Door Suzanne van der Jagt op 20 juni 2021

Schriftelijke vragen vrije school Mareland

Kinderen moeten zeker zijn van goed onderwijs. Een passend schoolgebouw maakt daar onderdeel van uit. De Vrije School Mareland groeit zo hard dat zij extra lokalen nodig heeft om alle (bijna 350) kinderen onderwijs te kunnen bieden. Het plan is dat een deel van de kinderen na de zomer les krijgt in de Nieuwplaatz, een locatie op ruim 1,5 km van de Vrije School Mareland. Veel ouders maken zich zorgen. Een petitie die de gemeente oproept met een geschikte oplossing te komen voor de komende jaren is binnen een week door ongeveer 250 ouders ondertekend.

De PvdA nam het initiatief om schriftelijke vragen te stellen, die wij uiteindelijk mede namens GroenLinks en CDA indienden.

Ouders zitten met veel vragen. Deze gaan zowel over de voorgestelde locatie, als over eventuele
alternatieven: is daar goed genoeg naar gekeken? De PvdA vindt het belangrijk dat ouders antwoord
krijgen op deze vragen.

De vragen over de voorgestelde locatie gaan bijvoorbeeld over de verkeerssituatie rond de school. Kunnen kinderen de school op een veilige manier bereiken? Ook over de locatie zelf zijn vragen. Klopt bijvoorbeeld het bericht dat de locatie asbest bevat en zo ja, kunnen kinderen hier veilig
onderwijs volgen?

Ouders zouden graag zien dat naar alternatieve locaties wordt gekeken, meer in de buurt van de
Vrije School Mareland. Voor hen is onduidelijk of en zo ja, welke alternatieven zijn onderzocht. Zijn noodlokalen op het schoolplein bijvoorbeeld een optie?

Over al deze punten hebben wij vragen gesteld. Wij rekenen op een spoedige reactie van het college en vertrouwen erop dat het college instemt met onze suggestie tijdens een aparte bijeenkomst met het schoolbestuur en ouders hierover in gesprek te gaan.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als programmamanager Langer Thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en tevens plaatsvervangend MT-lid. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De

Meer over Suzanne van der Jagt