Woordvoerder Leefbaarheid, Veiligheid, Duurzaamheid en Bestuur en dienstverlening

Abdelhaq Jermoumi

Wijken Merenwijk en Slaaghwijk

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk.

Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn best te doen voor een nog beter en solidair Leiden. Als raadslid heb je een druk schema. Je bent soms makkelijk 10 tot 20 uur per week bezig met raadswerk, naast je voltijdbaan en gezin. Vergaderingen en trainingen met de fractie, vergaderingen in de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid, Raadsvergaderingen, afspraken in de stad, werkgroepen en natuurlijk lezen, veel lezen…!

De afgelopen periode heb ik samen met fractie- en bestuursleden het initiatief genomen om verschillende wijkbijeenkomsten te organiseren. Uit ervaring weet ik dat er bewoners zijn die niet het Leidsch Dagblad of de social media volgen. Hun informatie krijgen zij op andere manieren binnen. Deze bewoners hebben behoefte aan gesprek en face to face contact om hun zorgen te uiten. De wijkbijeenkomst “De Hollandse Droom” in Het Gebouw met Aboutaleb werd bezocht door 200 bezoekers.
De wijkbijeenkomst in Zuid-west ging over leefbaarheid in Zuid-West en de zorgen om onderwijs. Samen met collega Martijn Otten werken we aan het beter beschikbaar maken van Huiswerkbegeleiding. Niet alleen rijke ouders zouden hun kinderen dure bijles en huiswerkbegeleiding moeten kunnen geven!
In de Slaaghwijk organiseerden wij een bijeenkomst over uitdagingen met opgroeien in de Slaaghwijk. Gast was Achmed Baadoud uit Amsterdam en jongerenoverlast was hier het thema. Hele waardevolle informatie heb ik uit deze bijeenkomsten gehaald.

De overlast rond het Jac Urlusplantsoen heb ik geagendeerd in de raad. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit deel van de stad weer positief in het nieuws te brengen. Helaas zijn het soms enkele personen die het verpesten voor een ander. Er zijn daar zoveel bewoners die keihard hun best doen, zoals de Buurtvaders, vereniging van eigenaren en bewonerscommissie. De brede aanpak die daar nu gehanteerd wordt met een harde kant (cameratoezicht, verminderen criminaliteit) en een zachte kant (inkomen, onderwijs, zorg en verbeteren openbare ruimte) wil de burgemeester overzetten naar andere delen van de stad als deze effectief blijken.

Als partij van de wijken ben ik in de commissie Leefbaarheid veel in aanraking gekomen met de aanpak vanuit het college. Ik ben er trots op dat de ‘wijken’ ook in de dagelijkse gang van zaken van het college zichtbaar zijn. De wijkregisseurs hebben we weten te behouden. De subsidie voor wijkinitiatieven loopt en recent hebben we deze subsidie nog makkelijker gemaakt om er meer gebruik van te laten maken.

Wist u dat op mijn suggestie de wethouder wijken aan de slag is gegaan om een nieuwe wijkvereniging in de Merenwijk op te richten? Er was geen gesprekspartner in de Merenwijk en om echt stappen te maken, is er een wijkvereniging nodig in deze grote wijk. Deze wijkvereniging is zeer actief en draait op dit moment heel goed.

Een ambitieuze duurzaamheidsagenda met 7 thema’s moet ervoor zorgen dat Leiden ook voor de toekomstige generaties leefbaar blijft. Samen met de SP wilden wij een duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen. Een groot succes was het bedrag van € 750.000 dat wij hebben weten te regelen voor het beperken van energielasten voor huurders. Corporaties en individuele huurders kunnen gebruik maken van dit geld om maatregelen te nemen zoals het plaatsen van CV ketels of HR glas.

Leiden is een veilige stad. Samen met politie, Gemeente, bewoners en partners in de stad zorgen we ervoor dat de criminaliteit blijft dalen. Helaas is dit niet altijd te merken aan het veiligheidsgevoel van bewoners. Verschillende suggesties heb ik gedaan zoals het vergroten van de aangiftebereidheid en het inzetten van rolmodellen in de wijken.

Naar aanleiding van de bestorming van Moskee al-Hijra in Zuid-West heb ik het college gevraagd een quick scan naar rechts-extremisme uit te voeren. Ook het deurbeleid bij enkele Leidse horeca bedrijven heb ik op de agenda gezet. Er zijn maatregelen genomen, waaronder de inzet van Mystery Guests bij cafés en discotheken.

Heeft u nog suggesties of vragen over mijn werk, dan hoor ik dat uiteraard graag.