Gemeente Leiden pakt stagetekort aan

19 november 2020

Door de coronacrisis zijn ruim 20.000 stageplaatsen weggevallen en dat aantal neemt alleen maar toe als we nu niets doen. Bedrijven hebben, door de crisis, minder stageplekken en veel werknemers werken thuis. Dat is niet alleen rampzalig voor de studenten die aan de slag willen, maar ook voor onze economie: de motor van onze economie valt erdoor stil. 

De gemeente Leiden neemt het stagetekort serieus en pakt het aan. Een update over onze strijd voor MBO-ers en voldoende stageplekken. 

MBO-ers zijn een onmisbare schakel voor een bloeiende en fijne stad. Kappers, goudsmeden, handhavers, zorghelden, webbouwers en gamedesigners: ze komen allemaal van het MBO en we hebben ze keihard nodig. Door de coronacrisis zitten ze ze van de een op de andere dag thuis en is een stageplaats vaak onbereikbaar voor ze. En dat terwijl een stage een verplicht en essentieel onderdeel van iedere MBO-opleiding is. Studenten doen er ervaring op de arbeidsmarkt mee op en een stage is een verplicht onderdeel om de studie te kunnen voltooien.

Nu stages wegvallen neemt de kans op studievertraging voor studenten toe en is het lastiger voor MBO-ers om uiteindelijk aan het werk te komen. Daarom wil de Partij van de Arbeid dat MBO-ers juist in deze tijd zeker kunnen zijn van een fijne toekomst.

Stagepact

En daarom is het tijd voor alle hens aan dek. Gelukkig ziet de gemeente Leiden dat ook en werken ze hard om meer stageplaatsen voor MBO-ers te creëren. Met het stagepact – een oproep aan bedrijven om stageplekken aan te blijven bieden – wil de gemeente samen met bedrijven en het onderwijs zorgen dat MBO-ers weer aan de slag kunnen en stage kunnen lopen. Daarnaast heeft het college geld vrijgemaakt voor een ondernemersfonds. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun uit dit fonds is dat bedrijven stageplekken aanbieden. De gemeente Leiden heeft toegezegd de eerste resultaten snel te kunnen delen. Daar zijn we blij mee, want het betekent dat MBO-ers nieuw perspectief krijgen op een eerlijke toekomst!

Eerdere aandacht voor MBO-stages