Onze inzet op betaalbaar wonen

Door Martijn Otten op 3 november 2022

Dinsdag sprak raadslid Martijn Otten in de commissievergadering over de Leidse begroting op het gebied van wonen en energie. In de eerste begroting van het nieuwe college staan de plannen uitgewerkt waar in de onderhandelingen afspraken over zijn gemaakt. Zo komen er meer sociale huurwoningen, gaat Leiden door met een huurteam om huurders te ondersteunen en komt er een isoleer-offensief om woningen te verduurzamen.

“Een woning is meer dan een stapel stenen; het is iemands thuis. Wonen is een sociaal grondrecht voor iedereen.” Deze mooie woorden staan in het nieuwe beleidsakkoord en zijn ook bijna letterlijk zo over tafel zijn gegaan tijdens de onderhandelingen. Ze verwoorden mooi dat het hebben van een dak boven je hoofd één van de belangrijkste vormen van bestaanszekerheid is.

Toch staat deze zekerheid onder druk. Wooncrisis. Klimaatcrisis. Energiecrisis. De grootste zorgen van veel Leidenaren zijn ook onderwerpen die we in de commissie Stedelijke Ontwikkeling bespreken. Want waar vind je nog een betaalbaar huis? En hoe zorg je voor een duurzaam huis, zodat het ook in de winter nog fijn wonen is. Het is dus geen toeval dat klimaat en wonen de eerste twee hoofdstukken van het beleidsakkoord vormen en het waren ook de eerste twee inhoudelijke onderwerpen die we tijdens de formatie bespraken.

Betaalbaar wonen

Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat meer Leidenaren een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben. Door betaalbare woningen te bouwen, voldoende sociale huur te creëren en door beter passende woonvormen voor studenten en ouderen te realiseren. Als je naar deze begroting kijkt, lijkt het misschien alsof we vooral doorzetten wat al gebeurde. Toch zie ik best veel veranderingen. Er liggen nog ambitieuzere en socialere plannen. En huizen zijn weer echt primair om in te wonen en niet om winst mee te maken.

Allereerst, ligt de ambitie enorm hoog. We bouwen bijna 3000 woningen en 600 studentenwoningen meer dan de vorige periode. Ook gaan we een enorme stap maken met een isoleer-offensief om woningen versneld te verduurzamen. En de wethouder is al hard aan de slag om ook de participatieprocessen verder te verbeteren.

Ten tweede, zijn deze plannen een stuk socialer. We maken een hele belangrijke stap naar 35% sociale huurwoningen en kiezen er ook nog eens voor om dit primair bij corporaties te beleggen en nep-sociale huur aan te pakken via de doelgroepenverordening. Ook worden de sociale huurteams die huurders kunnen ondersteunen, voortgezet.

Ten derde, reguleren we de woningmarkt. Er komen plannen voor een opkoopverbod, een verhuurdersvergunning en we gaan door met de aanpak van verkamering. Hiermee gaan we voor een leefbare stad, zorgen we dat het fijn wonen blijft in onze wijken en pakken we bijvoorbeeld de overlast in Transvaal aan. Ook zorgen we voor meer passende woningen en woonvormen voor onze ouderen.

De Partij van de Arbeid is erg blij met de begroting die voorligt en de vele plannen die de komende tijd gaan worden uitgewerkt. Tijdens het debat heb ik wel nog een aantal toezeggingen gekregen. Allereerst heeft wethouder Julius Terpstra toegezegd mee te zullen helpen met initiatief van corporaties om ouderen te helpen een passende woning te vinden. Ten tweede zal het college op papier gaan zetten wat de voor- en nadelen zijn als de gemeente actiever grondbeleid gaat voeren. Daarnaast kom ik samen met de Partij voor de Dieren met een voorstel om bij het bijbouwen van woningen ook voldoende ruimte te bieden voor maatschappelijke functies, groen en speellocaties.

Energietransitie

De Partij van de Arbeid streeft naar een duurzame en betaalbare aanpak van de energietransitie. Met een isoleer-offensief verduurzamen we huizen van mensen met een laag inkomen. Zo stoten we minder uit en wordt de energierekening van mensen lager.

De afgelopen jaren hebben we hier al vaker aandacht voor gevraagd en ook ons voorstel voor een centraal verduurzamingsprogramma is aangenomen om te onderzoeken of we als gemeente pro-actief woningen kunnen verduurzamen en dit kunnen bekostigen via bijvoorbeeld gebouwgebonden leningen of de WOZ-waarde.

We zien namelijk dat er heel erg veel gebeurt om woningen in onze stad te verduurzamen. En we helpen mensen heel goed als ze daar om vragen. Alleen hoe bereiken de mensen die daar niet om vragen?

Denk aan mensen die hier geen kennis van hebben of simpelweg geen tijd om er iets mee te doen. Of denk aan ouderen die zo’n investering nooit meer terugverdienen en denken dat hun huis toch verbouwd zal worden als ze weg gaan. Of denk aan situaties waar het financieel ongunstig is om te verduurzamen, zo krijgen bewoners in de Stevenshof een korting als ze aangesloten blijven op het gas.

Als we in al deze situaties toch willen dat woningen verduurzaamd zullen worden, zullen we meer moeten doen dan alle energiecoaches advies aan laten bieden. Dan zullen we net zoals de Klimaatroute, ook pro-actief langs koopwoningen moeten gaan om huizen te gaan isoleren. Of we moeten instellingen gaan aanspreken die wel erg veel energie gebruiken, zoals de universiteit die het zo warm stookt dat ze op meerdere faculteiten nu vaak de ramen open moeten zetten.

We kijken dus erg uit naar het plan voor het isoleer-offensief en willen de informatie hierover toegankelijker op de website van de gemeente. Als je nu zoekt naar het verduurzamen van woningen, is het moeilijk om informatie te vinden en de energiecoaches zijn bijvoorbeeld alleen te vinden via het minimabeleid van de gemeente. Daarom heb ik de wethouder opgeroepen dit te verbeteren.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben Martijn, geboren en getogen Leiûhnaar. Ik heb op veel mooie plekken in de stad gewoond en woon nu met veel plezier in de Stevenshof. Maar je ziet ook dat het steeds moeilijker wordt om nog ergens in onze stad betaalbaar te kunnen wonen. Vrienden van mij zijn hun halve maandsalaris kwijt aan huur.

Meer over Martijn Otten