Ook mbo-studenten bij EL CID!

Door Bo Lemmens op 8 november 2022

Als het aan de PvdA en GroenLinks ligt, kunnen mbo-studenten vanaf volgend jaar ook deelnemen aan EL CID. In antwoord op de daarover gestelde schriftelijke vragen (zie onderaan) geeft wethouder Spijker aan dat ze daarover in gesprek gaat met de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de Leidse mbo-instellingen.

Met het nieuwe studiejaar zijn er landelijk weer duizenden studenten die introductieweken bezoeken in verschillende studentensteden. Ook dit jaar verwelkomde Leiden duizenden eerstejaars studenten om kennis te maken met elkaar en met de stad. Een mooie gebeurtenis waar veel werk achter zit en waarvoor we dan zeker ook onze waardering mogen uitspreken.

Een goed voorbeeld is te vinden in Utrecht, waar dit jaar ook voor het eerst mbo-studenten mogen meedoen aan de UIT, de introductieweek in Utrecht. Volgens JOB (Jongeren Organisatie

Beroepsonderwijs) is Utrecht hiermee de eerste studentenstad waar zowel wo-studenten, hbo-studenten als mbo-studenten mogen meedoen aan de introductieweek. Helaas geldt dit nog niet voor Leiden en zijn volgens een woordvoerder mbo-studenten niet welkom bij de EL CID. De PvdA en GroenLinks vinden het belangrijk dat elke student zich welkom voelt in Leiden en een gelijkwaardige behandeling krijgt. Mooi nieuws dus dat de wethouder deze mening deelt en in gesprek gaat met de betrokken partijen!

Het is volgens de PvdA Leiden hoog tijd om de deelname van mbo-studenten uit te breiden en ook op andere manieren mbo’ers te betrekken bij studentenactiviteiten. De toezegging van de wethouder om in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen, is een mooi begin, maar wat de PvdA betreft kan er nog veel meer gebeuren om van Leiden een stad te maken waar alle studenten meedoen. De PvdA Leiden gaat daarom door met haar werk om de handen ineen te slaan om mbo-studenten dezelfde mogelijkheden te geven in het studentenleven als andere studenten. We roepen op om werk te maken van gezamenlijke introductieweken, toegang tot studentenverenigingen en gelijke sportmogelijkheden en zorgen ervoor dat mbo’ers zich ook écht student kunnen voelen.

 

Schriftelijke vragen van leden Bo Lemmens (PvdA) en Ahmet Kargin (GroenLinks) aan het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Leiden over de toegankelijkheid van de Leidse introductieweek voor mbo-studenten (ingediend: 6 september 2022)

 Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ontvangen op 11 oktober 2022):

Met het nieuwe studiejaar zijn er landelijk weer duizenden studenten die infomarkten bezoeken in verschillende studentensteden voor het begin van hun studiejaar. Ook dit jaar verwelkomt onze stad duizenden eerstejaars studenten om kennis te maken met elkaar en met de stad. Een mooie bijeenkomst waar veel werk achter zit en waarvoor we dan zeker ook onze waardering mogen uitspreken.

Bijzonder vooral voor mbo-studenten in Utrecht is dat zij dit jaar ook voor het eerst mogen meedoen aan de UIT, de introductieweek in Utrecht. Volgens JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) is Utrecht hiermee de eerste studentenstad waar zowel wo-studenten, hbostudenten als mbo-studenten mogen meedoen aan de introductieweek. Helaas geldt dit nog niet voor Leiden en zijn volgens een woordvoerder mbo-studenten niet welkom bij de EL CID. 1 Eén van de redenen zou zijn dat er geen wens is vernomen vanuit mbo-studenten en organisaties om mee te kunnen doen. Daarbij wordt door de woordvoerder aangegeven dat het aan de onderwijsinstellingen is om dit te onderzoeken. Ook is het niet mogelijk voor mbo-studenten om lid te worden bij het al bestaande en rijke aanbod aan studentenverenigingen. De PvdA en GroenLinks vinden het belangrijk dat elk student zich welkom voelt in Leiden en een gelijkwaardige behandeling krijgt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Lemmens (PvdA) en Kargin (GroenLinks) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  • Is het college bekend met deze berichtgeving? Is het College met ons eens dat de EL CID en het studentenleven in brede zin toegankelijk hoort te zijn voor alle studenten, dus ook mbo-studenten?

Antwoord: Ja, daar is het college mee bekend. Als gemeente zien wij graag dat studenten een fijne studententijd kunnen beleven in Leiden. De toegankelijkheid van faciliteiten speelt daarin een belangrijke rol. De EL CID is voor veel studenten een belangrijke kennismaking met deze stad, hun nieuwe onderwijsinstelling en het studentenleven. Ook voor mbo-studenten zijn deze aspecten belangrijk, al dan niet in de vorm van een EL CID-week.

 

  • Wordt de EL CID in enige vorm gesubsidieerd door de gemeente Leiden? Zo ja, hoe?

Antwoord: De EL CID wordt bekostigd uit bijdragen van deelnemers en bijdragen (ook in natura) van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. De laatste twee jaar is er een kleine financiële bijdrage geweest vanuit de samenwerking Leiden Kennisstad om Leiden als kennisstad te promoten.

 

  • Is het College bereid om gesprekken te organiseren met alle betrokken organisaties bij EL CID met MBO Rijnland en JOB om studenten mee te laten doen aan de EL CID? Zo ja, is het College bereid om deze bevindingen terug te koppelen aan de Raad? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: MBO Rijnland heeft recent aangegeven graag in gesprek te gaan over deelname aan de EL CID-week. Wij zullen als gemeente in samenwerking met mbo, universiteit en hogeschool in gesprek gaan over de wensen en mogelijkheden. Daarin is het aan MBO Rijnland, universiteit Leiden, hogeschool Leiden en de EL CID-commissie om te kijken naar de behoeften en mogelijkheden.

 

  • Is het College bereid om gesprekken te faciliteren met de Leidse studentenverenigingen, de PKvV en JOB om studentenverenigingen toegankelijk te maken voor mbo-studenten zodat ook zij lid kunnen worden van deze verenigingen? Zo ja, is het College bereid om deze bevindingen terug te koppelen aan de Raad? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ook in deze kwestie is het van belang welke behoefte er ligt vanuit mbo-studenten om lid te worden van verenigingen. Daarnaast is van belang hoe verenigingen op dit moment hun beleid hebben ingericht. Ook hierin zijn wij als gemeente bereid bij te dragen aan het starten van deze gesprekken om te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen.

Bo Lemmens

Bo Lemmens

Mijn naam is Bo Lemmens, vicefractievoorzitter en raadslid van de PvdA Leiden. Ooit ben ik voor de liefde naar Leiden verhuisd en zo werd ik ook verliefd op deze stad die mij veel heeft mogen brengen. Met veel trots en plezier zet ik mij daarom in voor deze stad. Mijn portefeuille in de raad is

Meer over Bo Lemmens