Wethouder

Abdelhaq Jermoumi

Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs
Abdelhaq Jermoumi

Over Abdelhaq Jermoumi

[email protected]

Mijn naam is Abdelhaq Jermoumi en ik ben wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs.

Als vierjarige kwam ik in Leiden-Noord te wonen. Al snel voelde ik me thuis in Leiden en ik hield meteen van onze stad en haar inwoners. Leidenaren zijn mooie mensen die op elkaar letten en die elkaar steunen – ook in moeilijke tijden. Als wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs wil ik ervoor zorgen dat wie een steuntje in de rug nodig heeft, dat kan krijgen.

Leiden is een sociale stad. Ik vind het belangrijk dat iedereen meetelt, ertoe doet en gezien wordt. Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid en gelijke kansen. Voor bepaalde groepen in de stad staat dit onder druk en daar hebben we extra aandacht voor.

We willen de stress bij Leidenaars in kwetsbare posities verlagen, zodat zij hun leven weer op de rit kunnen krijgen. We verkennen vernieuwingen op het gebied van armoede en schulden en het verbeteren van de kansengelijkheid van Leidenaars.

In mijn portefeuille wil ik me ook sterk maken voor gelijke kansen in het onderwijs en het terugdringen van onderwijsachterstanden. Of je wieg nu in de Professorenwijk staat of in Leiden-Noord, je moet zorgeloos naar school kunnen gaan en gelijke kansen krijgen. Ieder kind verdient het om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Ook wil ik kwetsbare jongeren ondersteunen waar we dat kunnen, met inzet op preventie, vroegtijdig ingrijpen en het voorkomen van wachtlijsten voor jongeren die specialistische zorg nodig hebben.

Deze video met Abdelhaq komt uit de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen