Nieuws

De scholen zijn weer begonnen!

door Martijn Otten op 26 augustus 2015

Deze schriftelijke vragen heb ik vandaag gesteld, o.a het Leidsch Dagblad en Unity besteden er al aandacht aan.

Deze week zijn voor de meeste kinderen en jongeren de scholen weer begonnen. Veel brugklassers gaan hun eerste fietsrit naar de nieuwe school maken en een aantal wijken zal weer volstromen met fietsende kinderen. Om hen veilig naar te school te laten fietsen, hangen er op vele plaatsen in de stad alweer grote borden om aan te geven dat de scholen weer gaan beginnen. Dit is een campagne van Veilig Verkeer Nederland, omdat ook nu nog blijkt dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, omdat fietsen niet veilig genoeg is, en dat in september het aantal jongeren met letselschade veel hoger ligt dan in andere maanden, voornamelijk onder 12-jarigen.

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:

 1. Wat is de stand van zaken van het project Verkeersveilige schoolomgeving? Bij welke scholen is er nog sprake van een onveilige verkeerssituatie?
 2. Valt de school PI De Brug ook onder dit plan, aangezien de PvdA erop werd geattendeerd dat er een onveilige situatie ontstaat wanneer de busjes van het leerlingenvervoer niet kunnen parkeren voor de school en de kinderen de Wassenaarse weg moeten oversteken?

De PvdA werd er ook op geattendeerd dat er gevaarlijke situaties ontstaan in het Houtkwartier, de wijk met de meeste middelbare scholen van Leiden, omdat wekelijks, om half negen ’s ochtends, grote vuilniswagens door de wijk rijden. De laatste jaren zijn er meerdere (soms dodelijke) ongelukken in Nederland geweest tussen vuilniswagens en fietsers en het lijkt ons enorm belangrijk dat de gemeente probeert gevaarlijke situaties en mogelijke ongelukken met schoolgaande kinderen te voorkomen. De PvdA is erg benieuwd of dit probleem ook in andere wijken speelt en of het mogelijk is om de vuilophaalschema’s aan te passen aan de schooltijden.

 1. Klopt het dat de vuilniswagens in het Boerhaavedistrict om circa half negen door de straten rijden?
 2. Is het college het met de PvdA eens dat het de veiligheid van deze jonge fietsers zou bevorderen als we de schema’s aanpassen, zodat het vuilnis op een andere tijd wordt opgehaald?
 3. Zijn er in andere wijken ook vuilniswagens die rijden tijdens de tijd dat kinderen naar school gaan?
 4. Is het college bereid te onderzoeken of deze schema’s kunnen worden aangepast en zo ja, op welke termijn kan dat gebeuren?

2 Responses to “De scholen zijn weer begonnen!”

 1. Joost schreef:

  Leerlingen gedragen zich op fiets van en naar school als asocialen, rijden met zijn vieren naast elkaar, laten anderen niet voorbij, telefoneren op de fiets, hebben het vreselijk druk met het opzoeken van ‘muziek’ op het mobieltje, schelden je uit als je er wat van zegt (ik krijg sla- en moordneigingen)

  Ouders leren hun koters geen verkeersregels en vaak geen andere normen en waarden. Vrije opvoeding of meer van die asociale praktijken. Menen zelf dat zij hun auto op de stoep mogen plempen zodat ik er niet meer langs kan (richting aangeven? Nooit van gehoord. Hoe dichter bij school hoe groter de oogkleppen, hoe meer het verstand op nul gaat. Zeg je wat van dat blik op de stoep krijg je een grote bek (niet: mond) of vragen zij of je een klap op je bek wil (ja, wil ik wel, met mijn 1.95m leg je het af, maar ik wil geen strafblad, het enige wat mij tegenhoudt, anders lag je heel lang horizontaal)

  Ouders menen dat zij met hun bakfietsen met koters er in overal voorrang hebben en menen op je te moeten inrijden. Zeg je er wat van krijg je domme antwoorden in de trant van ‘u ziet toch dat ik daar in moet.’ ‘Nee, zie ik niet want je steekt geen hand uit.’ Daarna escaleert het en wordt ik voor klootzak en tyfuslijer uitgemaakt (ben ik niet).

  Als je als ouder te lamlendig bent op je koters op te voeden en meent dat te moeten overlaten aan de leraar of lerares en dat zij kinderen zo ongeveer in alles moeten opvoeden dan ben je als ouder geen knip voor de neus waard en moet je zorgen dat je gen kinderen krijgt. Geen tijd als excuus is geen excuus. Het gros van de ouders is simpelweg te lamlendig iets van fatsoen hun koters bij te brengen maar je moet dan ook niet te veel naar het karakter van hen zelf kijken.

  Ja, voor kinderen moet alles en iedereen wijken.

 2. E. Meijer schreef:

  Het is natuurlijk mooi voor een raadsfractie als het L.D. en een amateurzendertje aandacht kunnen opbrengen voor wat vragen aan het college, maar de observaties van Joost kloppen wel. Opvoeding en eventuele bestraffing van jeugdige verkeersgebruikers en hun ouders, van wie ze vermoedelijk het “dikke ik” hebben meegekregen, lijkt mij daarom zinvoller dan politieke bemoeienis met roosters en planning van de vuilnisophaaldienst. Ook een wethouder hoort zich daar buiten te houden. Maar ja, dan maak je je als politicus misschien niet geliefd bij even luidruchtige als kortzichtige reaguurders op de zogenaamde sociale media.

  Nu we het toch over verkeer en gevaar hebben, waarom mogen (brom)fietsers en scooterrijders in Leiden ongehinderd en ongestraft over trottoirs en door voetgangersgebieden razen? Daar hoor ik nooit een raadslid over!