Mbo’ers en de lokale economie – de een kan niet zonder de ander

Door Tiny Klever op 2 juni 2020

Onze lokale economie is meer dan een verzameling op zich zelf staande bedrijven. Bedrijven in Leiden helpen elkaar en geven onze stad kleur. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van onze economie. Mensen met mbo-opleidingen vinden werk bij lokale ondernemers. In deze blog schrijf ik op waarom ik vind dat MBO’ers en de lokale economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De Leidse zomer
Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van de lokale economie wat de PvdA Leiden betreft. Na het Bio Science Park is de binnenstad de grootste werkgever van de stad, gerekend in aantallen arbeidsplaatsen. Het is bovendien een plek waar mensen met mbo-opleidingen werk vinden, bij de bakker, de slager, de bonbonnerie, in de supermarkt en bij restaurants en cafés. 

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Op initiatief van D66 en de PvdA hebben zes politieke partijen, met het pamflet De Leidse Zomer  er bij de gemeente Leiden op aangedrongen om deze zomer veel activiteiten, op een verantwoorde manier, mogelijk te maken in de hele stad. Een levendige stad voor de Leidenaren die niet met vakantie gaan en waarbij ondernemers en culturele instellingen hun deuren open kunnen stellen, binnen de grenzen van de anderhalvemetersamenleving. Hier vind je meer over ons pamflet.

Koop lokaal
Al voor de coronacrisis, in februari van dit jaar, ben ik begonnen om via een Instagramaccount de lokale ondernemers voor het voetlicht te brengen. Door middel van deze koop lokaal actie spreek ik ondernemers van Kooiplein tot Herenstraat, Luifelbaan en Diamantplein, en natuurlijk in het centrum. We hebben in Leiden veel ondernemers die al jaren lang een mooie onderneming hebben en zij bepalen voor een groot deel ook de aantrekkelijkheid van de stad; voor de mensen van buiten de stad, natuurlijk, maar vooral ook voor de Leidenaren zelf. 

Het valt mij in die gesprekken op dat Leidse ondernemers betrokken zijn bij de stad en bij elkaar. Ook zij kopen lokaal; toen Antraciet op de Nieuwe Rijn de zaak opnieuw schilderde, kochten ze de verf bij Van Borselen op de Hooigracht. Chinees restaurant Woo Ping koopt bloemen voor de zaak bij bloemenkiosk Oud Hollandt, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Dat toont aan dat de lokale economie meer is dan een verzameling van op zichzelf staande bedrijven; als een bedrijf wegvalt, verliest de stad meer dan alleen de werkgelegenheid bij dat specifieke bedrijf. 

Via Instagram bezoek ik Leidse ondernemers. Volg me via @tinypvdaleiden #kooplokaal

 

Aandacht voor werkgelegenheid en stages voor mbo’ers
Koop Lokaal en De Leidse Zomer zetten de werkgevers waar mbo’ers hun baan vinden centraal. Dat gaat over de werkgelegenheid voor mbo’ers. Voordat de leerlingen bij zo’n bedrijf in dienst komen, ronden zij hun opleiding af. Een groot deel van die opleiding bestaat uit stage. Het blijkt dat vooral voor mbo-leerlingen hun stage de entree is naar een baan. Zij blijven vaak werken bij het bedrijf waar ze eerst stage hebben gelopen.   

De afgelopen jaren is er een aantal initiatieven geweest om aandacht te vragen voor stages van mbo’ers. Zo heeft collega-fractielid  Marc Newsome zich ingezet voor gelijke stagevergoeding voor mbo’ers en hbo’ers. Daarnaast wordt, op mijn verzoek, ook de hoeveelheid stageplekken voor mbo’ers in het Bio Science Park geïnventariseerd via het Rekenkameronderzoek over dit gebied. We verwachten dat dit onderzoek eind 2020 gereed is. 

Inzetten op een goed stageadres
Door de coronacrisis staat alles op zijn kop. Van veel bedrijven waar eerst veel werk was en mbo’ers mooie stageplekken vonden (horeca, winkels) is helemaal niet zeker of, en op welke manier, ze de crisis overleven. Tegelijkertijd zijn er andere sectoren waar juist kansen liggen. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. 

Het is uitermate belangrijk dat mbo-leerlingen een goed stageadres hebben, dat hen voorbereid op een baan en hen wellicht een baan oplevert. Daar zijn twee dingen voor nodig: voldoende stageplekken bij bedrijven en een goed contact tussen de docenten van de mbo-scholen en de bedrijven waar de leerlingen stage lopen.  Voor deze twee zaken zullen wij de komende tijd aandacht blijven vragen, bij de lokale ondernemers en bij de mbo-scholen. 

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever