Woordvoerder Onderwijs, Jeugd, Studenten en Sport

Martijn Otten

Wijk Boerhaavedistrict

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden betrokken bij de besluiten die wij nemen. Het is daarvoor niet genoeg dat mensen kunnen ‘inspreken’ in de commissie of ons informatie kunnen sturen. Nee, ik zie het als mijn taak om zelf veel de stad in te gaan en zelf te kijken hoe het zit en met betrokkenen te spreken. Daarom ben ik meestal bij de sportcafés, ga ik regelmatig langs bij de wijkverenigingen Houtkwartier, Vogelwijk en Raadsherenbuurt of voetbal ik mee met het Jeugd- en Jongerenwerk. Ik geloof er in dat dat de beste manier is om als raadslid de brug te zijn tussen gemeente en de stad.

Mijn portefeuilles geven me gelukkig ook de ruimte om veel in de stad actief te zijn en met sportverenigingen, scholen en jongeren te praten. Ik sport zelf graag (handbal bij Saturnus, tennis bij TC Roomburg en schaken bij DD in Den Haag) en je merkt dan hoe belangrijk sport is voor veel mensen. Het verbindt mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden, je leert er veel van en houdt je ook nog eens gezond. Juist om alle sporters in Leiden beter te steunen, schreef ik een eigen sportvisie en kwam ik met het voorstel voor een sportstimuleringsfonds, waar de gemeente nu een half miljoen euro in heeft gestopt.

Ook onderwijs en jeugd, zijn belangrijke peilers voor de PvdA. Leiden ziet zichzelf als kennisstad, maar als PvdA blijven wij het college wel scherp houden dat een kennisstad zich niet alleen moet richten op het gymnasium en de universiteit. Daarom ben ik in 2015 meerdere malen naar de Tweede Kamer geweest om te spreken over het overeind houden van het ROC Leiden en heb ik ook in de commissie gezorgd voor meer geld voor een mooi project bij het VMBO Boerhaave, mijn zorgen geuit over de stijging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters en geld geregeld voor de nieuwbouw van de Teldersschool en de Sleutelbloem.

Heb je nog vragen of ideeën, mail of bel me gerust. Ik werk naast mijn raadswerk nog voor het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten en ik ben ook nog masterstudent politieke filosofie aan de universiteit Leiden.