Schriftelijke vragen: geen kind in armoede

door Anna van den Boogaard op 13 oktober 2016

Op Prinsjesdag werd officieel bekend gemaakt dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen extra komt om armoede onder kinderen te bestrijden. Onze fractie heeft vragen gesteld over hoe kinderarmoede in Leiden kan worden teruggedrongen.

lees verder »

Winkels als hart en ziel van de wijk

door Abdelhaq Jermoumi op 13 oktober 2016

Afgelopen dinsdag 11 oktober was de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2017. Gijs Holla en Anna van den Boogaaard waren vanwege werkzaamheden verhinderd. De inbreng werd namens ons fractie verzorgd door Abdelhaq. Voorzitter, Het geeft mij de kans om te doen waarvoor ik in 2014 de raad ben in gegaan. Om

lees verder »

Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

door Elwin Wolters op 6 oktober 2016

Na vele problemen met verschillende woningcorporaties komt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met woningmarktregio’s waarbij kleinere en meer betrokken woningcorporaties in actief zullen zijn. Woningcorporatie Portaal valt hierdoor buiten de Leidse woningmarktregio en heeft hiervoor bij de minister ontheffing aangevraagd. De PvdA Leiden vindt dat Portaal deze ontheffing voor de Leidse woningmarktregio niet moet krijgen. Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio. Portaal, met woningen door het hele land, voldoet hier geenszins aan, aldus de PvdA.

lees verder »

Vacature Bestuurslid Ombudsteam

5 oktober 2016

PvdA Leiden zoekt…! Bestuurslid Ombudsteam Het bestuur van de PvdA Leiden bestaat uit vrijwilligers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. Het bestuur van de afdeling Leiden zoekt een bestuurslid Ombudsteam. Het ombudsteam is een actief team van vrijwilligers, zij geven iedereen die vastloopt in de wirwar van wet- en

lees verder »

Pilot Jongeren en schulden

door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse

lees verder »

Slechte uitvoering van onderhoud bestrating Morsweg

door Abdelhaq Jermoumi op 23 september 2016

Als PvdA vinden wij dat bij onderhoudswerken in de stad, het resultaat van het werk béter moet zijn en niet slechter! Sinds een aantal weken wordt de Morsweg, tussen spoorwegovergang en viaduct Lage Morsweg op sommige plekken herbestraat. Verschillende stukken worden op verschillende dagen, naar het lijkt geheel willekeurig, (her)bestraat. Delen van het wegdek worden

lees verder »

Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019

door Abdelhaq Jermoumi op 13 september 2016

Binnenkort bespreken we in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid de nieuwe visie Handhaving Openbare Ruimte 2016-2019 die door het college is vastgesteld. De visie richt zich op de handhavers in de openbare ruimte (boa’s) en sluit aan de bij de visie die de VNG onlangs heeft uitgebracht. Het integraal Veiligheidsplan heeft Leefbaarheid als één van

lees verder »

Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op

door Helma Baart op 9 september 2016

Het afschaffen van het seniorenlabel 55+ door Portaal heeft de PvdA bevreemd. De problemen, zoals voldoende of geschikt aanbod en bovenal betaalbaarheid, waar oudere woningzoekenden tegenaan lopen worden volgens de PvdA niet opgelost door het afschaffen van het seniorenlabel. De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde,

lees verder »

Masterclass met Ad Melkert over het Midden-Oosten

door Mees ten Hooven op 5 september 2016

Met trots kondigen wij de volgende masterclass aan: Op vrijdag 16 september om 20:00 komt Ad Melkert een masterclass geven over de huidige situatie in het Midden-Oosten. Ad Melkert was van 2009 tot en met 2011 speciaal vertegenwoordiger van Ban Ki-Moon in Irak. Vanuit die rol komt hij zijn visie over de huidige situatie in

lees verder »

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

door Elwin Wolters op 2 september 2016

Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de Plesmanlaan, heeft in Leiden 1100 werknemers in dienst. Volgens de PvdA Leiden is het vertrek van Jacobs een klap voor de Leidse werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied

lees verder »

Omgevingswet: de volgende grootschalige decentralisatie?

door Elwin Wolters op 29 augustus 2016

Vanaf 1 januari 2019 vindt een grootscheepse wijziging in de ruimtelijke ordening plaats. Op dat moment wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet gaat 26 wetten, zoals op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, bundelen en verschillende regelingen samenvoegen. Dit met het idee de regelgeving in de ruimtelijk ordening eenvoudiger en duidelijker te maken. Er wordt al gesproken dat dit de vierde decentralisatie, na de jeugdzorg, WMO en Participatiewet, is. De gemeente neemt immers taken over van de landelijke en provinciale overheden.

lees verder »

Schriftelijke vragen: Bestrijding illegale reclameborden

door Gijs Holla op 23 augustus 2016

De Partij van de Arbeid zet zich al enkele jaren in om de kwaliteit van de Leidse openbare ruimte te verbeteren door kritisch te kijken naar het aantal borden in de openbare ruimte. Daarbij is ons uitgangspunt dat alle overbodige en illegale verkeers- of reclameborden uiteindelijk van straat verdwijnen.

lees verder »

Samen werken aan de hele stad!

door Gijs Holla op 8 juli 2016

Afgelopen avond was de laatste vergadering van het politieke jaar. Er werd terug geblikt op de begroting van 2015 en vooruitgekeken naar de plannen voor de komende jaren. Het centrale thema van het PvdA-verhaal was dat de politiek er moet zijn voor de hele stad. “Juist door de balans terug te brengen tussen wijk en binnenstad, tussen vakmanschap en kennisstad en tussen wijkeconomie en kenniseconomie, werken we samen met de hele stad aan de toekomst van Leiden.”

lees verder »

PvdA presenteert Minimabrochure

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

lees verder »

De laatste loodjes

door Marleen Damen op 20 juni 2016

Nog drie weken te gaan en dan breekt het reces aan. Maar voor die tijd hebben we met de collega’s in college en raad nog van alles te besluiten. Vooral over de financiën van de stad.

lees verder »