Snel bouwen aan de Rooseveltstraat

Door Arjen Liemburg op 24 september 2021

Het aanpakken van de woningnood is één van de grote opgaven waar de stad voor staat. Teveel Leidenaren staan te lang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning of betalen noodgedwongen teveel voor hun huur- of koophuis. Het bijbouwen van meer huizen is een belangrijk deel van de oplossing voor dit probleem. En dat is dan ook wat er op veel plekken in de stad gebeurt.

In de buurt van de Rooseveltstraat komt de nieuwbouw moeilijk van de grond, omdat er niet genoeg geld is om de Rooseveltstraat verkeersveilig te maken voor de nieuwe bewoners. Samen met GroenLinks diende de PvdA een voorstel in om geld vrij te maken voor de herinrichting van de Rooseveltstraat.

Meer ruimte voor woningen bij de Rooseveltstraat
Samen met ondernemers en bewoners uit de buurt heeft de gemeente een visie opgesteld voor de toekomst van het gebied tussen de Rooseveltstraat en de Montgomerystraat. Dit gebied bestaat nu nog voor een groot deel uit bedrijventerrein. Wat de gemeente betreft komt hier meer ruimte voor woningen. Het gaat om het vervangen van 240 bestaande woningen en het bouwen van 1150 nieuwe woningen, waarvan 30% sociale huur. Het gaat dus om een grote bijdrage aan de aanpak van de woningnood.

Er lag ook al een concreet plan om ruim 300 van die nieuwe woningen te bouwen. Maar dit plan leek in de ijskast te moeten omdat de gemeente nog geen geld had voor het verkeersveilig maken van de Rooseveltstraat. Wat de PvdA betreft was dit onaanvaardbaar. Daarom zijn we op zoek gegaan naar geld in de begroting van de gemeente.

PvdA vindt financiering
Dit geld hebben we gevonden door als gemeente geen startersleningen aan te gaan bieden. De gemeente had hier geld voor gereserveerd. Maar wat de PvdA betreft steken we starters daarmee alleen nog maar verder in de schulden en drijft het de prijs van huizen alleen maar op. Het is dus geen oplossing voor de woningnood. Het geld kunnen we dus beter gebruiken om het bouwen van woningen mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij de Rooseveltstraat.

Een meerderheid in de gemeenteraad steunde het voorstel van de PvdA en GroenLinks om geen startersleningen aan te bieden en het beschikbare geld voor de Rooseveltstraat te gebruiken. Daarmee is een groot deel van het geld dat nodig is voor de Rooseveltstraat gevonden. De wethouder gaat nu aan de slag om de rest te vinden. Zodat er snel gebouwd kan worden aan de Rooseveltstraat en we weer een flinke stap kunnen zetten in de aanpak van de woningnood.

Arjen Liemburg

Arjen Liemburg

Al enkele jaren loop ik rond in de lokale politiek. Nieuwsgierig als ik ben, is het voor mij de ideale manier om alles mee te krijgen wat er in Leiden gebeurt. En om af en toe ook nog zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het nog mooier, beter en socialer maken van onze stad.

Meer over Arjen Liemburg