Geheime onderzoeken bij moskeeën onacceptabel

18 oktober 2021

Afgelopen vrijdag (15 oktober) werd via de NRC bekend dat meerdere gemeenten jarenlang undercover onderzoek hebben laten doen in moskeeën. De PvdA is geschrokken van deze berichtgeving en vindt de werkwijze onacceptabel. Om er zeker van te zijn dat dergelijke praktijken niet in Leiden plaatsvinden hebben we daar samen met GroenLinks en D66 schriftelijke vragen over gesteld.

Leiden is een sociale stad, een stad waar iedereen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, gelijkwaardig is en mee moet kunnen doen. De werkwijze van NTA (‘Nuance door Training en Advies’, een onderzoeksbureau van een oud-politieman) zoals ingezet in verschillende gemeenten hoort hier dan ook niet thuis. Het bij voorbaat verdacht maken en het geheim onderzoeken van de islamitische inwoners van onze stad gaat alle perken te buiten en schaadt het vertrouwen van onze burgers in hun overheid.

Moskeeën en islamitische vertegenwoordigers zijn belangrijke partners in Leiden met wie tot nu toe altijd sprake is geweest van respectvolle samenwerking. We moeten ervoor zorgen dat deze banden warm blijven en zijn dan ook verplicht om er alles aan te doen om een mogelijke vertrouwensbreuk te voorkomen en indien nodig te herstellen. Daarvoor is een gesprek nodig.

Om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst alle inwoners van Leiden met integriteit en respect behandeld worden is het belangrijk dat onderzoeken uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente aan de hoogst mogelijke normen getoetst worden. Alleen zo zorgen we ervoor dat de rechten van Leidenaren ongeschonden blijven.

Samen met GroenLinks en D66 stelden we schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp. Dit zijn de vragen die we ingestuurd hebben:

  • Heeft het college dit jaar of in voorgaande jaren NTA of een vergelijkbaar bedrijf om een scan of analyse van islamitische actoren gevraagd? Zo ja, wat waren de overwegingen om de scan of analyse door het desbetreffende bedrijf te laten uitvoeren?
  • Is het college het met de indieners van deze vragen eens dat de in het artikel beschreven werkwijze onacceptabel is?
  • Hoe zorgt het college dat de onderzoeken, die uitgevoerd worden door de gemeente of in opdracht van de gemeente, zich verhouden tot de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit en/of onderzoeksethiek?
  • Kan het college aangeven hoe het anti-radicaliseringsbudget de laatste jaren is besteed?
  • Is het college van plan om met de vertegenwoordigers van de Leidse moskeeën in gesprek te gaan over het eventueel geschade vertrouwen?

Kijk voor meer informatie op: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15/undercover-naar-de-moskee-hoe-gemeenten-al-jaren-een-bedrijf-inhuren-om-heimelijk-islamitische-organisaties-te-onderzoeken-a4061964

Foto: Vyotsky (Wikimedia)