Meer stageplekken voor MBO-ers nodig

Door Suzanne van der Jagt op 28 juni 2020

Zeker zijn van een betaalde baan na afronding van een opleiding. Dat is wat jongeren willen. Uit cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat het aantal stageplaatsen en leerbanen in Holland Rijnland in een jaar tijd is gedaald met 50%. Een zorgelijke ontwikkeling. Daarom stelden we hierover schriftelijke vragen aan het college.

Deze daling – die zeer waarschijnlijk het gevolg is van de coronacrisis – doet zich met name voor in de sectoren zorg, groen, office en gastvrijheid. Diverse partners in de stad herkennen dit beeld en maken zich net als de PvdA zorgen.

‘Veel jongeren op het MBO vinden via hun laatste stageplaats hun eerste (fulltime) baan. Het is dus een belangrijke opstap naar werk. Wie geen stage loopt en zonder praktijkervaring op te doen een diploma krijgt, komt mogelijk moeilijker aan een baan. Een onwenselijke situatie,’ aldus fractielid Tiny Klever, onze woordvoerder Economie, Toerisme en Financiën.

Daarom stelde zij samen met raadslid Suzanne van der Jagt, woordvoerder Jeugd en
Onderwijs, schriftelijke vragen hierover aan het college. De PvdA verwacht dat de gevolgen van het niet hebben van een stageplaats groot kunnen zijn. MBO-ers zonder stageplaats kunnen een studieachterstand oplopen, te maken krijgen met extra studiekosten en ze vinden waarschijnlijk minder makkelijk een baan. Daarom vraagt De PvdA het college met werkgevers(organisaties) in gesprek te gaan over het creëren van stageplaatsen. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de gemeente zelf mogelijkheden ziet om deze jongeren aan een stageplek te helpen. Ook doet de PvdA de suggestie om een tijdelijke aanjager aan te stellen voor het creëren van stageplekken en werkplekken.

‘Stages vormen 40% van het onderwijs op het MBO. Dat betekent dus dat een groot deel van het onderwijs van het MBO onder druk staat. Dat vraagt om nieuwe maatregelen,” zegt Suzanne. ‘Die stages en eerste baan zijn van invloed op je loopbaanperspectief. Jongeren moeten zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt.’

Dit zijn de vragen die aan het college stelden:

  • Heeft het college zicht op wat het betekent als een jongere geen stage kan vinden? Wat betekent het bijvoorbeeld in relatie tot studieachterstand, extra studiekosten of uitval van school?
  • Is het college bereid met werkgevers(organisaties) in gesprek te gaan over het creëren van stageplaatsen (met in achtneming van de regels van het RIVM)?
  •  Ziet de gemeente zelf mogelijkheden om deze jongeren aan een stageplek te helpen, bijvoorbeeld binnen een van de gemeentelijke diensten? En zo ja, welke?
  • Is de gemeente bereid een tijdelijke ‘aanjager’ aan te stellen voor het creëren van stageplekken en werkplekken (zodat voorkomen kan worden dat jongeren een beroep moeten doen op de gemeente om rond te komen)?
  • Deelt het college het beeld dat het gebrek aan stageplekken kan leiden tot een hogere (tijdelijke) werkloosheid voor deze jongeren na afronding van hun studie?

Volgens het NOS worden jongeren op de arbeidsmarkt veruit het hardst getroffen door de coronacrisis. Het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar dat werkt is sinds februari gedaald met 139.000. Dit maakt het voor jongeren nog lastiger om een stageplek of eerste baan te vinden.

  • Op welke manieren stimuleert de gemeente dat deze jongeren werk hebben en
    het aanvragen van een uitkering kan worden voorkomen?

Bronvermelding
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder/actuele-cijfers
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2337738-139-000-minder-werkende-jongeren-sinds-corona

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder

Meer over Suzanne van der Jagt