Onze standpunten
Verkiezingsprogramma

Onze standpunten

Op het stadhuis hoor je vaak dat Leiden er prachtig bij ligt, maar wie beter kijkt, ziet dat nog niet iedereen van de groei van de stad profiteert. Wie door onze straten en buurten loopt, ontmoet nog te veel mensen die het moeilijk hebben. Mensen waarbij de coronacrisis er hard heeft ingehakt. De Partij van de Arbeid kiest daarom voor een sociale stad. Voor een stad waarin we elkaar helpen en de overheid er is voor wie dat nodig heeft. Omdat we geloven dat we er állemaal op vooruit gaan als het met iedereen goed gaat!

 

 

Een greep uit onze plannen 

  • Huizen zijn om in te wonen en niet voor winsten: we voeren een zelfbewoningsplicht en een opkoopverbod in. Zodat meer Leidenaren een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben. We bouwen meer betaalbare woningen, waarvan 40% sociale huur en we zorgen voor meer en beter passende woonvormen voor studenten en ouderen.
  • In Leiden zorgen we voor elkaar: we hebben een ruimhartig armoedebeleid en een sterke schuldenaanpak. We helpen Leidenaren die de energierekening niet meer kunnen betalen en met een isoleer-offensief verduurzamen we huizen van mensen met een laag inkomen.
  • Elke Leidenaar voelt zich thuis in onze stad: we zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken, sport- en cultuur, groen en winkels in de buurt. We openen een meldpunt voor ongewenst gedrag, racisme en discriminatie en de gemeente gaat wijkgerichter werken en weet zo beter wat er in buurten speelt.
  • We zorgen voor een eerlijke start voor iedereen: we dringen het lerarentekort terug met een lerarenbeurs en een zij-instroomtraject. We pakken taalachterstanden aan en verbeteren de bibliotheek. We zorgen voor meer huiswerkbegeleiding voor kinderen van wie de ouders dat nu niet zelf kunnen betalen.

Meer weten 

Lees meer over onze plannen via de thema’s hieronder. Of kies voor een van onderstaande opties:

Klik hier voor ons volledige verkiezingsprogramma in pdf
Ons programma in het kort? Klik hier
English: click here

Over de oorlog in Oekraïne 

Ineens ziet de wereld er compleet anders uit. Voor Europa, voor Nederland en vooral voor Oekraïne. We zien allemaal de gruwelijke gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, het geweld, de oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk democratie is. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is een groot goed dat we moeten koesteren. Democratie begint lokaal, bij de gemeenteraad. Lees hier meer

Onze plannen voor:

1

Programma in het kort

We bouwen aan een stad waar iedere Leidenaar zich thuis voelt. Waar huizen zijn om in te wonen en niet om grof geld mee te verdienen. Lees hier de belangrijkste punten.

Ons plan
2

Goed en betaalbaar wonen

Iedereen moet in Leiden kunnen wonen. Daarom bouwen we betaalbare huizen bij en weren we beleggers en huisjesmelkers van de woningmarkt met een zelfbewoningsplicht en een opkoopverbod.

Ons plan
3

Goed werk, kunst en cultuur en een eerlijke economie

Leiden is een sociale stad, waar we elkaar helpen We gaan voor een economie waarin mensen centraal staan, plezier in ons werk voorop staat en werk eerlijk beloond wordt.

Ons plan
4

Een gezond en sportief Leiden

Goede zorg moet er voor iedereen zijn. Dichtbij en laagdrempelig. Leiden moet een gezonde stad zijn voor alle Leidenaren. We zorgen dat iedereen kan meedoen en voor genoeg sportmogelijkheden.

Ons plan
5

Goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind

Op school krijgt ieder kind een eerlijke start. Zodat iedereen zijn talenten kan ontplooien. We dringen taalachterstanden terug en zorgen voor lokaal onderwijsbeleid met lef.

Ons plan
6

Een duurzaam en bereikbaar Leiden

Met een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid zorgen we dat onze stad nog duurzamer wordt. We isoleren onze huizen, we verdelen de rekening eerlijk en vergroenen onze stad de komende jaren

Ons plan
7

Leiden is een stad voor iedereen

Samen werken we aan een inclusieve stad, waarin iedereen kan meedoen, waar we oog hebben voor elkaar en elkaars verschillen waarderen. Omdat liefde sterker is dan discriminatie en uitsluiting.

Ons plan
8

Financiële toelichting

We betalen onze plannen door het maken van andere of scherpere keuzes. We verdelen de rekening eerlijk: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Ons plan
9

English summary

The Labour Party is a socialdemocratic party that is currently represented in the Leiden coalition government. We want to create a city where every inhabitant of Leiden feels at home.

Ons plan

Deel dit