Watertappunten op scholen

Door Suzanne van der Jagt op 24 maart 2021

Wie gezond leeft, zit lekkerder in zijn. Volgens Gezonde School draagt het bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Alle reden dus om hier als gemeente flink op in te zetten. Deze week vroegen wij aandacht voor het plaatsen van (extra) watertappunten op scholen.

In Leiden hebben we inmiddels tien Gezonde Scholen. Drie daarvan hebben een vignet voor ‘gezonde voeding’. De PvdA ziet graag dat het aantal Gezonde Scholen de komende periode steeds verder toeneemt.

Een belangrijk instrument in dit kader is een watertappunt. Door een watertappunt op het schoolplein of in de school te plaatsen, kunnen scholen hun leerlingen stimuleren water te drinken, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Daarnaast kunnen ook mensen die langs een schoolplein fietsen, wandelen of hardlopen gebruik maken van een watertappunt buiten.

Op dit moment is er een subsidieregeling Watertappunten die scholen via mijngezondeschool.nl kunnen aanvragen. Bij toekenning van de subsidie wordt 75% van de gemaakte kosten voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van een of twee nieuwe watertappunten vergoed. De PvdA vindt het belangrijk dat scholen weten dat deze regeling er is en dat zij worden gestimuleerd hiervan gebruik te maken. Daarom hebben wij het college gevraagd hier werk van te maken. We zijn blij met de toezegging van het college om scholen over deze en andere relevante regelingen te informeren.

Op deze manier kunnen we samen zorgen voor een steeds gezondere stad.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als programmamanager Langer Thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en tevens plaatsvervangend MT-lid. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De

Meer over Suzanne van der Jagt