De werkgroep heeft een tweeledig karakter. In de eerste plaats is het een ontmoetingsplek voor onze fractie met oudere PvdA-leden. Hierbij kunnen de vraagstukken die spelen op het terrein van ouderenzorg wat meer politiek/ideologisch (waarom en waarvoor doen we het allemaal) benaderd worden dan in de andere gezelschappen waarin de fractieleden verkeren. De werkgroep draagt ook bij aan de voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s

In de tweede plaats is het een mogelijkheid om met geestverwanten over politieke zaken van gedachten te kunnen wisselen, los van besluitvorming. Hierbij worden vraagstukken benaderd vanuit het perspectief van de ouderen. Het tijdstip van bijeenkomen is aan de ouderen aangepast, n.l. een vrijdagmiddag. De werkgroep oefent deze werkzaamheden uit onder de naam Oude Socialisten afdeling Leiden. Zie verder op Oude Socialisten

De werkgroep organiseert samen met het bestuur de jaarlijkse 1 mei-bijeenkomst. Naast de 1- mei-bijeenkomst is er jaarlijks een excursie aan een instelling. Dat kan internationaal (bv. het Europees Parlement), nationaal (bv. de Tweede Kamer), provinciaal of plaatselijk zijn.

Verder zijn er nog 4 bijeenkomsten over een thema, hetzij met inbreng van bestuur of fractie, hetzij met inbreng van een externe spreker. Al met al zijn er 6 (voor alle leden toegankelijke) bijeenkomsten per jaar, waarbij in het algemeen wordt uitgegaan van de 2e vrijdag van een oneven maand.

Voorzitter: Hans Van Dam
Telefoonnummer: 071-5125853

Waar ben je naar op zoek?