We laten niemand in de kou zitten!

Door Martijn Otten op 25 september 2021

De PvdA wil meer actie om te voorkomen dat Leidenaren mogelijk deze winter in de kou zitten omdat zij de gasrekening niet kunnen betalen. De prijzen voor elektriciteit en gas zijn de afgelopen tijd flink gestegen, waardoor de energierekening voor veel mensen het komende jaar veel duurder gaat worden. Vooral voor mensen die komende tijd hun energiecontract moeten vernieuwen, kan de energierekening zomaar 500 euro per jaar duurder uitvallen. “Als je nu al ieder dubbeltje moet omdraaien om je huur te betalen, is honderden euro’s extra voor gas niet op te brengen,” aldus Elwin Wolters, woordvoerder werk en inkomen.

Een half miljoen huishoudens in Nederland kampen met energiearmoede: ofwel doordat ze in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen, ofwel doordat ze geen spaargeld hebben om hun eigen koopwoning te verduurzamen. Dit is ook nog een oneerlijk verdeeld. In Leiden Noord is er energiearmoede bij meer dan 8% van de huishoudens, meer dan acht keer zo hoog als het percentage in het Boerhaavedistrict. Daarom moet de gemeente gericht gaan investeren in de wijken die dat het hardst nodig hebben.

“Voor komende winter kan de gemeente via de bijzondere bijstand of het maatwerkbudget mensen helpen die in de problemen komen”, aldus Wolters. “De PvdA vindt het daarnaast belangrijk om een goede koppeling te maken tussen het helpen van mensen met verduurzaming en het Leidse armoede- en schuldenbeleid. Zo zouden mensen met geldzorgen die aankloppen bij de gemeente, een gratis energiebespaarbox aangeboden kunnen krijgen.”

Woningen verduurzamen

“Het compenseren van hoge energielasten is heel belangrijk, maar geen langetermijnoplossing voor de groeiende energiearmoede. Uiteindelijk moeten huizen verduurzaamd worden, zodat er minder energie nodig is om een huis te verwarmen”, aldus raadslid Martijn Otten. “Daarom willen met voorrang woningen verduurzamen die én het minst energiezuinig zijn én onderdak bieden aan huishoudens die het meest kwetsbaar zijn. Hiermee wordt energiearmoede niet alleen voorkomen, maar kunnen we zelfs het omgekeerde bereiken: lagere woonlasten, betere en gezondere woningen en een versnelling van de energietransitie.”

Lees hier de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie aan het college.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben Martijn, geboren en getogen Leiûhnaar. Ik heb op veel mooie plekken in de stad gewoond en woon nu met veel plezier in de Stevenshof. Maar je ziet ook dat het steeds moeilijker wordt om nog ergens in onze stad betaalbaar te kunnen wonen. Vrienden van mij zijn hun halve maandsalaris kwijt aan huur.

Meer over Martijn Otten