniseconomie te versterken.
  2. Voldoende, veilige en betaalbare studentenkamers. We bouwen meer studentenkamers bij, pakken huisjesmelkers aan en handhaven streng op onveilige kamers door het tegengaan van ongebreidelde verkamering.
  3. Leiden mag geen stad voor de rijken worden. Dat betekent dat we extra starterswoningen en sociale huurwoningen willen bouwen, willen investeren in begeleiding en ondersteuning van starters en woningen reserveren voor starters en lage inkomens.
  4. Leiden moet bruisen. Daarom investeren we in innovatieve evenementen, staan we open voor extra horeca in de binnenstad en steunen we de huidige openingstijden van cafés.
  5. Niet alleen de beste universiteit, maar ook het beste MBO van Nederland. Daarom bemoeien wij ons actief met de kwaliteit van het MBO onderwijs, investeren we in extra stageplaatsen bij de gemeente en nemen we maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022