Marleen Damen: ‘Waarom ik lijsttrekker wil worden’

12 juli 2017

Ik vind het een grote eer dat ik lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Leiden. Dat ik de komende verkiezingen het gezicht mag zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling die Leiden de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Leiden is de

lees verder »

Marleen Damen kandidaat-lijsttrekker PvdA Leiden

door Bestuur op 12 juli 2017

Met veel vertrouwen dragen bestuur en kandidaatstellingscommissie Marleen Damen voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Sinds 2014 is Marleen wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën namens onze partij. Eerder was ze als directeur verbonden aan Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, en was ze lid van het afdelingsbestuur

lees verder »

Schulden: beter voorkomen dan genezen

door Anna van den Boogaard op 2 juli 2017

Schulden is een van de grootste maatschappelijke problemen aan het worden. De PvdA is dan ook erg blij dat het college meer gaat investeren in schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden.

lees verder »

Ben jij het nieuwe PvdA raadslid?

door Bestuur op 30 juni 2017
Foto Erik Zachte - CC BY-SA 3.0

Iedereen die de PvdA Leiden wil vertegenwoordigen in de Leidse gemeenteraad roepen we op zich te melden voor de kandidatenlijst. We zijn op zoek naar een divers team. Meld je aan voor 6 juli a.s.!

lees verder »

Deel jouw ideeën met de programmacommissie!

29 juni 2017

Het lijkt nog ver weg, maar over iets minder dan een jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De komende maanden werken we aan een sterk, sociaal en inhoudelijk PvdA-verkiezingsprogramma 2018-2022 voor onze geweldige stad. Daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken! 

lees verder »

PvdA kiest voor drie volwaardige sportvoorzieningen

door Martijn Otten op 23 juni 2017

Deze week bespraken we de sportbesluiten in de Leidse raad. Op dinsdagavond kwamen de sporters inspreken in de commissie en donderdagavond bespraken het voorstel van het college in de gemeenteraad. Hieronder de inbreng van de Partij van de Arbeid bij die discussie. Wij steunen het voorstel van het college, maar onze ambitie blijft om naast een mooi nieuw zwembad en topsporthal, uiteindelijk ook, samen met de regio, een volwaardige ijshal te bouwen.

lees verder »

‘Een stad maak je niet alleen, dat doe je samen’

door Gijs Holla op 15 juni 2017

De afgelopen veertig jaar is Leiden een totaal andere stad geworden. Wie nu naar Leiden kijkt ziet een stad die trots is op zichzelf. We hebben iets heel goeds gedaan de afgelopen jaren. Dat heeft de politiek niet alleen gedaan. Dat is samen met de stad gebeurd: met heel veel Leidenaren, wijkverenigingen, actiecomités, het MBO,

lees verder »

Investeren in winkelkwaliteit van de Kopermolen 

door Elwin Wolters op 14 juni 2017

De PvdA Leiden wil meer en gevarieerde winkels in wijkwinkelcentrum de Kopermolen. Bij de bespreking van de jaarrekening zullen we daarom voorstellen om het beschikbare geld voor de Kopermolen te investeren in bijvoorbeeld pop-upachtige winkels om zo een stimulans te geven aan het winkelaanbod van het winkelcentrum.

lees verder »

Gelukt! Extra handhaving om woonoverlast verkamering aan te pakken

door Elwin Wolters op 2 juni 2017

De gemeenteraad heeft op 30 mei op initiatief van de PvdA & D66, ingestemd met de oproep aan het college voor meer handhavers tegen woonoverlast door verkamering.

lees verder »

Schriftelijke vragen: pas parkeernormen aan

door Elwin Wolters op 2 juni 2017

Door strenge gemeentelijke parkeernormen worden nieuwbouwprojecten gefrustreerd, zo stond enige tijd geleden in veel kranten te lezen. Vaak eist een gemeente dat er per nieuwe woning minimaal één of soms zelfs meerdere parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Maar in verstedelijkte gebieden, zoals Leiden, levert dat vaak problemen op: de ruimte is er niet en de kosten lopen

lees verder »

Bijeenkomst 8 juni: vrouwen in de politiek

31 mei 2017

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA Leiden wil daar met een sterke en diverse lijst aan meedoen. Speciaal voor onze vrouwelijke leden organiseren we een informatiebijeenkomst om een beeld te geven wat het inhoudt om raadslid te zijn.

lees verder »

Plan voor wooncoach senioren

door Helma Baart op 29 mei 2017

Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Toch komt het regelmatig voor dat de plek waar ze wonen daar steeds minder geschikt voor is en alternatieven niet beschikbaar zijn. Oudere mensen worden hierdoor minder zelfredzaam, hebben meer hulp bij het huishouden nodig en de woning moet vaak worden aangepast. Om senioren een passend huis te

lees verder »

Maak de wijkmarkt op het Bevrijdingsplein levendiger!

door Marc Newsome op 28 mei 2017

Afgelopen week bezocht ik samen met Anna van den Boogaard de markt op het Bevrijdingsplein. Ons belangrijkste doel? Te weten komen hoe de ondernemers daar over de nu geldende openingstijden van de markt denken en te kijken hoe we de markt nog levendiger kunnen maken.

lees verder »

Benut de talenten van jongeren!

door Martijn Otten op 19 mei 2017

Gisteravond sprak de commissie Onderwijs en Samenleving over de lokale aanpak van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Een enorm belangrijk onderwerp, want elke jongere die thuiszit zonder startkwalificatie en niet het maximale uit zijn talenten heeft kunnen halen, is er natuurlijk één teveel. Ik heb daarom ook vooral vanuit het PvdA-ideaal van gelijke kansen naar dit onderwerp gekeken en de onderwerpen benoemd die mijns inziens nog beter kunnen.

lees verder »

Zelfredzaamheid burgers wordt overschat

door Anna van den Boogaard op 17 mei 2017

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Tussen deze verwachting en wat burgers daadwerkelijk aankunnen ligt, volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) een groot verschil.

lees verder »