Zeker zijn van een fijne woonwijk

Door Martijn Otten op 20 januari 2021

Om de stad leefbaar te houden, heeft de PvdA de afgelopen jaren gezorgd voor een rem op verkamering. Sinds 1 januari 2020 geldt voor elke wijk een quotum voor het maximaal aantal woningen dat verkamerd mag zijn; 20% in de binnenstad, 8% in de wijken daaromheen en 5% in de buitenste wijken. Hierdoor wordt verkamering in Leiden aan banden gelegd om zo overlast in de stad te beperken en voldoende koopwoningen in de stad beschikbaar te houden voor gezinnen.

Bij de uitvoering van dit quotum, zijn omwonenden er echter achter gekomen dat de definities die het college hanteert leiden tot ongewenste effecten. Omwonenden laten aan de PvdA weten dat bijvoorbeeld op de Middelstegracht, ondanks het quotum van 20% in de binnenstad, 51 van de 63 panden verkamerd mogen worden. De reden dat dit in enkele gevallen fout gaat, is dat de gemeente niet kijkt naar het percentage panden, maar naar het percentage adressen. In straten waar zich panden bevinden met veel aparte adressen, zoals het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis op de Middelstegracht, mogen daardoor veel meer panden verkamerd worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ook leidt dit er toe dat bij elke vijf extra verkamerde panden, er vaak ook vijf extra adressen bijkomen en er daarmee ruimte komt voor een extra verkamerd pand.

De PvdA Leiden heeft al in juli aandacht gevraagd voor deze ongewenste neveneffecten. In antwoord op technische vragen, gaf het college aan dat de term ‘pand’ niet is gedefinieerd in de beleidsregels en dat er voor was gekozen om het te definiëren als zelfstandige woonruimte. De PvdA vindt echter niet dat deze redenatie in lijn is met de geest van de regels rondom verkamering en zou daarom alsnog willen laten vastleggen dat een pand gedefinieerd dient te worden zoals dat wettelijk gebruikelijk is. Daarom hebben we het college vandaag gevraagd hoe zij aankijken tegen deze ongewenste effecten en wat de gevolgen zijn als we dat alsnog aanpassen.

Naast de inzet van de PvdA om voor fijne woonwijken te zorgen, wordt er de komende jaren ook gezorgd voor voldoende veilige en betaalbare studentenkamers. Veel verkamerde woningen zijn van huisjesmelkers en zij vragen heel veel geld voor een kamer die vaak niet eens brandveilig is. Daarom zorgen we voor nieuwe studentenflats op onze campussen aan de Lammenschansweg en op het Bio Science Park.

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik raadslid en werk ik als Beleidsadviseur bij de Stichting van de Arbeid. Ik ben woordvoerder sport en gezondheid en doe in de raad ook de debatten over wonen en bouwprojecten. Ik ben sinds 2014 al heel actief voor de Leidse sport (bv. sportstimuleringsfonds) en onderwijs (bv. Teldersschool). Ik blijf me

Meer over Martijn Otten