Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken.

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Rald Schalkwijk op 20 februari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Meer geld voor opknappen openbare ruimte Noorderkwartier

door Gijs Holla op 16 februari 2017

Gelukt! Er wordt weer extra geld uitgetrokken om de openbare ruimte van het Noorderkwartier op te knappen. Dus kunnen er weer meer straten opnieuw ingericht worden dan in eerste instantie de bedoeling was. In 2015 is er op initiatief van de PvdA al eens extra geld voor uitgetrokken en vanavond is dat weer besloten door de gemeenteraad.

lees verder »

‘Waarom ik voor die nieuwe banen in de publieke sector ben!’

door Marleen Damen op 14 februari 2017

Goed idee die (extra) banen in de publieke sector. En nee geen nieuwe Melkert-banen, gesubsidieerde banen of wat voor banen dan ook met een etiketje. Gewoon echte banen in het publieke domein op plekken waar mensen van waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij de gemeente zelf op een school, sportclub of in de buurt.

lees verder »

[Update] Schriftelijke vragen over weekmarkten

door Marc Newsome op 11 februari 2017

De PvdA-fractie vindt dat de Leidse weekmarkten bijdragen aan een levendige wijkeconomie en een prettige sfeer om te wonen. Een gevarieerde en levendige wekelijkse markt kan een spilfunctie in een buurt vervullen. De markt zorgt voor sfeer in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar op de markt en doen op de markt en in het winkelcentrum, hun wekelijkse boodschappen, op enkele meters van hun eigen huis. Samen met de wijkwinkelcentra zijn de markten als het ware de huiskamers van de buurt.

lees verder »

Goed nieuws voor de Leidse woningzoekende

door Gijs Holla op 9 februari 2017

Leiden is een populaire stad om in te wonen. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar het zorgt ook voor lange wachtlijsten voor woningzoekenden. We werken er als stad hard aan om daar wat aan te doen. Zo was Leiden in 2015 na Amsterdam en Utrecht de stad waar de meeste nieuwe woningen zijn opgeleverd in ons land. En ook de komende jaren komen er veel huurwoningen en woningen veelal voor starters bij. Zo is afgelopen maand de bouw begonnen van ruim 310 huurwoningen bij Leiden Centraal en station Lammenschans.

lees verder »

17 februari: Maak de Toekomst-tour in Leiden

door Bestuur op 8 februari 2017

Op 17 februari komt de Maak de Toekomst-tour naar Leiden. Ze bieden je een fijne avond met een muziekje, drankje en prikkelende ideeën. Kandidaat Tweede Kamerleden en jonge wereldverbeteraars geven een korte pitch van hun beste idee voor een mooiere toekomst en toetsen dat aan jou en het publiek. Is het een goed idee, wat zou er nog meer kunnen of zijn er misschien zelfs betere ideeën? Tijdens deze avond luister je niet alleen, maar praat je actief mee!

lees verder »

Maandag 6 februari afdelingsborrel

door Bestuur op 5 februari 2017

Op maandag 6 februari is weer de maandelijkse afdelingsborrel van de PvdA Leiden. Het moment om met iedereen bij te kletsen zoals met de fractie- en bestuursleden. De afdelingsborrel is deze keer (nieuwe locatie!) in de WW en start om 21:00.

lees verder »

Maandoverzicht januari

door Fractieassistent op 2 februari 2017

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op. Zoals gebruikelijk begon het nieuwe jaar met onze drukbezochte nieuwjaarsborrel met als spreker geboren en getogen Leidenaar Gijs van Dijk, de nummer 5 van de kandidatenlijst van de PvdA. Onze eigen Gijs bezocht met Martijn onder andere een debatavond in het Houtkwartier over de

lees verder »

De werkgroep Zorg en Welzijn zoekt nieuwe leden

door Werkgroep Zorg en Welzijn op 2 februari 2017

Oproep De gemeente speelt een centrale rol op het terrein van preventie, zorg en welzijn. Het rijk heeft in 2015 veel zorg- en welzijnstaken overgedragen aan gemeenten. Voorbeelden zijn huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdzorg en de arbeidsparticipatie. De werkgroep Zorg en Welzijn is een actieve groep van PvdA-leden die meedenken over de inzet van de partij

lees verder »

Ik wil dat mijn krant kan blijven blaffen!

door Marc Newsome op 1 februari 2017

Vorige week betrad president Trump voor het eerst het Witte Huis. Tegelijkertijd zette ik mijn eerste stappen in de gemeenteraad. Ik werd beëdigd als duo-raadslid voor de Partij van de Arbeid. In mijn werk als raadslid weet ik me gesteund door kritische journalisten die het werk van de raad, ambtenaren en het College van B&W op de voet volgen. Anders dan president Trump heb ik journalisten in hoog aanzien staan. Dankzij hun werk krijgen inwoners een onafhankelijk beeld van de Leidse politiek voorgeschoteld. En dat is belangrijk: juist nu de gemeente verantwoordelijk is voor belangrijke dossiers, zoals de decentralisatie van de zorg, hebben we luid blaffende waakhonden van de democratie nodig.

lees verder »

Schriftelijke vragen: minimabeleid ook voor ZZP’ers

door Anna van den Boogaard op 31 januari 2017

1 miljoen Nederlanders werkt, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’er). Dit staat gelijk aan 12% van de totale beroepsbevolking. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Over het algemeen verdienen zij 10% minder dan mensen die in gewone loondienst werken.

lees verder »

Commissieleden GR2018 gezocht!

door Bestuur op 28 januari 2017

De PvdA Leiden bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 (GR2018). Het bestuur is op zoek naar leden voor de programmacommissie en de kandidaatstellingscommissie. Als je genoeg tijd hebt en een bijdrage wilt leveren, roepen wij je op om je nu aan te melden voor één van deze commissies! 

lees verder »

Oude Socialisten praten over zorg

door Bestuur op 23 januari 2017

De zorg, zowel wat we Care als dat we Cure noemen, zal als verkiezingsthema ook ditmaal weer veel aandacht krijgen. Voor met name de SP is de zorg ook ditmaal het belangrijkste speerpunt.

Bij de Oude Socialisten leefde al enige tijd de wens om over de zorg een aparte bijeenkomst te houden. In de marge van andere debatten viel het al eerder op dat over kosten en doeltreffendheid van de zorg door onze deelnemers zeer verschillend wordt gedacht.

lees verder »

Ga je mee naar het verkiezingscongres?

door Fractieassistent op 11 januari 2017

Aanstaande zaterdag en zondag is het PvdA verkiezingscongres. Wil je er op zaterdag naar toe, maar geen zin om alleen te gaan? Reis dan samen met partijgenoten uit Leiden. We verzamelen om 10:15 uur op Leiden CS in de hal aan de centrumzijde. Fractievoorzitter Gijs is onze reisleider. Aanmelden om mee te reizen is niet nodig. Voor het congres wel. Tot zaterdag!

lees verder »