Kennis door de wijken

Door Tiny Klever op 2 mei 2021

Volgend jaar, in 2022, is Leiden European City of Science. Er wordt een groot wetenschapscongres georganiseerd en er gebeurt veel om wetenschap in het zonnetje te zetten. Het college, met als uitvoerend wethouder onze eigen Marleen Damen, heeft besloten daar nog een schepje bovenop te doen en in 2022 ook het project Kennis door de Wijken uit te voeren.

Wijkgericht werken is al jaren een belangrijk thema voor de Partij van de Arbeid en wij zijn dan ook blij dat deze manier van werken een prominent onderdeel is van het Leiden European City of Science 2022 project. Iedere wijk kent zo zijn eigen structuur en cultuur en het is goed dat in het project per wijk samengewerkt wordt met de organisaties en personen die de wijk het beste kennen, van buurthuizen tot onderwijsinstellingen, van lokale ondernemers tot gebedshuizen.

Kennis door de Wijken wil de kennis door de wijken laten stromen om zo alle Leidenaren met kennis en wetenschap in aanraking te laten komen. Je kunt vragen stellen via Postbus71, er komt een radio programma en in de wijken worden projecten uitgevoerd waarbij bewoners betrokken worden.

De PvdA vindt het belangrijk dat de projecten juist in die wijken en buurten uitgevoerd worden waar de bewoners niet vanzelf met het nut, de waarde en het plezier van wetenschap en kennis in aanraking komen. Daar heeft ons raadslid Tiny Klever extra aandacht voor gevraagd; zij riep het college op om vooral daar de Leidenaren uit te dagen om mee te doen.

Wij zijn erg enthousiast over de ambitie om alle Leidenaren te betrekken bij kennis en wetenschap. De manier waarop het college dat in dit voorstel denkt te realiseren zorgt er vervolgens ook voor dat ónze kennis over het bereiken van alle Leidenaren vergroot wordt.

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever